Tilläggsförsäkring

Skog

Ring kundservice 0771-950 950 för att teckna

Om du äger en skogsfastighet, som är mindre än 500 hektar, kan du försäkra den med en tilläggsförsäkring till din hem- eller fritidshusförsäkring. Du kan få ersättning för bland annat brand, explosion och åskslag. Växande skog på skogsmark är dessutom skyddad vid storm och snöbrott och plantskog är skyddad vid bland annat torka och frost.
  • Skydd för skogsmark
  • Skydd för skogsprodukter
  • Skydd för hägnader och broar
Här kan du läsa mer om vad som ingår i försäkringen.

Tilläggsförsäkringen Skog

Skog, som du enkelt tecknar som ett tillägg på din hem- eller fritidshusförsäkring, innehåller:

  • Växande skog på skogsmark
  • Skogsmark
  • Skogsprodukter
  • Hägnader och broar på skogsmark
Tillägget Skog kan bara tecknas av dig som har vår hemförsäkring eller fritidshusförsäkring. Villkoren kan du läsa i vårt hemförsäkringsvillkor under rubriken skog. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor hemförsäkring

Tilläggsförsäkringen skog tecknar du genom att ringa oss på kundservice på 0771-950 950.

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring