Cykelhjälmstest 2019

Test av cykelhjälmar för vuxna

Till testresultatet
Statistiken visar tydligt att det har stor betydelse för din säkerhet att du bär cykelhjälm om du skulle råka ut för en cykelolycka.

Vår vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, därför genomför vi återkommande tester av cykelhjälmar. Det finns stora skillnader mellan cykelhjälmar – både när det gäller hur bra de skyddar och hur mycket de kostar. Samtidigt är priset inte det enda som avgör hur bra en cykelhjälm är.

Efter våra tuffa tester – som går längre än lagkraven – har vi utsett tre cykelhjälmar till Bra val. Samtliga tre hjälmar har ett extra skydd, MIPS, som motverkar rotationsvåld – de skadliga krafter hjärnan är känsligast för.

Folksams test av cykelhjälmar för ungdomar och vuxna 2019

Bicycle Helmets 2019 Tested by Folksam

De hjälmar vi har valt är redan testade och godkända enligt CE-standard, men för lagkraven testas hjälmarna bara för rakt islag. Ett rakt islag speglar hjälmens energiupptagning, men inte vad som händer i hjärnan.

När en cyklist kör omkull eller blir påkörd av en bil, blir islaget i princip alltid snett mot marken eller bilen och sällan rakt ovanifrån. Därför har vi valt en tuffare metod och har även testat hur väl hjälmen skyddar mot sneda islag och rotation.

Urvalet av hjälmar

Vi har testat cykelhjälmar sedan 2012. När vi valde ut hjälmar för årets test ville vi hitta de vanligaste hjälmarna på den svenska marknaden — som vi ännu inte hade testat. Vi tittade på utbud och försäljningsstatistik och rådfrågade personal i cykel- och sportbutiker. Hjälmarna som utmärkte sig i testet från 2017 är fortfarande ett bra val.

Så gick testet till

Vi har gjort fem tester per hjälm. För att säkerställa resultatet testades två hjälmar för varje testmoment. De två första testerna motsvarar de lagkrav som ställs på en hjälm och innebär ett rakt islag av huvudet vid 20 kilometer i timmen.
Test av rakt islag mot cykelhjälm.
Sedan har vi gjort ytterligare tre tester som speglar sneda islag med olika träffpunkter och rotationsriktningar. Just rotation av huvudet vid islag, vet man är kritiskt för hjärnskador. Testerna genomfördes med en träffhastighet på 22 km i timmen.

Datasimulering utifrån testresultat

De krafter som uppmättes i krockdockans huvud användes som underlag för datorsimuleringar utifrån vad hjärnan tål. På så sätt kan vi avgöra vilka hjälmar som gav hög risk för hjärnskakning. Genom att testa hjälmens egenskaper i fler situationer, gynnas de hjälmar som inte bara är framtagna för att klara lagkravet.

I datasimuleringen har en modell av människohjärnan använts, framtagen av forskare vid Kungliga Tekniska högskolan. Rött innebär hög belastning och blå låg belastning.
Vi testar även sneda islag av cykelhjälm.

Datasimuleringen visar skillnad mellan bästa och sämsta hjälm

I våra simuleringsfilmer visar vi vad som händer vid snett islag på främre delen av hjälmen. Resultaten är från en av de bästa och en av de sämre hjälmarna i testet. Simuleringen visar att belastningen i hjärnan är betydligt lägre med den bästa hjälmen och därmed är också risken att skadas betydligt lägre.
Datasimuleringen visar vad som händer i hjärnan vid islag.
Typ av test Det här görs i testet Testhastighet
Raka islag Två islag mot hjälmen för att testa hjälmens stötupptagningsförmåga. 20 km/h
Sneda islag Tre islag: snett islag mot ovandelen av hjälmen, snett islag mot sidan av hjälmen och snett islag mot främre delen av hjälmen. 22 km/h
Simulering För att avgöra om de uppmätta värdena i dockhuvudet är skadliga har vi använt en matematisk datasimuleringsmodell av hjärnan.  
Barn och ungdomar under 15 år ska enligt lagen använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Barn upp till och med sju år rekommenderas att använda hjälm med grönt spänne. Värt att veta är att alla hjälmar som säljs i Sverige är testade och godkända enligt Konsumentverkets CE-normer och EU:s krav, EN1078 eller EN1080 (småbarnshjälm med grönt spänne).

De hjälmar som vi har utsett som ett Bra val har klarat ännu tuffare testmetoder med både raka och sneda islag.

Här är några tips inför hjälmköpet:

 • Tänk på att prova hjälmen innan du köper den så att du får rätt passform och trivs med den.
 • Hjälmen ska sitta så att den inte kan trilla av eller skjutas bakåt. Den ska täcka panna, hjässa och bakhuvud.
 • Rotationsskyddet MIPS ger extra skydd mot huvudskador.
 • Om du köper till ett barn: köp inte en för stor hjälm som barnet ska växa i.
 • De hjälmar vi har utsett till ett Bra val skyddar huvudet mot både raka och sneda islag.

Hur länge kan jag ha en hjälm?

Det är svårt att ge någon exakt rekommendation, eftersom det beror på vad hjälmen utsatts för och hur ofta den använts. Om hjälmen varit utsatt för yttre våld – köp alltid en ny!
Det är viktigt att hakbandet är lagom spänt och att hjälmen sitter stadigt.
Den vanligaste felet är att man sätter hjälmen för högt uppe i pannan och inte drar åt remmarna. För att uppnå maximalt skydd, välj rätt storlek så att den täcker huvudet och upplevs skön. Hjälmen ska sitta så att den täcker pannan, bakhuvud och hjässa. Den får inte glida ner i nacken.

Innan du börjar använda hjälmen, justera eventuellt nackvred och remmar. Remmarna ska dras så att öronen är fria. Hakbandet är lagom spänt om du får in ett finger mellan bandet och hakan. Det är viktigt att hjälmen sitter stadigt.
Exempel på hur du ska, och inte ska, sätta på cykelhjälmen.

MIPS

 • Hjälmar utrustade med MIPS (Multi-directional Impact Protection System) finns till för att minska huvudets rotation vid ett islag. Rotationsvåld orsakar det förlopp som hjärnan är allra mest känslig för. Skyddet bygger på ett extra skal med låg friktion på insidan av hjälmen som därför kan glida på hjälmens insida.

  Sex av hjälmarna i testet har MIPS och tre av dessa fick utmärkelsen Bra val.
Hövding 2.0 är en cykelhjälm i form av en krage.
Hövding 2.0 är en cykelhjälm i form av en krage som cyklisten bär runt halsen. Kragen innehåller en krockkudde som blåses upp och skyddar huvudet vid en olycka. Vi på Folksam har testat Hövding i tidigare testomgångar och hittills är det ingen vanlig cykelhjälm som lyckats lika bra. Hövding 2.0 fick överlägset bäst testresultat både när det gäller stötupptagning och vid sneda islag.

En begränsning med Hövding är att den inte skyddar när huvudet träffas direkt av ett föremål utan att du faller av cykeln. Till exempel om huvudet träffar en gren eller skylt under cykelturen – dessa olyckor är dock ovanliga.

Så fungerar cykelhjälmen Hövding

Cyklistens rörelser registreras kontinuerligt med hjälp av sensorer och gyron och om ett onormalt rörelsemönster upptäcks kommer den att blåsas upp – på en tiondels sekund.

Trycket i krockkudden hålls konstant under flera sekunder och hjälmen ska därför skydda huvudet mot flera slag under samma olycka. När vi testat hjälmen har den varit uppblåst, vi har därför inte testat och verifierat Hövdings förmåga att upptäcka en olycka.

Vi har däremot tidigare genomfört en demonstration för att visa hur Hövding fungerar och använde då en stuntman som körde in i en stolpe och på så sätt aktiverade den. Vid utvecklingen av produkten har också företaget själva gjort krocktester på RISE och VTI för att se att den aktiveras. RISE har även utfört oberoende tester av aktivering vid CE-märkningen. Under dessa moment har de använt såväl krockdockor som stuntmän.

Hövding finns i vår säkerhetsbutik

Här kan du hitta svar på vanliga frågor om cykelhjälmar.

Till skillnad mot de test som utförs enligt lagkrav testar Folksam även sneda islag och därmed testar vi hur bra hjälmen skyddar mot hjärnskakning eller mer allvarliga hjärnskador. Att testa ett snett islag speglar bättre vad som händer vid en verklig olycka. Folksam mäter även vad som händer i hjärnan. De tester som genomförs för att godkänna att en hjälm får säljas på svenska marknaden visar bara hur bra hjälmen skyddar mot en skallfraktur men inte mot en hjärnskakning eller svårare hjärnskada.

Nej, det behöver du inte. Det viktigaste är att du använder hjälm. Två av tre huvudskador undviks om man använder hjälm. Däremot är vår rekommendation att när det väl är dags att köpa en ny cykelhjälm att köpa en av de hjälmar som vi rekommenderar.

Det är svårt att ge någon exakt rekommendation, eftersom det beror på vad hjälmen utsatts för och hur ofta den använts. Om hjälmen har varit utsatt för yttre våld ska du alltid köpa en ny.

För att en hjälm ska kunna säljas på europeiska marknaden måste tillverkaren kunna visa att den uppfyller grundläggande säkerhetskrav för personlig skyddsutrustning. Vid denna certifiering testas exempelvis hjälmarnas energiupptagning vid ett rakt islag. Detta speglar inte till fullo olycksförloppet vid en cykelolycka. Många gånger sker sneda islag som innebär att huvudet utsätts för rotationskrafter, vilket hjärnan är mycket känslig för och därför kan skador såsom hjärnskakning av olika svårighetsgrad inträffa. Vi har efterliknat detta i Folksams test av cykelhjälmar eftersom ett snett slag mot huvudet kan orsaka svåra hjärnskador som kan ge långvariga konsekvenser.

Vid en cykelolycka då man slår i huvudet kommer huvudet att utsättas för rotationsvåld. Rotationsvåld orsakar det förlopp som hjärnan är allra mest känslig för. Rotationsvåldet kan orsaka dragningar mellan hjärnans olika vävnader – nervtrådar, blodkärl och hjärnvävnad. Detta kan ge upphov till en hjärnskakning eller i värsta fall en nervskada eller en blödning. När vi testar mot en sned yta kommer vi sätta det hjälmbeklädda huvudet i rotation på liknande sätt som sker vid en olycka och därför är detta testmoment betydligt mer verklighetsnära än då hjälmar testas för ett rakt islag.

Det ställs inga krav på att dagens hjälmar ska skydda mot rotationsvåld, det våld som framförallt orsakar hjärnskador. Folksam har sedan 2012 kontinuerligt utfört konsumenttester av hjälmar för att belysa att dagens hjälmar inte fullt ut skyddar mot huvudskador.

Totalt har Folksam genomfört elva tester av cykel-, rid- och skidhjälmar sedan 2012. Syftet med dessa tester är att hjälpa våra kunder att göra ett säkert val av hjälm och att driva på utveckling av säkrare hjälmar. Folksam deltar även i standardiseringsarbetet gällande TK 525 Hjälmar (cykel-, skate-, inlineshjälmar och småbarnshjälmar) och verkar för att det ska införas krav kopplat till sneda islag.

Med våra hjälmtester hoppas vi att fler konsumenter ska göra medvetna val när de köper cykelhjälm. På så sätt bidrar vi till att efterfrågan på säkra hjälmar ökar. Konsumenternas ökade efterfrågan kan också påskynda att lagkraven ändras.

Hej!

Ställ din fråga direkt till vår forskare Helena Stigson

Vi har testat cykelhjälmar sedan 2012. När vi valde ut hjälmar för 2019 ville vi hitta de vanligaste hjälmarna på den svenska marknaden som vi ännu inte hade testat. Hjälmarna som utmärkte sig i testet från 2017 är fortfarande ett bra val.

Alla hjälmar i våra test är redan testade och godkända enligt CE-standard, vilket innebär att hjälmarnas stötdämpningsförmåga är testade vid rakt islag mot hjälmen.

Vi har en tuffare metod och testar även skyddet vid sneda slag. Sneda slag sker i alla cykelolyckor, ofta med hjärnskakning som följd.

Testresultat 2017

Så har vi betygsatt

 • Bell Event XC MIPS

  Pris: 700-1.050 kr
  Vikt: 303 gram
  Storlek : 51-55, 55-59, 59-63 cm
  Kommentar: Låga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 4
 • Bell super 3 MIPS

  Pris: 1.700 kr. 2.000-2.500 kr med hakspänne.
  Vikt: 437 (775 med hakskydd)
  Storlek : 51-55, 55-59, 59-63 cm
  Kommentar: Finns med hakskydd. Låga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 4
 • Occano u MIPS Inmold HLM

  Pris: 600 kr
  Vikt: 348 gram
  Storlek : 55-58, 58-61 cm
  Kommentar: Billigaste Bra val-hjälmen! Låga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 4
 • Specialized S-Works Prevail II

  Pris: 1.900-2.400 kr
  Vikt: 205 gram
  Storlek : 51-56, 55-59, 59-63 cm
  Kommentar: Lättast och dyrast! Bäst i det raka islaget och bra i sneda islag trots att den saknar rotationsskydd.
  Totalbetyg: 4
 • Specialized Ambush

  Pris: 1.100-1.600 kr
  Vikt: 240 gram
  Storlek : 51-56, 54-58 ,57-61 ,59-63 cm
  Kommentar: Bra täckning. Bra i det raka islaget men saknar rotationsskydd.
  Totalbetyg: 3
 • Spectra Urbana EV1 MIPS

  Pris: 800-1.000 kr
  Vikt: 369 gram
  Storlek : 55-59, 58-61 cm
  Kommentar: Rotationsskydd som fungerar bra.
  Totalbetyg: 3
 • TEC Umbra EV1 MIPS

  Pris: 800-900 kr
  Vikt: 292 gram
  Storlek : 50-54, 54-58,56-60 cm
  Kommentar: Medelhjälm.
  Totalbetyg: 2
 • Giro Trinity MIPS

  Pris: 600-800 kr
  Vikt: 321 gram
  Storlek : 54-61 cm
  Kommentar: Medelhjälm.
  Totalbetyg: 2
 • ABUS URBAN-I 2.0

  Pris: 750–900 kr
  Vikt: 313 gram
  Storlek : 52–58, 56-61, 61-65 cm
  Kommentar: Har inget rotationsskydd. Höga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 1
 • Bern Brentwood

  Pris: 650 kr
  Vikt: 386 gram
  Storlek : 54-57, 57-60,5 cm
  Kommentar: Har inget rotationsskydd. Höga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 1
 • B'TWIN MTB 500

  Pris: 300kr
  Vikt: 338 gram
  Storlek : 53-57, 56-61 cm
  Kommentar: Billigaste hjälmen. Har inget rotationsskydd. Höga mätvärden i alla tester.
  Totalbetyg: 1

Testresultat 2019

Så här sätter vi betyg

 • Giro Aether MIPS

  Rotationsskydd: MIPS
  Pris: 2.300 kr
  Vikt: 269 gram
  Storlek : 51-63 cm
  Kommentar: Bra val. Hjälmen har ett nytt rotationsskydd inbyggt mellan två lager i hjälmen.
  Betyg: 4
 • Specialized Propero 3 Angi MIPS

  Rotationsskydd: MIPS
  Pris: 1.500 kr
  Vikt: 303 gram
  Storlek : 51-63 cm
  Kommentar: Bra val. Bra resultat i alla tester.
  Betyg: 4
 • Tec Nice MIPS

  Rotationsskydd: MIPS
  Pris: 900 kr
  Vikt: 292 gram
  Storlek : 54-61 cm
  Kommentar: Bra val. Mycket bra resultat i sneda islag men sämre i de raka islagen.
  Betyg: 4
 • Lazer Gustav MIPS

  Rotationsskydd: MIPS
  Pris: 1.000 kr
  Vikt: 307 gram
  Storlek : 52-61 cm
  Kommentar: Officiella Vasaloppshjälmen. Bättre än medel i testet.
  Betyg: 3
 • Oakley ARO3 MIPS

  Rotationsskydd: MIPS
  Pris: 1.500 kr
  Vikt: 257 gram
  Storlek : 52-60 cm
  Kommentar: Bättre än medel i testet.
  Betyg: 3
 • Abus Pedelec 2.0

  Rotationsskydd: -
  Pris: 1.500 kr
  Vikt: -
  Storlek : 52-62 cm
  Kommentar: Hjälm utvecklad för elcyklister. Medelhjälm. Bäst resultat i det raka islaget.
  Betyg: 2
 • Bontrager Charge WaveCel

  Rotationsskydd: WaveCel
  Pris: 1.700 kr
  Vikt: 395 gram
  Storlek : 51-63 cm
  Kommentar: Ny typ av rotationsskydd. Medelbra resultat.
  Betyg: 2
 • Giro Syntax MIPS

  Rotationsskydd: MIPS
  Pris: 1.100 kr
  Vikt: 247 gram
  Storlek : 51-65 cm
  Kommentar: Medelbra resultat.
  Betyg: 2
 • POC Omne Air SPIN

  Rotationsskydd: SPIN
  Pris: 1.600 kr
  Vikt: 291 gram
  Storlek : 50-61 cm
  Kommentar: Medelbra resultat.
  Betyg: 2
 • 6D ATB-1T EVO

  Rotationsskydd: ODS
  Pris: 1.600 kr
  Vikt: 517 gram
  Storlek : 53-62 cm
  Kommentar: Dåliga resultat i alla tester.
  Betyg: 1
 • Occano Sport Helmet

  Rotationsskydd: -
  Pris: 300 kr
  Vikt: 219 gram
  Storlek : 53-63 cm
  Kommentar: Höga mätvärden i de sneda islaget. Hjälmen saknar rotationsskydd.
  Betyg: 1
 • Oxford Hurricane F15

  Rotationsskydd: -
  Pris: 200 kr
  Vikt: 256 gram
  Storlek : 53-61
  Kommentar: Höga mätvärden i de sneda islaget. Hjälmen saknar rotationsskydd.
  Betyg: 1