Tilläggsförsäkring

Elrullstol

Ring 0771 950 950 för att teckna försäkringen.

För dig som har elrullstol

Du kan försäkra elrullstolar som ett tillägg till din hemförsäkring. Tillägget gäller inom Norden och i hela världen, under resans första 45 dagar. Om du tecknat separat reseförsäkring (längre än 45 dagar) gäller den under hela resan.

Med vår tilläggsförsäkring får du:

  • Ersättning vid stöld
  • Hjälp vid skada eller driftstopp
  • Ersättning för skador vid olycka

Villkor och information

Tillägget elrullstol kan bara tecknas av dig som har vår hemförsäkring. Villkoren hittar du i vårt hemförsäkringsvillkor under tilläggsförsäkringar och elrullstol. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Tilläggsförsäkringen Elrullstol

Elrullstol, som du enkelt tecknar som ett tillägg på din hem- eller fritidshusförsäkring, innehåller:

Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen.

Försäkringen gäller för skador genom brand. Vi ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning.

Den som använder elrullstol kan bli skadeståndsskyldig mot utomstående, därför ingår en ansvarsförsäkring. Den ger också ersättning för personskador på rullstolens förare.

Ersättning högst 5 miljoner kronor per skadetillfälle.

Vid skada eller driftstopp på rullstolen betalar vi kostnaden för att transportera rullstolen till närmaste lämpliga verkstad.

Om rullstolen stulits, skadats eller fått driftstopp betalar vi kostnader för resa till hemorten för brukaren och medresenär.

Om brukaren eller medresenär drabbas av olycksfall eller akut sjukdom betalar vi kostnaden för resa till närmaste läkare eller sjukhus. Vi kan också betala kostnaden för hemresa och för transport av rullstolen till hemorten i Sverige.

Ägaren, eller den som kör, kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister, till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation. Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott. Ersättningen är högst 300 000 kronor.

Om ditt fordon blir stulet och inte kommer tillrätta inom en månad får du ersättning. Vi betalar också för skador som uppstått vid stöld eller stöldförsök.

Högsta ersättning vid stöld av elektronisk utrustning är 5 000 kronor. Kassettband, cd/dvd-skivor och mobiltelefoner ersätts inte.

Vagnskadeförsäkringen ger dig ersättning för skador på ditt fordon vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller olyckshändelse som till exempel kollision, vältning, fallande träd eller när ditt fordon transporteras på ett annat fordon.

Självrisker

Skadetyp Självrisk
Brand 400 kronor
Stöld 400 kronor
Ansvar Ingen självrisk
Räddning 100 kronor
Rättskydd 20% av kostnaden, lägst 1 800 kronor
Vagnskada 1.800 kronor

Har du råkat ut för något?

Anmäl din skada direkt

Behöver du hjälp?

0771–950 950

måndag-torsdag 8–19
fredag 8–17
helger 9–16

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring