Skydda din elektronik vid åska och blixtnedslag

När åskan går riskerar din hemelektronik att skadas av ett blixtnedslag. Varje år anmäls flera tusen åskskadade föremål till oss. Främst är det datorer och tv-apparater men även andra elektroniska prylar kan slås ut av åskan. Här får du tips på hur du kan undvika det.
Erik Arvidsson är skadeförebyggare på Folksam och menar att vi har allt fler apparater i hemmen:

– Vi har fler eldrivna apparater i våra hem än tidigare och många av dem står i standby-läge. Förutom att de drar onödig el så innebär det en risk för att de skadas vid åsknedslag, säger han.

Råd om åska och blixtnedslag från Krisinformation.se

Har något hänt?

Om du råkat ut för en skada kan du anmäla den direkt här på vår webb.

Anmäl skada på webben

Du kan även ringa till oss:
0771-950 950

Om ditt ärende är akut kan du ringa vårt journummer:
0771-45 00 00

Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam

Så skyddar du hemelektronik vid åska

 • Dra ur kontakter till el- och antennuttag – och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten
 • Standby-läge – förutom att hemelektronik drar onödig el i standby-läge så innebär det risk för skada. Stäng av helt i stället där det är möjligt.
 • Dra ur laddare – de kan skadas om de sitter i. Laddare som inte används bör alltid vara urkopplade för att inte orsaka bränder.
 • Se till att ha jordfelsbrytare – och även överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag
 • Stäng alla fönster i huset – för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig
 • Vänta med att duscha eller bada – eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag

Så skyddar du din robotgräsklippare

 • Det som gör robotgräsklipparen extra känslig för blixtnedslag är begränsningskabeln som är kopplad till laddstationen. När strömmen ligger på till laddstationen skapas ett stort magnetfält inom det område där kantkabeln ligger nedlagd.
 • När åskan slår ner i närheten kan en mycket hög spänning (strömspik) skapas som slår sönder elektroniken i laddstationen (även robotgräsklipparen får stora skador om den står på laddning). Det räcker inte att enbart dra ut sladden till transformatorn, utan du behöver även göra följande:
  • Koppla ifrån laddstationen från elnätet (dra ut stickproppen).
  • Koppla ifrån begränsningsslingan från laddstationen.
  • Koppla ifrån guidekablarna från laddstationen.
  • Flytta robotklipparen från laddstation, ta eventuellt in den.
 • Märk upp ändarna på begränsningsslingan och guidekablarna så att de ansluts till rätt stift igen när åskan passerat.
 • Källor:

Våra hemförsäkringar

I hemmet samlas allt ditt hjärta klappar för. Här finns kära och välkända saker, minnen och ägodelar.