Välj rätt värmepump

Att installera en värmepump är idag det vanligaste sättet att värma sitt hus. Utvecklingen har gått snabbt och idag värms ungefär 1,4 miljoner hus av värmepumpar. Och tekniken förbättras ständigt när det gäller pumparnas effektivitet.

I framtiden kommer vi troligen få se fler kombinationer av solvärmeteknik tillsammans med värmepumpar.

När du ska köpa värmepump

Den främsta anledningen att satsa på en ny värmeanläggning är i många fall att få ner husets energikostnad. Den initiala investeringen är stor och det finns mycket att tänka på.

Börja med att begära in offerter från flera installatörer, för att du ska kunna jämföra dem ordentligt.

Be att få med alla kostnader i offerten. Eventuell borrning, installation, rivning av befintligt värmesystem och injustering av värmesystemet. Köp både installation och maskin av samma företag. Om det blir problem underlättar det att ett företag är ansvarigt.

De flesta värmepumpar på marknaden kan ge en god besparing. Men om de installeras och dimensioneras felaktigt försämras funktionen kraftigt.

Bra frågor att ställa till återförsäljaren
 • Passar mitt värmesystem ihop med en värmepump?
 • Rekommenderas några åtgärder på värmesystemet i samband med installationen?
 • Vad får jag för dokumentation om min nya anläggning? (kräv energiberäkning på papper)
 • Har ni ansvarsförsäkring?
 • Har den eventuella borrare ni anlitar ansvarsförsäkring?
 • Vem utför service och reparationer?
 • Vilken garanti lämnar ni på installationen?
 • Vilka serviceintervall bör vi ha?
Kontrollera återförsäljaren
 • Kolla av ekonomin för företaget på exempelvis allabolag.se.
 • Fundera på om säljaren vill hjälpa dig att få en bra systemlösning eller sälja på dig en värmepump.
 • Kontrollera om de är medlemmar i branschorgan samt har rätt certifieringar.
 • Kontrollera att företaget även finns angivet som återförsäljare på respektive fabrikats hemsida.
Egna kontroller efter köp
 • Drifttider bör skrivas upp en gång i månaden. Stämmer förbrukningen mot energiberäkningen?
 • Följ fabrikantens skötselanvisning – alla värmepumpar har filter som behöver rengöras.
 • Börja alltid med att ha alla radiatorer fullt öppna och justera värmen på värmepumpen.

Olika typer av värmepumpar

 • Frånluftsvärmepump
  Återvinning sker av den värme som annars skulle ventileras ut ur huset. Kräver mekanisk ventilation. Kan producera varmvatten.

  Vätska-/vattenvärmepump
  Det vi i dagligt tal kallar ”bergvärme” är samma typ av värmepump som kan hämta sin energi från till exempel grundvatten, sjö/hav eller mark. Lagrad solenergi hämtas från någon av källorna. Det av värmepumpen uppvärmda vattnet distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Kan även producera varmvatten.

  Luft-/vattenvärmepump
  Utomhusluften hämtar energi ur utomhusluften. Energin i luften gör att köldmediet i värmepumpen, som har låg kokpunkt, förångas. Den här typen av värmepump påverkas i hög grad av utomhustemperaturen. Värmen distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Kan producera varmvatten.

  Luft-/Luftvärmepump
  Luftvärmepumpen hämtar energi ur utomhusluften. Värmen distribueras ut i huset via en innerdel som har en värmeväxlare samt en fläkt och värmer upp inomhusluften. Ofta används aggregatet för kyla under sommaren och är vanligt i hus utan vattenburet system. Kan inte producera varmvatten. 

  Varmvattenvärmepump/Värmepumpsberedare
  En värmepump som hämtar energi ur luft och bara värmer ditt varmvatten. Används framförallt i hus där man har direktverkande el.

Skador på värmepumpen kan uppstå. Det beror till exempel på bristande underhåll, produktkvalitet, dimensionering och installationsbrister. Även yttre faktorer som åska och spänningsfel i elleveransen kan ställa till problem.

Enklare skador kan vara att växelventiler eller att något kretskort behöver bytas.

Dyrare skador är ofta de som uppkommer i värmepumpens kylkrets. Det kan vara kompressorhaverier eller läckande förångare. För den typen av reparation krävs särskild kompetens av kyltekniker. Reparationer av den här typen kan kosta omkring 25 000 kronor.

Ta väl han om din värmeanläggning.

 • Kontrollera värmepumpen någon gång i månaden. Ofta finns larmlogg och driftinformation som kan avläsas.
 • Håll koll på elförbrukningen. Om elförbrukningen ökar mycket kan det bero på fel i värmepumpen.
 • Service – det är bra att ha ett serviceavtal med ett värmepumpföretag. Ett alternativ kan vara att utföra servicen själv med några års mellanrum.
 • För att få en välfungerande anläggning bör du göra ett inköp med bra garantier och anlita en duktig installatör.

Om din värmepump skadats

Nu kan du få tips på vilka företag vi rekommenderar att du kontaktar eller var du kan söka efter dem. Gå till vår skadeanmälan genom länken nedanför, och följ de här enkla stegen:

 • Välj kategorin ”Din bostad eller dina saker”
 • Välj sedan”Värmeanläggning i bostad”
 • Svara på frågorna i anmälan
 • Se våra tips om vilka du kan kontakta

Till skadeanmälan

Din hem- och villaförsäkring ersätter vanligen skador på värmepumpar. Ersättningen beror på:

 • Typ av värmepump
 • Ålder på anläggningen
 • Om garanti eller liknande finns
 • Orsaken till skadan

Tänk på att alltid kontakta försäkringsbolaget innan reparationen påbörjas.