Åska och blixtnedslag

Skydda din elektronik

När åskan går riskerar din hemelektronik att skadas av ett blixtnedslag. Varje år anmäls flera tusen åskskadade föremål till oss. Främst är det datorer och tv-apparater men även andra elektroniska prylar kan slås ut av åskan. Här får du tips på hur du kan undvika det.
Erik Arvidsson är skadeförebyggare på Folksam och menar att vi har allt fler apparater i hemmen:

– Vi har fler eldrivna apparater i våra hem än tidigare och många av dem står i standby-läge. Förutom att de drar onödig el så innebär det en risk för att de skadas vid åsknedslag, säger han.

Håll dig uppdaterad här – krisinformation

Har något hänt?

Har du råkat ut för en skada? Du kan anmäla den direkt här på vår webb.

Anmäl skada på webben

Du kan även ringa till oss vardagar 7.30–17 på telefon 0771-950 950, så hjälper vi dig. Övrig tid använder du vårt journummer 0771-45 00 00, om ditt ärende är akut.
Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam

Så skyddar du hemelektronik vid åska

  • Dra ur kontakter till el- och antennuttag – och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten
  • Standby-läge – förutom att hemelektronik drar onödig el i standby-läge så innebär det risk för skada. Stäng av helt i stället där det är möjligt.
  • Dra ur laddare – de kan skadas om de sitter i. Laddare som inte används bör alltid vara urkopplade för att inte orsaka bränder.
  • Se till att ha jordfelsbrytare – och även överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag
  • Stäng alla fönster i huset – för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig
  • Vänta med att duscha eller bada – eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag

Våra hemförsäkringar

I hemmet samlas allt ditt hjärta klappar för. Här finns kära och välkända saker, minnen och ägodelar.