Till innehållTill navigering
Sök
Sök
Man ligger på en soffa i sitt hem.

Anmäl sjukskrivning

Om du blivit sjukskriven med sjukpenning från Försäkringskassan.

Innan du gör din anmälan

 • Se om du kan få ersättning

  Om du har sjukförsäkring via ditt fackförbund kan du få ersättning. På Mina sidor kan du se vilka villkor som gäller för dig.

  Logga in på Mina sidor

 • Samla ihop information

  Information som datum och om du varit sjukskriven på heltid, deltid eller både och.

 • Ansök om ersättning från Försäkringskassan

  För att kunna få ersättning från oss behöver du vara beviljad sjukpenning från Försäkringskassan. Vänta därför in ditt beslut från dem innan du anmäler skadan till Folksam.

  Ansök om sjukpenning hos Försäkringskassan

 • Då anmäler du till Folksam

  Du behöver ha varit sjukskriven med sjukpenning för att kunna ha rätt till ersättning från Folksam. Nivå på arbetsoförmåga och karens kan vara olika i sjukförsäkringarna. I ditt försäkringsbesked ser du hur din försäkring gäller.

Sjukskrivning: Ny anmälan

Så gäller din försäkring

Du som har sjukförsäkring via ditt fackförbund kan få ersättning för din sjukskrivning, om du är sjukskriven till minst 25 procent, varit sjukskriven i minst 90 kalenderdagar och är beviljad sjukpenning från Försäkringskassan. Karenstiden på 90 dagar kan skilja sig något beroende på vilket fackförbund du har.

Så ersätter vi din sjukskrivning

Du får ersättning månadsvis, baserat på ditt försäkringsbelopp och i vilken omfattning du varit sjukskriven. För att se ditt försäkringsbelopp kan du logga in på Mina sidor.

Hur länge du kan få ersättning beror på ditt fackförbunds villkor. Vanligtvis får du ersättning i upp till 18 månader, fram till den månad du fyller 65 år.