Till innehållTill navigering
Sök
Sök
händer som håller i en kopp med te

Anmäl överfall

Om du blivit utsatt för överfall, misshandel eller sexualbrott i eller utanför hemmet. Du behöver ha en hemförsäkring i Folksam.

Innan du gör din anmälan

 • Se om du kan få ersättning

  Alla våra hemförsäkringar har ett överfallsskydd. Kolla vilken hemförsäkring du har och vilken självrisk som gäller vid din skada.

  Så gäller din försäkring

  Vi har rutiner för situationer där den utsatte och den som begår brott har samma hemförsäkring. Som utsatt måste du inte stå som försäkringstagare på hemförsäkringen i Folksam, du har skydd ändå.

 • Samla ihop information om brottet

  Uppge personnummer, kontaktuppgifter och datum då brottet ägde rum.

 • Innan skadeanmälan: Gör en anmälan till polisen

  När du anmäler överfall behöver du ange polisens ärendenummer. Om gärningspersonen har blivit dömd för brottet kan du uppge brottets målnummer.

  Anmäl brott till Polisen

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

Överfallsskydd Du som har någon av våra hemförsäkringar har ett överfallsskydd för skadehändelser i och utanför hemmet. Du kan få ersättning om du upprepat utsätts för fysiskt våld, överfall eller sexualbrott. Vid sexualbrott kan du få ersättning även om du inte blivit utsatt för fysiskt våld.

Överfallsskyddet gäller för dig som privatperson, och inte för händelser som skett i arbetet.

Akutskydd Du kan få ersättning för akuta merkostnader om du måste fly ditt hem på grund av våld, det kan exempelvis vara för resa till akut boende, mat och hygienartiklar.

Kristerapi Vi erbjuder kristerapi och samtalsstöd med legitimerad psykolog eller psykoterapeut, du får även ersättning för resekostnader och behov av tolk.

Skydd för minderåriga Om du som har drabbats är minderårig har vi förlängd preskriptionstid, det ger dig mer tid att överväga om brottet ska anmälas.

Här kan du få råd och stöd

Unizon är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som hjälper våldsutsatta kvinnor och barn.

Du kan få stöd av Unizons jourer via chatt, telefon eller på en mottagning. Det kostar inget och du behöver inte berätta vem du är.

Unizons jourers webbplats

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som ger dig stöd om du utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Det kostar inget att ringa, och de har öppet dygnet runt. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Ring 020-50 50 50

Kvinnofridslinjens webbplats

Barnens rätt i samhället är en barnrättsorganisation som ger hjälp och stöd till barn och ungdomar som är under 18 år.

Du kan ringa, smsa, mejla eller chatta med BRIS kuratorer. Det kostar ingenting, är öppet dygnet runt och du kan vara anonym.

Ring 116 111

BRIS webbplats