Folksam testar

Elva populära cykelhjälmar för vuxna

Till testresultatet
Det finns stora skillnader mellan cykelhjälmar – både när det gäller hur bra de skyddar och hur mycket de kostar. Samtidigt är priset inte avgörande för hur bra en hjälm är.

Efter våra tuffa tester – som går längre än lagkraven – har vi utsett fyra hjälmar till Bra val. De ger ett bra skydd både mot skallfrakturer och det för hjärnan skadliga rotationsvåldet.

Folksams cykelhjälmtest 2017 forskningsrapport

Folksam bicycle helmet test 2017 in english

Cykelhjälmstest för vuxna - se filmen om hur vi gjort
De hjälmar vi har valt är redan testade och godkända enligt CE-standard, men i lagkraven testas hjälmarna bara för rakt islag. Ett rakt islag speglar hjälmens energiupptagning, men inte vad som händer i hjärnan.

Vi har valt en tuffare metod och har även testat skyddet vid sneda islag och rotation. När en cyklist kör omkull eller blir påkörd av en bil blir islaget i princip alltid snett mot marken eller bilen och sällan rakt ovanifrån.

Urval av hjälmar

Vi har testat cykelhjälmar sedan 2012. När vi valde ut hjälmar för årets test ville vi hitta de vanligaste hjälmarna på den svenska marknaden — som vi ännu inte hade testat. Vi tittade på utbud och försäljningsstatistik och rådfrågade personal i cykel- och sportbutiker. Hjälmarna som utmärkte sig i testet från 2015 är fortfarande ett bra val.

MIPS

 • Hjälmar utrustade med MIPS (Multi-directional Impact Protection System) finns till för att minska huvudets rotation vid ett islag. Rotationsvåld orsakar det förlopp som hjärnan är allra mest känslig för. Skyddet bygger på ett extra skal med låg friktion på insidan av hjälmen som därför kan glida på hjälmens insida.

  Sex av hjälmarna i testet har MIPS, till exempel tre av de fyra hjälmar som vi har utsett till ett Bra val.

Så gick testet till

Vi har gjort fyra tester per hjälm. För att säkerställa resultatet testades två hjälmar för varje testmoment. Det första testet motsvarar de lagkrav som ställs på en hjälm och innebär ett rakt islag av huvudet vid 20 kilometer i timmen. Sedan har vi gjort ytterligare tre tester som speglar sneda islag med olika träffpunkter och rotationsriktningar.

Just rotation av huvudet vid islag, vet man är kritiskt för hjärnskador. Testerna genomfördes med en träffhastighet på 22 km/h. Under filmer från testet kan du se mer om hur simuleringarna fungerat.

Datorsimuleringar

De krafter som uppmättes i krockdockans huvud användes som underlag för datorsimuleringar utifrån hjärnans toleransnivåer. På så sätt kan vi avgöra vilka kraftnivåer från de olika hjälmtesterna som är skadliga.

Genom att testa hjälmens egenskaper i fler situationer, gynnas de hjälmar som inte bara är framtagna för att klara lagkravet.

Endast lagkraven räcker inte i våra tester

Alla hjälmar som ingår i testet uppfyller lagkraven som ställs på en cykelhjälm. Men lagkraven inkluderar inte rotationsvåld. Våra tester visar att få av hjälmarna ger ett bra skydd mot sneda slag med rotation.

Det är ett skydd vi premierar i våra tester eftersom ett snett slag mot skallen kan orsaka svåra skador, som till exempel hjärnskakning med medvetslöshet som följd.
Typ av test Det här görs i testet Testhastighet
Rakt islag Test av hjälmens stötupptagning. 20 km/h
Snett i slag mot ovandelen av hjälmen Test av hjälmens skyddsförmåga vid ett snett islag. Slaget träffar på hjälmens ovandel. 22 km/h
Snett i slag mot sidan Test av hjälmens skyddsförmåga vid ett snett islag. Hjälmen träffas på sidan. 22 km/h
Snett i slag mot tinning Test av hjälmens skyddsförmåga vid ett snett islag. Slaget träffar främre delen av hjälmen vid tinningen. 22 km/h
Simulering För att avgöra om de uppmätta värdena i dockhuvudet är skadliga har vi använt en matematisk datasimuleringsmodell av hjärnan.  

Simulering av snett islag / rotation

Så här såg det ut när vi testade elva av landets vanligaste cykelhjälmar. I fallen illustreras sneda islag som skapar en rotation av huvudet – vilket man vet är kritiskt för hjärnskador – med hastigheten 22 kilometer i timmen.

Vi visar vad som sker i slow motion med en mindre bra hjälm och med en av testets bästa hjälmar.
Test av snett islag mot ovandelen med hjälmen Bell Super 3 Mips
Test av snett islag mot huvudet
Det här testet motsvarar snett islag mot tinningen med hjälmen Bell super 3 Mips

Datasimulering utifrån testresultat

En datasimulering har gjorts för att beräkna risken för svåra skador på hjärnan utifrån testresultaten.

I datasimuleringen har en modell av människohjärnan använts, framtagen av forskare vid Kungliga Tekniska högskolan. Rött innebär hög belastning och blå låg belastning.
null

Datasimulering sämre hjälm

I den här simuleringsbilden visar vi vad som händer vid snett islag på främre delen av hjälmen. Resultatet är från en av de sämre hjälmarna i testet och visar hög belastning vid islag i 22 km/h.
null

Datasimulering Bra val hjälm

Bilden ovan visar belastningarna i hjärnan för en av de hjälmar vi utsett till Bra val vid samma test. Simuleringen visar att belastningen i hjärnan är betydligt lägre och därmed är risken att skadas betydligt lägre.
null
Det är viktigt att hakbandet är lagom spänt och att hjälmen sitter stadigt.
Den vanligaste felanvändningen är att man sätter hjälmen för högt uppe i pannan och inte drar åt remmarna. För att uppnå maximal skyddsförmåga, välj rätt storlek så att den täcker huvudet och upplevs skön. Hjälmen ska sitta så att den täcker pannan, bakhuvud och hjässa. Den får inte glida ner i nacken.

Innan du börjar använda hjälmen justera eventuellt nackvred och remmar. Remmarna ska dras så att de kommer fritt från öronen. Hakbandet är lagom spänt om du får in ett finger mellan bandet och hakan. Det är viktigt att hjälmen sitter stadigt.
null
Exempel på hur du ska, och inte ska, sätta på cykelhjälmen.
Vi har testat cykelhjälmar sedan 2012. När vi valde ut hjälmar för 2017 ville vi hitta de vanligaste hjälmarna på den svenska marknaden som vi ännu inte hade testat. Hjälmarna som utmärkte sig i testet från 2015 är fortfarande ett bra val.

Alla hjälmar i våra test är redan testade och godkända enligt CE-standard, vilket innebär att hjälmarnas stötdämpningsförmåga är testade vid rakt islag mot hjälmen.

Vi har en tuffare metod och testar även skyddet vid sneda slag. Sneda slag sker i alla cykelolyckor, ofta med hjärnskakning som följd.
Barn och ungdomar under 15 år ska enligt lagen använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Värt att veta är att alla hjälmar som säljs i Sverige är testade och godkända enligt Konsumentverkets CE-normer och EU:s krav, EN1078.

De hjälmar som vi har utsett som ett Bra val har klarat ännu tuffare testmetoder med både raka och sneda islag.

Här är några tips inför hjälmköpet:

 • Tänk på att prova hjälmen innan du köper den så att du får rätt passform och trivs med den.
 • Hjälmen ska sitta så att den inte kan trilla av eller skjutas bakåt. Den ska också täcka panna, hjässa och bakhuvud.
 • MIPS ger extra skydd mot huvudskador.
 • Om du köper till ett barn: köp inte en för stor hjälm som barnet ska växa i.
 • De hjälmar vi har utsett till ett Bra val skyddar huvudet mot både raka och sneda islag.
null
Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare på Folksam

Möt vår trafiksäkerhetsforskare Helena Stigson

Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om. Det gör vi bland annat genom att rekommendera säkra hjälmar eller andra bra och miljövänliga produkter.

Varför håller ett försäkringsbolag på och testar hjälmar?
– Det är många av våra kunder som får huvudskador i onödan, det ser vi i vår skadestatistik. Genom att vår hjälmtester kan vi hjälpa våra kunder att göra ett bra val och hitta säkra hjälmar, och vi kan påverka hjälmtillverkare att skapa bättre produkter.
Tillverkarna borde tänka på att lagkraven för hjälmar är för lågt ställda och inte tar höjd för rotationsvåld. Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare.
Tycker du att testerna ger några resultat bland tillverkarna - påverkar vi?
– Allt fler hjälmar får skydd mot rotationsvåld, vilket är glädjande. Vi tror att våra tester haft en stor inverkan på det viset. Vi tycker oberoende konsumenttester är oerhört viktigt, eftersom de grundläggande lagkraven är relativt lågt ställda.

Ser du några framtidstrender i resultaten – vad kommer vi ha på huvudet framöver?
– Till exempel visar Folksams tester att det finns en potential att förbättra egenskaperna hos cykelhjälmar med nya koncept och material. Hövding, som är ett huvudskydd i form av en krage runt halsen och som blir som en krockkudde runt huvudet vid en olycka, fick bäst testresultat 2015.

Hövding 2.0 – hur funkar en hjälm med krockkudde?

 • Hövding 2.0 är en cykelhjälm i form av en krage som cyklisten bär runt halsen. Kragen innehåller en krockkudde som blåses upp och skyddar huvudet om en olycka sker.

  Cyklistens rörelser registreras kontinuerligt med hjälp av sensorer och gyron och om ett onormalt rörelsemönster upptäcks kommer den att blåsas upp – på en tiondels sekund.

  Trycket i krockkudden hålls konstant under flera sekunder och hjälmen skall därför skydda huvudet mot flera slag under samma olycka. När vi testat hjälmen har den varit uppblåst, vi har därför inte testat och verifierat Hövdings förmåga att upptäcka en olycka.

  Vi har däremot tidigare genomfört en demonstration för att visa hur Hövding fungerar och använde då en stuntman som körde in i en stolpe och på så sätt aktiverade den. Vid utvecklingen av produkten har också företaget själva gjort krocktester på SP och VTI för att se att den aktiveras. SP har även utfört oberoende tester av aktivering vid CE-märkningen. Under dessa moment har de använt såväl krockdockor som stuntmän.

  En begränsning med Hövding är att den inte skyddar när huvudet träffas direkt av ett föremål under cykling, alltså utan att du faller av cykeln. Det kan exempelvis ske om huvudet träffar en gren eller skylt under cykelturen – dessa olyckor är dock ovanliga.
Hej! helena-stigson-email

Ställ din fråga direkt till vår trafikforskare Helena Stigson

Testresultat 2017

Så har vi betygsatt

 • Bell Event XC MIPS

  Pris: 700-1.050 kr
  Vikt: 303 gram
  Storlek : 51-55, 55-59, 59-63 cm
  Kommentar: Låga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 4
 • Bell super 3 MIPS

  Pris: 1.700 kr. 2.000-2.500 kr med hakspänne.
  Vikt: 437 (775 med hakskydd)
  Storlek : 51-55, 55-59, 59-63 cm
  Kommentar: Finns med hakskydd. Låga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 4
 • Occano u MIPS Inmold HLM

  Pris: 600 kr
  Vikt: 348 gram
  Storlek : 55-58, 58-61 cm
  Kommentar: Billigaste Bra val-hjälmen! Låga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 4
 • Specialized S-Works Prevail II

  Pris: 1.900-2.400 kr
  Vikt: 205 gram
  Storlek : 51-56, 55-59, 59-63 cm
  Kommentar: Lättast och dyrast! Bäst i det raka islaget och bra i sneda islag trots att den saknar rotationsskydd.
  Totalbetyg: 4
 • Specialized Ambush

  Pris: 1.100-1.600 kr
  Vikt: 240 gram
  Storlek : 51-56, 54-58 ,57-61 ,59-63 cm
  Kommentar: Bra täckning. Bra i det raka islaget men saknar rotationsskydd.
  Totalbetyg: 3
 • Spectra Urbana EV1 MIPS

  Pris: 800-1.000 kr
  Vikt: 369 gram
  Storlek : 55-59, 58-61 cm
  Kommentar: Rotationsskydd som fungerar bra.
  Totalbetyg: 3
 • TEC Umbra EV1 MIPS

  Pris: 800-900 kr
  Vikt: 292 gram
  Storlek : 50-54, 54-58,56-60 cm
  Kommentar: Medelhjälm.
  Totalbetyg: 2
 • Giro Trinity MIPS

  Pris: 600-800 kr
  Vikt: 321 gram
  Storlek : 54-61 cm
  Kommentar: Medelhjälm.
  Totalbetyg: 2
 • ABUS URBAN-I 2.0

  Pris: 750–900 kr
  Vikt: 313 gram
  Storlek : 52–58, 56-61, 61-65 cm
  Kommentar: Har inget rotationsskydd. Höga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 1
 • Bern Brentwood

  Pris: 650 kr
  Vikt: 386 gram
  Storlek : 54-57, 57-60,5 cm
  Kommentar: Har inget rotationsskydd. Höga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 1
 • B'TWIN MTB 500

  Pris: 300kr
  Vikt: 338 gram
  Storlek : 53-57, 56-61 cm
  Kommentar: Billigaste hjälmen. Har inget rotationsskydd. Höga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 1

Testresultat 2015

Så här läser du testet

 • Hövding 2.0

  Pris: 2.700 kr
  Vikt: 670 gram
  Storlek (cm): Halsomkrets <37 cm: small - halsomkrets >37 cm: medium
  Kommentar: Bäst uppmätta värden i alla tester. Den skiljer sig rejält mot hur de andra hjälmarna fungerar – läs mer under forskarintervju ovan.
  Totalbetyg: 4
 • Bell Stoker MIPS

  Pris: 1.000–1.400 kr
  Vikt: 330 gram
  Storlek (cm): 52–56, 55–59, 58–62
  Kommentar: Rotationsskydd som fungerar bra.
  Totalbetyg: 4
 • Giro Savant MIPS

  Pris: 1.000–1.300 kr
  Vikt: 270 gram
  Storlek (cm): 51–55, 55–59, 59–63
  Kommentar: Rotationsskydd som fungerar bra.
  Totalbetyg: 4
 • POC Octal AVIP MIPS

  Pris: 3.500 kr
  Vikt: 260 gram
  Storlek (cm): 50–56, 54–60, 56–62
  Kommentar: Dyrast! Rotationsskydd som fungerar bra.
  Totalbetyg: 4
 • Occano U MIPS Helmet

  Pris: 500 kr
  Vikt: 350 gram
  Storlek (cm): 58–62
  Kommentar: Hårt material. Rotationsskydd som fungerar bra.
  Totalbetyg: 3
 • POC Octal

  Pris: 2.700 kr
  Vikt: 230 gram
  Storlek (cm): 50–56, 54–60, 56–62
  Kommentar: Tjockare stötupptagandematerial. Näst bäst i det raka islaget.
  Totalbetyg: 3
 • Abus S-Force Peak Vasaloppet

  Pris: 700–900 kr
  Vikt: 330 gram
  Storlek (cm): 52–58, 58–62
  Kommentar: Speciellt framtagen som den officiella Vasaloppshjälmen! Hårt material och saknar rotationsskydd.
  Totalbetyg: 2
 • Biltema Cykelhjälm

  Pris: 100 kr
  Vikt: 270 gram
  Storlek (cm): 52–57, 55–61
  Kommentar: Billigaste hjälmen. Har inget rotationsskydd.
  Totalbetyg: 2
 • Giro Sutton MIPS

  Pris: 1.000 kr
  Vikt: 380 gram
  Storlek (cm): 51–55, 55–59, 59–63
  Kommentar: Bra i rotationstest men sämre än medelhjälmen i rakt islag. Bra täckning av huvudet.
  Totalbetyg: 2
 • Limar Ultralight

  Pris: 1.200–1.500 kr
  Vikt: 210 gram
  Storlek (cm): 53–57, 57–61
  Kommentar: Lättaste hjälmen i testet. Har inget rotationsskydd.
  Totalbetyg: 2
 • Melon Urban Active

  Pris: 600 kr
  Vikt: 310 gram
  Storlek (cm): 46–52, 52–58, 58–62
  Kommentar: Magnetspänne som minimerar klämrisken. Lätt och täcker huvudet bra. Har inget rotationsskydd.
  Totalbetyg: 2
 • Scott Stego MIPS

  Pris: 1.700 kr
  Vikt: 240 gram
  Storlek (cm): 51–55, 55–59, 59–61
  Kommentar: Har rotationsskydd men trots det uppmättes höga värden.
  Totalbetyg: 2
 • YAKKAY+överdrag

  Pris: 900 - 1.000 kr
  Vikt: 300 gram
  Storlek (cm): Överdraget fungerar som rotationsskydd. Sämst i rakt islag, totalt sett sämre än medelhjälmen. Hårt material.
  Kommentar: Överdraget fungerar som rotationsskydd. Sämst i rakt islag, totalt sett sämre än medelhjälmen. Hårt material.
  Totalbetyg: 2
 • Casco Active-TC

  Pris: 700 kr
  Vikt: 380 gram
  Storlek (cm): 52–58, 57–61
  Kommentar: Har inget rotationsskydd. Medel i rakt islag.
  Totalbetyg: 1
 • Carrera Foldable

  Pris: 700–900 kr
  Vikt: 360 gram
  Storlek (cm): 55–58, 58–61
  Kommentar: Flexibel hjälm som kan fällas ihop. Har inget rotationsskydd. Höga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 1
 • Occano Urban Helmet

  Pris: 350 kr
  Vikt: 320 gram
  Storlek (cm): 58–62
  Kommentar: Hårt material. Har inget rotationsskydd. Höga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 1
 • YAKKAY

  Pris: 600 kr
  Vikt: 300 gram
  Storlek (cm): 51–56, 55–59, 58–61
  Kommentar: Överdraget fungerar som rotationsskydd. Sämst i rakt islag, totalt sett sämre än medelhjälmen. Hårt material.
  Totalbetyg: 1
 • Smith Forefront

  Pris: 2.000 kr
  Vikt: 330 gram
  Storlek (cm): 51–55, 55–59, 59–63
  Kommentar: Sämst i test! Innovativ bikakestruktur men tyvärr för hård.
  Totalbetyg: 1