Dina sparpengar kan göra skillnad

Så ser vi på hållbart sparande

När du sparar hos Folksam kan du bidra till en mer hållbar värld.

Dina pengar investeras nämligen med hållbarhet i fokus, för din framtids bästa. Privatpension eller Fondspar – du väljer det sparande som passar dig.
Vad är ett hållbart sparande?
När vi på Folksam förvaltar dina pengar gör vi det på ett ansvarsfullt sätt. Det kan handla om miljö och klimat, men också om saker som rättvisa arbetsvillkor, förbud mot barnarbete eller arbete mot korruption.

Vi vill bidra till att världens utveckling går åt rätt håll, utan att för den sakens skull ge avkall på bra avkastning. Ett sparande med både din och hela samhällets framtid i åtanke, som kan göra nytta under tiden – så tänker vi kring hållbart sparande.

I vårt fondutbud kan du välja bland fonder med olika inriktning, men som alla uppfyller våra krav på hållbarhet – se fliken nedan om hållbara fonder!

Bra att veta

 • När du sparar hos oss är du med i vårt arbete att försöka påverka företag i en mer hållbar riktning, världen över
 • Med Privatpension sköter vi jobbet åt dig – att komma igång är enkelt
 • Folksam har inga egna fonder, utan väljer ut dem utifrån höga krav på miljö, klimat och mänskliga rättigheter
 • Med Fondspar styr du placeringarna själv – vi har färdiga fondportföljer som är fossilfria så långt det är möjligt
Enkelt att börja
Du som vill komma igång men känner dig osäker på hur har hittat rätt. Vi hjälper dig börja med ett sparande som passar dig.

Är det ett stabilt sparande under en lång tid med Privatpension? Eller kanske Fondspar, där du själv får välja fonder och risk? Vi kan då erbjuda färdiga portföljer som inte investerar i fossil industri.

Det ska vara enkelt att spara hållbart, tycker vi.

Att spara med Privatpension passar dig som har minst 15 år kvar till pensionen och vill att Folksam tar hand om allt. Dina pengar läggs i en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning. Det betyder att Folksam sköter placeringarna åt dig och du kan ta det lugnt även när det är oroligt på marknaden.

Vi gör ditt sparande hållbart genom att bland annat investera i gröna obligationer, eller i företag som tar ansvar för miljö och klimat, rättvisa arbetsvillkor, förbud mot barnarbete eller arbete mot korruption. Hållbart, ansvarsfullt och långsiktigt.

Spara med Privatpension


Hållbarhet under tiden

Dina pensionspengar ska göra nytta medan de väntar på att du ska gå i pension. Därför investerar vi bland annat i gröna obligationer i Sverige och utomlands. Där är kapitalet öronmärkt åt olika former av miljöprojekt, och hittills har 25 miljarder kronor investerats i gröna obligationer av Folksamgruppen.

Dessutom:

 • Vi investerar inte i tobak, spelbolag eller illegala vapen
 • Vi investerar inte i bolag inom energisektorn som använder för mycket oljesand eller kol. Mer än 10 procent av omsättningen får inte komma från oljesand, och mer än 30 procent av omsättningen får inte komma från kol
 • Vi försöker göra skillnad i de bolag vi äger. Det gör vi genom att rösta på årsstämmor, ha dialog med företagen och samarbeta med andra investerare, till exmpel inom Net Zero Asset Owner Alliance


Fler fördelar med Privatpension

Vi placerar dina pengar i en blandning av räntebärande värdepapper, börsnoterade bolag, onoterade tillgångar och fastigheter på ett ansvarsfullt sätt så att du ska känna dig trygg. Målet är att dina pengar ska öka i värde på ett stabilt och säkert sätt under lång tid.

Med Privatpension har du återbetalningsskydd. Det innebär att om du skulle avlida betalas dina sparpengar ut till din förmånstagare. Vem det är bestämmer du helt själv – det kan vara en eller flera personer från din familj, eller någon annan. Du kan ändra förmånstagare när du vill.

När det är dags att ta ut pengarna från en kapitalförsäkring som Privatpension kan du få löpande utbetalningar direkt till ditt bankkonto. Dessutom är pengarna skattade och klara och inget du behöver ta upp i din deklaration. Du är garanterad ett visst belopp, och det är cirka fyra femtedelar av ditt insatta kapital som ligger till grund för ditt garantibelopp. Men det troligaste är att dina pengar ökar i värde under åren du sparar.

Fondspar passar dig som vill spara i minst fem år, vill vara aktiv i ditt sparande och välja fonder själv. Folksam har inga egna fonder, utan istället ett guidat utbud av externt förvaltade fonder, valda utifrån våra höga krav kring hållbarhet.

Med hållbarhet menar vi att ta ansvar för aspekter som miljö och klimat, rättvisa arbetsvillkor, förbud mot barnarbete eller arbete mot korruption.

Nu erbjuder vi också färdiga placeringsportföljer som består helt av fonder som inte investerar i fossil industri. Fondspar passar dig som vill ha ett individuellt sparande med högre risk än en traditionell försäkring som Privatpension, men också chans till högre avkastning.

Spara med Fondspar


Fler fördelar med Fondspar

Med Fondspar har du återbetalningsskydd. Det innebär att om du skulle avlida betalas dina sparpengar ut till din förmånstagare. Vem det är bestämmer du helt själv – det kan vara en eller flera personer från din familj, eller någon annan. Du kan ändra förmånstagare när du vill.

När du väljer fonder har du tillgång till hela vårt fondutbud. Våra fondbolag och fonder är noggrant utvalda utifrån våra hållbarhetskrav. Vi har inga egna fondbolag, utan ger dig tillgång till de fonder vi tror på, inom olika marknader och tillgångsslag.

Med en kapitalförsäkring som Fondspar styr du själv över när och hur du vill ta ut ditt sparande. Den kan betalas ut som en löpande utbetalning under en tidsperiod som du själv väljer.

Pengarna i ditt Fondspar är skattade och klara, så du betalar ingen inkomstskatt när du tar ut pengarna.

När vi väljer fonder ställer vi höga krav. Vi har inget eget fondbolag utan istället ett guidat utbud med särskilt utvalda externt förvaltade fonder. Fonderna väljer vi utifrån tydliga riktlinjer och kriterier för hållbarhet, som vi kräver att fondbolagen lever upp till.

Höga krav för att bli vald

 • Alla våra fonder ska jobba för att påverka bolagen de investerar i till att bli mer hållbara. Det kan handla om miljö och klimat, men också om saker som rättvisa arbetsvillkor, förbud mot barnarbete eller ett arbete mot korruption.

  Vi har en aktiv dialog för att engagera och påverka, och fonderna som inte uppfyller kriterierna får inte vara en del av vårt utbud. Samtidigt jobbar vi vidare för att förfina och höja våra hållbarhetskriterier för de fonder som vi har i vårt utbud.
Våra kunder gör oss till en av Sveriges största investerare. Det ger ett stort ansvar, men också stora möjligheter att göra skillnad. När vi på Folksam jobbar aktivt för att vara hållbara i det vi gör och erbjuder, ser vi det som ett steg närmre en mer långsiktigt hållbar värld.

Ett kvitto på att vi går i rätt riktning är att vi utsetts till Sveriges mest hållbara varumärke i kategorin försäkring av Sustainable Brand Index 2021, som är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet.

Så tar vi ansvar:

 • Vi har för fondförsäkringen ett guidat utbud samt placeringsportföljer med bara fonder som inte investerar i fossil industri
 • Vårt klimatmål är att våra egna investeringar ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser år 2050
 • Vi följer alltid upp hållarbetsarbetet i våra noterade innehav, och röstar på bolagens årsstämmor
 • Vi flyttar löpande fler av våra egna investeringar till mer hållbara alternativ, till exempel till gröna obligationer där kapitalet är öronmärkt åt miljöprojekt
 • 25 miljarder kronor har hittills investerats i gröna obligationer av Folksamgruppen, vilket motsvarar ungefär 6 procent av vårt totala förvaltade kapital
 • 400 miljoner kronor har investerats i en blå obligation med fokus på att hantera och skydda vattenresurser i Östersjöområdet
 • 2,8 miljarder kronor har investerats i en obligation som fokuserar på att bättre hantera matsvinn
 • Vi har förändrat vår utländska aktieportfölj och minskat dess koldioxidavtryck med 20 procent. Den nya portföljen har bara bolag som får mindre än 30 procent av sina intäkter från kol, och mindre än 10 procent av sina intäkter från oljesand
 • 830 miljoner kronor har investerats i obligationer med syfte att lindra de ekonomiska och sociala effekterna av coronaviruset
Ett ansvarsfullt ägande tycker vi innebär att lyfta blicken och samarbeta. Tillsammans med andra ansvarsfulla ägare jobbar vi för att leda världen i rätt riktning. Inom Sverige, Norden och i andra delar av världen samarbetar vi för att driva frågor om hållbarhet.

Det är tack vare våra ägare – våra kunder – vi har möjlighet att göra skillnad på det här sättet. Tack!

Större påverkan genom samarbete

Tillsammans har vi större möjlighet att påverka. Vi har till exempel i samarbete med några av världens största pensions- och försäkringsbolag startat FN-initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance.

Målet med alliansen är att alla investeringsportföljer ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser år 2050, och arbetet vi gör där ökar stadigt trycket på bolagen i våra placeringsportföljer att uppnå det.

Läs gärna mer om hur vi samarbetar som ansvarsfulla ägare.

Samarbeten och initiativ

Få hjälp av våra duktiga rådgivare

Vill du prata sparande?

Boka ett personligt möte

Vi ser över dina sparbehov