Trygg försäkring för tung mc

Den första åkturen med motorcykeln om vårkanten är svårslagen. Och med ABS-bromsar har du full kontroll vid hård inbromsning. Dessutom blir din mc-försäkring billigare.

  • 20% premierabatt om du har ABS-bromsar
  • Ingen vagnskadesjälvrisk vid kollision med djur
  • Skadejour dygnet runt året runt
Jämför försäkringar för tung mc

Jämför våra försäkringar för tung mc

För din tunga mc väljer du varianter: Bas eller Året Runt. Jämför gärna och se skillnaderna nedan. Om du är över 35 år blir din Året Runt-premie lägre. Det förutsätter att du inte lånar ut din försäkring till någon som är under 35 år.
Grundläggande Året Runt Bas
Slipp avställning
Du kan välja mellan Året Runt Bas
Trafikförsäkring
Halvförsäkring
Helförsäkring
Extra innehåll Året Runt Bas
Assistansförsäkring
Aktsamhetskrav för att teckna försäkring Året Runt Bas
Skyddsutrustning
Endast förare inom familjen
Parkerad inlåst nattetid på hemadress
Prisskillnader Året Runt Bas
Samma pris året runt
Högre pris när mc:n används — lägre när den är avställd
Lägre pris för förare över 35 år (35-årsförsäkring)

Villkor och information

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i våra försäkringar för tung motorcykel. Ytterligare information finns att läsa i villkoren.

Försäkringen Bas passar dig som ställer av och på din mc inför höst och vår. Välj trafik-, halv- eller helförsäkring – tänk på att du måste ha minst trafikförsäkring enligt lag.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen, som du måste ha enligt lag, ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Men du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Kristerapi gäller utan självrisk.

Halvförsäkring

I halvförsäkring Bas ingår även:

Om din motorcykel blir stulen får du ersättning om den inte kommit tillrätta inom en månad. Du får också ersättning för skador som uppstått vid stöld eller stöldförsök. Motorcykeln ska vara låst med två godkända lås när den lämnas. För skoter räcker det med ett godkänt lås.

Försäkringen gäller inte om någon som har tillgång till fordonet använder det utan lov. Radio, band- eller CD-spelare, telefon eller annan kommunikationsutrustning ersätts endast om den är fast monterad och konstruerad för att enbart användas på motorcykeln.

Ersättningen är begränsad till sammanlagt 5 000 kronor efter ålders- och självriskavdrag. Vi ersätter inte kassettband, CD-skivor eller mobiler. Avmonterad fordonsdel eller utrustning ersätts om du förvarar den i låst garage eller i annan låst lokal som du ensam har tillgång till.

Försäkringen gäller för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion (punkterat däck räknas inte som explosion). Med brand menar vi "eld som kommit lös". Kortslutning av elektriska kablar ersätts inom åtagandet för maskin- och elektronikskadeförsäkringen. För eftermonterad utrustning gäller vissa begränsningar.

Försäkringen gäller för vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Gäller för tung motorcykel som är högst fem år gammal räknat från första registreringsdatum och som körts högst 5 000 mil. Försäkringen upphör om motorcykeln är mer än fem år gammal eller har körts mer än 5 000 mil.

Du får ersättning för transportkostnaden till närmaste lämpliga verkstad vid driftstopp, dock inte för stopp på grund av bensinbrist.

Om fordonet stulits, skadats eller fått driftstopp betalar vi också kostnaden för resa till hemorten för förare och medresenär.

Om föraren skulle drabbas av akut sjukdom eller olycksfall betalar vi hemresa för medresenär som inte kan fortsätta resan. Vi betalar dock längst till fordonets hemort.

Ägaren, eller den som kör, kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister, till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation.

Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott.

Ersättningen är högst 300 000 kronor.

Helförsäkring

I helförsäkring Bas ingår dessutom:

Vagnskadeförsäkringen ger dig ersättning för skador på ditt fordon vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller olyckshändelse som till exempel kollision, vältning, fallande träd eller när ditt fordon transporteras på ett annat fordon.

Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i våra försäkringar för tung motorcykel. Ytterligare information finns att läsa i villkoren.

Året runt-försäkringen passar dig som vill köra din motorcykel under hela året och inte ställa av den, exempelvis under vintern. Den är också billigare än Bas, men kommer med några aktsamhetskrav som måste följas.

Halvförsäkring

I halvförsäkring Året Runt ingår:

Trafikförsäkringen, som du måste ha enligt lag, ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Men du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Kristerapi gäller utan självrisk.

Om din motorcykel blir stulen får du ersättning om den inte kommit tillrätta inom en månad. Du får också ersättning för skador som uppstått vid stöld eller stöldförsök. Motorcykeln ska vara låst med två godkända lås när den lämnas. För skoter räcker det med ett godkänt lås.

Försäkringen gäller inte om någon som har tillgång till fordonet använder det utan lov. Radio, band- eller CD-spelare, telefon eller annan kommunikationsutrustning ersätts endast om den är fast monterad och konstruerad för att enbart användas på motorcykeln.

Ersättningen är begränsad till sammanlagt 5 000 kronor efter ålders- och självriskavdrag. Vi ersätter inte kassettband, CD-skivor eller mobiler. Avmonterad fordonsdel eller utrustning ersätts om du förvarar den i låst garage eller i annan låst lokal som du ensam har tillgång till.

Försäkringen gäller för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion (punkterat däck räknas inte som explosion). Med brand menar vi "eld som kommit lös". Kortslutning av elektriska kablar ersätts inom åtagandet för maskin- och elektronikskadeförsäkringen. För eftermonterad utrustning gäller vissa begränsningar.

Försäkringen gäller för vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Gäller för tung motorcykel som är högst fem år gammal räknat från första registreringsdatum och som körts högst 5 000 mil. Försäkringen upphör om motorcykeln är mer än fem år gammal eller har körts mer än 5 000 mil.

Du får ersättning för transportkostnaden till närmaste lämpliga verkstad vid driftstopp, dock inte för stopp på grund av bensinbrist.

Om fordonet stulits, skadats eller fått driftstopp betalar vi också kostnaden för resa till hemorten för förare och medresenär.

Om föraren skulle drabbas av akut sjukdom eller olycksfall betalar vi hemresa för medresenär som inte kan fortsätta resan. Vi betalar dock längst till fordonets hemort.

Ägaren, eller den som kör, kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister, till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation.

Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott.

Ersättningen är högst 300 000 kronor.

Folksam Assistans ingår i Året Runt-försäkringen och ger assistans i vissa nödsituationer men hyres-mc ingår inte.

Motorcykelns ägare eller förare som använder motorcykeln med ägarens tillstånd, samt passagerare, har rätt till service och ersättning.

Folksam Assistans gäller vid händelser som inträffar i Sverige eller i något av de länder, där den ordinarie mc-försäkringen gäller enligt allmänna försäkringsvillkoren.

Försäkringen gäller för driftsstopp som förhindrar fortsatt färd och som orsakats av:
  • Kollision, vältning, avkörning eller annan trafikolycka
  • Brand eller explosion
  • Maskinhaveri eller annat tekniskt fel som är oförutsett och inte beror på bristande underhåll
  • Bränslebrist, punktering, förlust av nycklar
  • Stöld eller tillgrepp av motorcykeln (även vid försök)

Helförsäkring

I helförsäkring Året Runt tillkommer dessutom:

Vagnskadeförsäkringen ger dig ersättning för skador på ditt fordon vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller olyckshändelse som till exempel kollision, vältning, fallande träd eller när ditt fordon transporteras på ett annat fordon.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor tung mc-försäkring 2024

Villkor tung mc-försäkring 2021

Självrisker

Här kan du se vad självrisken blir vid olika typer av skador.

Händelse Självrisk
Trafik 1 000 kr (är föraren under 24 år tillkommer 1 000 kr).
Kristerapi Ingen självrisk.
Brand 1 200 kr
Stöld 3 000 kr
Glas 1 500 kr
Räddning 1 000 kr
Rättsskydd 20% av kostnaden, men lägst 1 500 kr
Maskinskada 2 000 kr
Assistans Ingen självrisk.
Vagnskada 6 000 alternativt 3 000 kr (7 000 eller 4 000 kr om föraren är under 24 år). Om fordonets däck inte uppfyller krav enligt författningar och föreskrifter, som till exempel mönsterdjup och säsongsdäck, höjs självrisken med 3 000 kr.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Du kan teckna en avställningsförsäkring om du vill ställa av din mc under vintern, läs mer i villkoren.

Du bestämmer själv hur stort försäkringsskydd din mc ska ha.
I en halvförsäkring ingår vanligen trafik-, stöld-, brand-, glas-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

En helförsäkring innehåller dessutom vagnskadeförsäkring, som ersätter skador på det egna fordonet när du själv är vållande. Vagnskadeförsäkringen gäller även vid skadegörelse.

Alla fordon som används i trafiken måste, enligt trafikskadelagen, ha en trafikförsäkring.
Om du inte tecknar trafikförsäkring, får du betala en straffavgift som är mycket högre än priset på försäkringen.

Nej, tyvärr. Försäkringen täcker inte skador som har uppkommit när mc:n används olovligt av någon som har tillgång till den.

Försäkringen gäller i EES länderna och länder som är anslutna till systemet med Grönt kort. Kom ihåg att skaffa ett Grönt kort innan du åker. Ring oss och beställ ett på 0771-950 950.

Tips på vägen: lägg in telefonnumret till SOS International (+45 7010 5050) och Falck TravelCare (+45 4487 4473) in din mobil.

Har du råkat ut för något?

Anmäl din skada direkt

Behöver du hjälp?

0771–950 950

måndag-torsdag 8–19
fredag 8–17
helger 9–16

Samla försäkringar och förebygg skada – 10% rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10% i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring