Tilläggsförsäkring

Skog

Ring 0771-950 950 för att teckna försäkringen

Tilläggsförsäkringen för dig som äger skog

Om du äger en skogsfastighet som är mindre än 500 hektar, kan du försäkra den med en tilläggsförsäkring till din hem- eller fritidshusförsäkring.

Du kan få ersättning för bland annat brand, explosion och åskslag. Växande skog på skogsmark är dessutom skyddad vid storm och snöbrott och plantskog är skyddad vid bland annat torka och frost.


Med tilläggsförsäkring Skog får du:

  • Skydd för skogsmark
  • Skydd för skogsprodukter
  • Skydd för hägnader och broar

Villkor och information

Försäkringen kan bara tecknas av dig som har vår hemförsäkring eller fritidshusförsäkring. Villkoren kan du läsa i vårt hemförsäkringsvillkor under rubriken skog.

Här kan du läsa mer om vad som ingår i försäkringen.

Tilläggsförsäkringen Skog

Vår skogsförsäkring, som du enkelt tecknar som ett tillägg på din hem- eller fritidshusförsäkring. Tilläggsförsäkringen skyddar:

  • Växande skog på skogsmark
  • Skogsmark
  • Skogsprodukter
  • Hägnader och broar på skogsmark

Tilläggsförsäkringen skog tecknar du genom att ringa oss på 0771-950 950.

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring

Har du råkat ut för något?

Anmäl din skada direkt

Behöver du hjälp?

0771–950 950

måndag-torsdag 8–19
fredag 8–17
helger 9–16