Var rädd om fritidshuset

När du själv inte är på plats

För att slippa obehagliga överraskningar när du kommer till ditt fritidshus behöver du ge det lite extra omsorg. Om du till exempel minskar värmen för att hålla nere elkostnaderna kan du råka ut för frysskador om du inte är försiktig.

Lämna inte ditt fritidshus utan att ha de kallare årstiderna i tankarna.

Bra saker att tänka på

 • Behåll viss uppvärmning – Minst 10 grader i grundvärme, men i kök och badrum bör temperaturen ligga runt 15 grader.
 • Kontrollera fönster och dörrar – se till att isoleringen är god
 • Stäng av vattnet – både huvudkranen och vattentillförseln till disk- och tvättmaskin.
 • Rörsystemen – tappa ur rörsystem, varmvattenberedare och spolcisternen.
 • Tvättställ, dusch och diskho – Öppna vattenkranarna och håll dem öppna över vintern.
 • Köksapparater – töm vattnet i till exempel vattenkokare och kaffemaskin.
 • Kyl och frys – töm och stäng av.
 • Använd giftfri glykol – häll i värmesystem, diskho, tvättställ, wc-stolar och golvbrunnar för att minska risken för frysning.
 • Taket – gör en kontroll av tak, hängrännor, stuprör och närliggande träd.
 • Vatten på tomten – avlägsna vattenslangen och töm utomhuskranen.
 • Håll fortsatt koll – till exempel ett strömavbrott kan orsaka stora skador. Ha därför fritidshuset under uppsikt, även under vintersäsongen.
Skadeförebyggare Erik Arvidsson tipsar om vad du ska tänka på för att minska risken för inbrott
Oktober–december är generellt den period under året då risken för inbrott är som störst.

– Det viktigaste är att se över skalskyddet, det vill säga lås på dörrar och fönster samt eventuellt larm. Finns möjlighet till grannsamverkan är det också ett effektivt skydd, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Med några enkla åtgärder kan du försvåra för inbrottstjuven att ta sig in i huset.

Begränsa inbrott i fritidshuset

 • Se till att alla dörrar har godkända lås. Det gäller även altandörrar och garage. Fönster bör också ha lås. Källarfönster bör ha galler.
 • Förvara trädgårdsredskap och stegar så att de inte kan användas som inbrottsredskap.
 • Vägbom och inhägnad kan ge skydd vid exempelvis bryggor.
 • Gör stugan ”synlig” för grannar eller från väg, om det är möjligt.
 • Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsedetektor.
 • Täck inte fönster och dörrar med växter.
 • Finns det boende i området året runt, starta grannsamverkan.
 • Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter.
 • Installera ett godkänt larm.
Följ de här stegen för att stänga fritidshuset på ett säkert sätt.

Följ de här stegen för en säker stängning

 • Inomhus
  Huvudkran: stäng huvudkranen till vattnet och töm eventuellt pump och hydrofor enligt tillverkarens anvisningar

  Varmvattenberedare: stäng av strömmen till varmvattenberedaren och töm den enligt tillverkarens anvisningar

  Vattenledningar: töm ledningarna vid lägsta punkten och öppna alla kranar. OBS! Stäng kranarna innan vattnet sätts på igen

  Termostatblandare: bör monteras bort och förvaras frostfritt eftersom en backventil hindrar vattnet från att rinna ut.

  WC-stolar: efter att vattnet stängs av – spola, så att cisternen töms. Töm vattenlåset eller fyll det med antifrysvätska

  Vattenlås: töm vattenlåsen till handfat, diskho, golvbrunn mm – eller fyll på med antifrysvätska

  Vattenelement: systemet ska tömmas. Tala med en fackman om du är osäker på vad du bör göra.

  Disk-/tvättmasin: slå av strömmen. Töm sedan pumphus och sump – eller sug upp vattnet med en svamp eller trasa.

  El-element: stäng av eller ställ ner temperaturen. Se till att inget brännbart ligger mot elementen

  Ventilation: öppna ventiler, spjäll, innerdörrar, skåp och lådor – så minskar risken för fuktskador och mögel

  Utomhus

  Yttertaket: kontrollera taket både utvändigt och invändigt åtgärda ev. skador och brister

  Skorsten och ventil: gallernät över skorstenen och metallnät över ventiler hindrar fåglar och skadedjur från att komma in i huset

  Takrännor och stuprör: rensa hängrännorna från löv och annat skräp så att vattnet inte samlas där. Detsamma gäller stuprören

  Vattenutkastare: efter att huvudkranen stängts av – koppla bort slangen och öppna kranen så att allt vatten rinner ut.

  När det gäller uppvärmda fritidshus
  Huvudkran: stäng alltid huvudkranen när ni ej vistas där. Några timmars strömavbrott kan räcka för att ledningarna ska frysa

  Värme: ha gärna en grundvärme på ca 10 grader. Lite varmare i kök och badrum, minst 15 grader. Lämna gärna skåpdörrar öppna så att värmen kan cirkulera. T.ex. dörrar till diskbänksskåp.

Fritidshusförsäkringen ger bland annat ett skydd vid brand, vattenskada och inbrott. Det finns också skydd mot naturskador orsakade av storm, översvämning, hagel eller snötryck.

I vår stora fritidshusförsäkring ingår allrisk för hus och tomt samt skydd mot hussvamp.

Grundsjälvrisken är 1.800 kr. Men i vissa fall är den högre, till exempel vid läckageskador på byggnaden eller frysskador.

Som fritidshusägare behöver du ta ansvar för att ditt hus inte ska få vattenskador orsakade av frysning, ett så kallat aktsamhetskrav. Är oturen framme kan du få minskad ersättning vid en skada.

I försäkringsvillkoret kan du läsa mer om vad som gäller.

Fritidshusförsäkring

I fritidshuset gör du avbrott från vardagen och tar det lugnt. Du ska inte behöva oroa dig för tråkigheter som kan hända.