Till innehållTill navigering
Sök
Sök
människa som läser en bok framför en öppen brasa

Anmäl skada vid brand, blixt, kortslutning eller explosion

Om ditt hem drabbats av skador orsakade av brand, blixt, kortslutning eller explosion.

Innan du gör din anmälan

  • Se om du kan få ersättning

    Kolla vad din försäkring ersätter och vilken självrisk du har.

    Så gäller din försäkring

  • Samla ihop information om skadan

    Information som bilder på din skadade egendom och kvitton eller andra underlag som styrker ditt ägande. Om byggnaden är skadad kan du försöka ta reda på vad den kostar att reparera.

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

Om du har hemförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring eller bostadsrättsförsäkring får du ersättning för brand, blixt, explosion eller kortslutning. På Mina sidor kan du se vilken försäkring du har och vilka självrisker som gäller för dig. Logga in på Mina sidor

Så ersätter vi din skada

Vilken självrisk du betalar beror på vilken försäkring du har. Du kan se självrisken för din försäkring i ditt försäkringsbesked som du hittar på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Skador på din byggnad Försäkringen ersätter vad det kostar att reparera den skadade byggnaden. I första hand repareras byggnaden. Vid utbyte av material görs avdrag för ålder och slitage i enlighet med ersättningsreglerna i försäkringsvillkoret. Ersättning av dina saker Värdet på dina saker minskar allt eftersom de slits och blir omoderna. Därför gör vi åldersavdrag, som är olika stort för olika föremål. Vi utgår från vad ett nytt likvärdigt föremål kostar i allmän handel idag och gör sedan åldersavdrag från priset baserat på föremålets ålder.

Visa tabell för åldersavdrag Ersättning vid sotskador Vid sotskador kan ofta vissa av dina saker saneras eller tvättas. Vi lämnar då ersättning för att återställa dina saker upp till värdet av föremålet. Om du är osäker på om dina saker är värda att sanera eller inte bör du kontakta oss. Tänk på att aldrig slänga skadade saker innan du varit i kontakt med oss. Ersättning ökade kostnader Om din bostad blivit helt eller delvis obrukbar efter skadan kan vi lämna ersättning för dina ökade kostnader för exempelvis ett annat boende, ökade matkostnader eller andra ökade kostnader som har en direkt koppling till skadan. Du ansvarar själv för att hitta en lämplig evakueringsbostad. Kontakta oss för att se om det finns täckning för boendekostnaden i din försäkring. Ersättning för förvaring, flytt och återflytt Om dina saker i bostaden behöver förvaras på annan plats under tiden skadan återställs kan din försäkring ofta hjälpa dig med kostnaderna för detta. Vi samarbetar med några av branschens största saneringsbolag som hjälper till med flytt och återflytt av dina saker och tar hand om förvaringen. Kontakta oss så hjälper vi dig med förvaringen.