Till innehållTill navigering
Sök
Sök
Två personer samtalar och en av dem visar något på en surfplatta.

Anmäl patientskada

Om du råkat ut för en personskada när du genomgått en behandling hos en privat vårdgivare.

Innan du gör din anmälan

  • Samla ihop information

    Ta fram information som vårdgivarens försäkringsnummer, namn och adress på företaget där du fått behandling, namn på den som utfört behandlingen, lista på sjukhusen du besökt, datum när du behandlats. Vid sjukskrivning behöver du uppge din sjukskrivningsgrad samt period.

  • Anmäl din skada till regionernas försäkringsbolag, LÖF

    Om du har fått en personskada i samband med regionfinansierad vård ska du anmäla din skada till regionernas försäkringsbolag LÖF.

  • Anmäl din skada till Folksam

    Om du behandlats hos en privat vårdgivare kan du få ersättning från vårdgivarens patientförsäkring. För att kunna anmäla din skada behöver du ta reda på om den privata vårdgivaren har patientförsäkring hos Folksam. Du behöver då få ett försäkringsnummer av vårdgivaren som du anger i din skadeanmälan.

Anmäl skada

Så ersätter vi din skada

Det är personskadans konsekvenser för just dig som avgör hur stor ersättningen blir. Ersättningen som vi betalar utgår ifrån skadeståndslagen. Vi beräknar ersättningen enligt Trafikskadenämndens tabeller.

Här hittar du mer information om hur vi handlägger ditt ärende:

Så handlägger vi ditt ärende