Undvik oväntade kostnader

Medicinsk förhandsbedömning

Om du är sjuk eller skadad innan resan

Du som är kroniskt sjuk, behandlas eller nyligen behandlats för en sjukdom eller skada kan behöva göra en medicinsk förhandsbedömning innan du reser utomlands. Reseskyddet gäller endast vid plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall under resan, och täcker inte kostnader för läkarvård av redan pågående vårdbehov.

Den kostnadsfria förhandsbedömningen visar hur stor risken är att den sjukdom du redan har kan förvärras under resan och kräva behandling på resmålet. Genom att svara på några frågor får du en indikation på om du behöver göra en medicinsk förhandsbedömning.

Undvik negativa överraskningar på plats

Om du svarar ja på frågorna nedan uppmanar vi dig att du genomför en förhandsbedömning. På så vis slipper du att få ett negativt besked när du redan är på plats – eftersom vård är dyrare utomlands.

Viktigt innan du reser!

 • Reseskyddet gäller inte för vårdkostnader, resekostnader eller hemtransporter som uppstår efter symtom du har haft och / eller sökt vård för de senaste tre månaderna innan avresan.

  Det räcker inte att din läkare ger dig klartecken att resa. Är du försäkrad hos oss är det bara vi som kan besluta och ge ett förhandsbesked om din sjukdom eller skada är ersättningsbar på resan. Vi erbjuder förhandsbedömning för att du inför en resa ska känna dig trygg och själv kunna bedöma riskerna med att resa om man sökt vård innan avresa.

Behöver du en medicinsk förhandsbedömning?

Kontrollfrågorna är framtagna av SOS International. Om du svarar ja på någon av frågorna nedan ber vi dig att kontakta oss på 0771-950 950 för att få hjälp.

Kontrollfrågorna – har du de senaste tre månaderna...

 • Blivit behandlad för en sjukdom (t.ex. lungsjukdom eller cancer)?
 • Fått din medicinering eller behandling ändrad?
 • Blivit behandlad för ett olycksfall (t.ex. benbrott)?
 • Genomgått en operation?
 • Varit till en vårdcentral/husläkare?
 • Varit på akuten?
 • Varit inlagd på sjukhus?
 • Själv sökt eller fått remiss till en specialist?

Vanliga frågor och svar om reseförsäkringen

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om reseförsäkring och sjukvård utomlands.

De här länderna kräver ett särskilt intyg på att du har giltig reseförsäkring. Om du ska resa till ett av dessa länder behöver du beställa "Intyg om reseförsäkring" av oss – ring oss på 0771-950 950.

Sjukvårdssystemet i USA är både speciellt och kostsamt. Om du råkar ut för sjukdom eller skada ska du alltid kontakta våra larmcentraler direkt. 

Vi förhandlar oftast om priset direkt med sjukhuset, men fakturan kan skickas från ett externt bolag utanför sjukhuset. Ibland händer det att de skickar påminnelser direkt till dig som fått vård.

Kontakta oss direkt på telefon 0771-950 950 om du får påminnelser eller känner dig osäker.

Försäkringen gäller inte för kostnader som har samband med graviditet och förlossning efter vecka 28, även om det finns flygbolag som accepterar att man reser senare i graviditeten.