Ersättning för ärr

Så gäller din försäkring

Flera av våra försäkringar kan ge ersättning för ärr. En förutsättning är att det olycksfall eller den sjukdom som orsakat skadan har krävt läkarvård, att skadan har läkt och att det har blivit ett bestående ärr.

Till exempel kan både vår barnförsäkring och vår olycksfallsförsäkring för vuxen ersätta ärr. För att kunna söka ersättning ska du börja med att anmäla skadan som har inträffat.

Skadan ska sen ha hunnit läka och blivit ett ärr innan vi kan avgöra om vi betalar ut ersättning och hur stor den blir. Det kan vi vanligtvis göra ett år efter skadehändelsen. Bagatellartade ärr som knappt syns ger ingen ersättning.

Om ditt barn har ett ärr

Om ditt barn får ett ärr efter ett olycksfall eller sjukdom som har krävt läkarbehandling kan barnet ha rätt till ersättning, om ärret finns kvar ett år efter att det uppkom. Det kan till exempel vara ett synligt ärr i ansiktet efter en olyckshändelse eller ett ärr på magen efter en operation.

Om du som vuxen har ett ärr

Du som är vuxen kan få ersättning för ärr som har behandlats av läkare i samband med olycksfall – om ärret finns kvar efter ett år.

Ersättning för ärr

Vilken ersättning du kan få från försäkringen beror på var på kroppen ärret sitter, hur långt och brett det är samt vilket försäkringsbelopp du har valt. Ersättningen räknas sen ut med en fastställd procentsats av ditt försäkringsbelopp och betalas ut som ett engångsbelopp.

Du kan läsa mer i tabellen för ärrersättning som finns i ditt försäkringsvillkor.

Viktigt att anmäla skadan först

Anmäl skadan som orsakade ärret till oss så snart som möjligt. Om ärret finns kvar efter ett år kan du kontakta oss för att se om du har rätt till ersättning från försäkringen.

Anmäl skadan som orsakade ärret