Ta hand om din värmepump

De flesta husägare väljer idag att värma upp sitt hus med hjälp av en värmepump. Det är ett smart sätt att få ner energikostnaden och samtidigt minska klimatavtrycket.

En värmepump är en investering som ska hålla många år framöver. En skadad eller trasig värmepump kan orsaka stora kostnader och besvär, inte minst om den går sönder under årets kallare perioder. Därför är det viktigt att ta hand om sin värmepump och förebygga eventuella skador.

Dags att köpa ny värmepump ?

Se vår stora jämförelse här:

När du ska köpa värmepump

Den främsta anledningen att satsa på en ny värmeanläggning är i många fall att få ner husets energikostnad. Den initiala investeringen är stor och det finns mycket att tänka på.

Börja med att begära in offerter från flera installatörer, för att du ska kunna jämföra dem ordentligt.

Be att få med alla kostnader i offerten. Eventuell borrning, installation, rivning av befintligt värmesystem och injustering av värmesystemet. Köp både installation och maskin av samma företag. Om det blir problem underlättar det att ett företag är ansvarigt.

De flesta värmepumpar på marknaden kan ge en god besparing. Men om de installeras och dimensioneras felaktigt försämras funktionen kraftigt.

Bra frågor att ställa till återförsäljaren
 • Passar mitt värmesystem ihop med en värmepump?
 • Rekommenderas några åtgärder på värmesystemet i samband med installationen?
 • Vad får jag för dokumentation om min nya anläggning? (kräv energiberäkning på papper)
 • Har ni ansvarsförsäkring?
 • Har den eventuella borrare ni anlitar ansvarsförsäkring?
 • Vem utför service och reparationer?
 • Vilken garanti lämnar ni på installationen?
 • Vilka serviceintervall bör vi ha?
Kontrollera återförsäljaren
 • Kolla av ekonomin för företaget på exempelvis allabolag.se.
 • Fundera på om säljaren vill hjälpa dig att få en bra systemlösning eller sälja på dig en värmepump.
 • Kontrollera om de är medlemmar i branschorgan samt har rätt certifieringar.
 • Kontrollera att företaget även finns angivet som återförsäljare på respektive fabrikats hemsida.
Egna kontroller efter köp
 • Drifttider bör skrivas upp en gång i månaden. Stämmer förbrukningen mot energiberäkningen?
 • Följ fabrikantens skötselanvisning – alla värmepumpar har filter som behöver rengöras.
 • Börja alltid med att ha alla radiatorer fullt öppna och justera värmen på värmepumpen.

Olika typer av värmepumpar

 • Frånluftsvärmepump
  Återvinning sker av den värme som annars skulle ventileras ut ur huset. Kräver mekanisk ventilation. Kan producera varmvatten.

  Vätska-/vattenvärmepump
  Det vi i dagligt tal kallar ”bergvärme” är samma typ av värmepump som kan hämta sin energi från till exempel grundvatten, sjö/hav eller mark. Lagrad solenergi hämtas från någon av källorna. Det av värmepumpen uppvärmda vattnet distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Kan även producera varmvatten.

  Luft-/vattenvärmepump
  Utomhusluften hämtar energi ur utomhusluften. Energin i luften gör att köldmediet i värmepumpen, som har låg kokpunkt, förångas. Den här typen av värmepump påverkas i hög grad av utomhustemperaturen. Värmen distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Kan producera varmvatten.

  Luft-/Luftvärmepump
  Luftvärmepumpen hämtar energi ur utomhusluften. Värmen distribueras ut i huset via en innerdel som har en värmeväxlare samt en fläkt och värmer upp inomhusluften. Ofta används aggregatet för kyla under sommaren och är vanligt i hus utan vattenburet system. Kan inte producera varmvatten. 

  Varmvattenvärmepump/Värmepumpsberedare
  En värmepump som hämtar energi ur luft och bara värmer ditt varmvatten. Används framförallt i hus där man har direktverkande el.

Det kan uppstå skador på värmepumpen som till exempel beror på bristande underhåll, produktkvalitet, dimensionering och installationsbrister eller att värmesystemet är smutsigt.

Även yttre faktorer som åska och spänningsfel i elleveransen kan ställa till problem.

Skador

 • Enklare skador - Enklare skador kan vara att växelventiler eller att något kretskort behöver bytas. En av de vanligaste skadorna är fel på cirkulationspumpen. Den sitter i värmepumpen för att cirkulera vattnet i värmekretsen, så att vattnet kommer ut till radiatorn eller golvvärmen.
 • Svårare skador - Dyrare skador är ofta de som uppkommer i värmepumpens kylkrets. Det kan vara kompressorhaverier eller läckande förångare. För den typen av reparation krävs särskild kompetens av kyltekniker. Reparationer av den här typen kan kosta omkring 25 000 kronor och i värsta fall kan hela värmepumpen behöva bytas ut.
 • Luftvärmepumpar - På luftvärmepumpar är de vanligaste felen trasiga kretskort samt fel och skador på rörliga delar såsom fläktmotor på innerdelen. Skador på luftvärmepumpar är ofta dyra i förhållande till inköpskostnaden.

För att få en välfungerande anläggning bör du göra ett inköp med bra garantier och med hjälp av en duktig installatör. Din värmepump behöver regelbundet underhållas för att kunna prestera på sin högsta nivå och undvika att en skada uppstår.

Ta väl han om din värmeanläggning.

 • Kontrollera värmepumpen - gärna någon gång i månaden - ofta finns larmlogg och driftinformation som kan avläsa
 • Håll koll på förbrukning - om elförbrukningen ökar mycket kan det bero på fel i värmepumpen
 • Service – det är bra att ha ett serviceavtal med ett värmepumpföretag. Eller utför servicen själv med några års mellanrum

Luft-/Luftvärmepump – gör så här

 • Värmepumpen är en riktigt dammsamlare så rengör filtret på innerdelen. Dammsug gärna filtret när du städar resten av huset
 • Kontrollera utedelens förångarbatteri på utedelens baksida, här fastnar damm och smuts
 • Kontrollera att utedelens botten är fri från smuts. Annars finns risk att avfrostningsvatten fryser i bottentråget, det leder till att maskinen kan gå sönder
 • Kontrollera att avfrostningsvattnet avleds ordentligt. En värmepump kan producera så mycket som 20 liter vatten på ett dygn
 • När du använder kyla på sommaren, ha lite uppsikt över värmepumpen. Det kan bli stopp i avledningsröret som leder bort vatten från innerdelen
 • Spara alltid köpehandlingar och bruksanvisning

Se film

En film om du rengör luftvärmepumpen.

Luft-/vattenvärmepump – gör så här

 • Kontrollera utedelen. Rengör från alger och smuts. Rengör förångaren på baksidan, till exempel med en diskborste
 • Kontrollera att avledning för avfrostningsvatten fungerar som det ska
 • Inomhus finns ofta nålfilter och ibland magnetitfilter som ska öppnas och rengöras. Tillverkarna har ofta filmer eller beskrivningar som visar hur detta enkelt görs
 • Kontrollera trycket på värmesidan. Tryckmätare finns vanligen på det som kallas expansionskärl
 • Skriv av driftsvärden cirka en gång i månaden. Viktigt för att upptäcka problem som visar sig till exempel i minskad eller utebliven besparing
 • Lufta värmekretsen
 • Spara alltid köpehandlingar och bruksanvisning

Vätske- vattenvärmepump – gör så här

 • Inomhus finns ofta nålfilter och ibland magnetitfilter som ska öppnas och rengöras. Tillverkarna har ofta filmer eller beskrivningar som visar hur detta enkelt görs
 • Kontrollera trycket på värmesidan. Tryckmätare finns vanligen på det som kallas expansionskärl
 • Kontrollera trycket på borrhålssidan. Ibland kan köldbärare behöva fyllas, framförallt efter nyinstallation. Viktigt att rätt köldbärare fylls
 • Skriv av driftsvärden cirka en gång i månaden. Viktigt för att upptäcka problem som visar sig till exempel i minskad eller utebliven besparing
 • Lufta värmekretsen
 • Spara alltid köpehandlingar och bruksanvisning

Frånluft - gör så här

 • Rengör luftfiltren - värmepumpar indikerar normalt när detta ska göras
 • Rengör ventilationsventiler i resten av huset cirka en gång per år
 • Kontrollera trycket i värmebärarkretsen
 • Rengör spillvattenskopp och slang
 • Kontrollera driftsvärden och skriv upp dem
 • Spara alltid köpehandlingar och bruksanvisning

Viktigt att tänka på

Gör inte mer än vad du säkert kan utföra på egen hand. Är du det minsta tveksam, rådgör alltid med din installatör eller med ett serviceombud.

Antingen gör de en felsökning hemma hos dig, eller så vägleder de dig hur du själv kan åtgärda problemet.

Om din värmepump skadats

Här kan du få tips på vilka företag vi rekommenderar att du kontaktar eller var du kan söka efter dem. Gå till vår skadeanmälan genom länken nedanför, och följ de här enkla stegen:

 • Välj kategorin ”Din bostad eller dina saker”
 • Välj sedan”Värmeanläggning i bostad”
 • Svara på frågorna i anmälan
 • Se våra tips om vilka du kan kontakta

Till skadeanmälan

Råd om din värmepump behöver repareras

Hör av dig - till ditt försäkringsbolag direkt när du får, eller misstänker, en skada på din värmepump.

Kontrollera reparatören - på värmepumptillverkarens hemsida kan du se om reparatören är serviceombud för märket.

Kontrollera certifieringar - att reparatören har de certifieringar som krävs, se Incertonline.se

Ackreditering och branschorgan - reparatören bör även vara ansluten till branschorganet branschorganiet SKVP. I vissa fall ska reparatören även vara ackrediterad av Swedac för tryckkontroll.

Värmepumpen omfattas genom din villaförsäkring. Har du en värmepump i ditt fritidshus är det fritidshusförsäkringen som gäller.

Om din värmepump går sönder är det flera saker som påverkar hur mycket du får i ersättning från oss:

 • Typ av värmepump
 • Ålder på anläggningen
 • Om du har valt Bas eller Stor i din villahemsförsäkring
 • Din självrisk
 • Om det finns garanti eller liknande
 • Om du har en värmepumpsförsäkring hos ett annat försäkringsbolag

Tänk på att alltid kontakta försäkringsbolaget innan reparationen påbörjas.

Vilka åldersavdrag och vilken självrisk gäller?

Luft- eller luftvärmepumpsanläggning – två år utan åldersavdrag och sedan 15 procents avdrag per påbörjat år.

Övriga värmepumpsanläggningar – två år utan åldersavdrag och sedan 10 procents avdrag per påbörjat år.

Med Villahemsförsäkring Stor – blir åldersavdraget högst 10 000 kronor, så länge anläggningen inte är helt avskriven enligt ovan (efter nio påbörjade år för luft- eller luftvärmepumpsanläggning och efter tolv påbörjade år för övriga anläggningar). Åldersavdraget gäller både vid byte och reparation av anläggningen.

Självrisk – 1.800 kronor, om du har valt en högre grundsjälvrisk för din försäkring, är det den som gäller.