Undvik oväntade kostnader

Medicinsk förhandsbedömning

Om du är sjuk eller skadad innan resan

Du som är kroniskt sjuk, behandlas eller nyligen behandlats för en sjukdom eller skada kan behöva göra en medicinsk förhandsbedömning innan du reser utomlands.

Reseskyddet gäller inte för vårdkostnader, resekostnader eller hemtransporter som uppstår efter symtom du har haft och sökt vård för de senaste tre månaderna innan avresan – utan endast vid plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall under resan.

Vad är en medicinsk förhandsbedömning?

Med hjälp av en medicinsk förhandsbedömning får du reda på om reseförsäkringen ger dig ett normalt försäkringsskydd om du skulle behöva medicinsk hjälp under resan. Den kostnadsfria förhandsbedömningen visar hur stor risken är att den sjukdom du redan har kan förvärras under resan och kräva behandling på resmålet. Genom att svara på några frågor hos SOS International får du en bedömning om du kommer att omfattas av reseförsäkringen på resan.

Viktigt innan du reser!

  • Det räcker inte att din läkare ger dig klartecken att resa. Är du försäkrad hos oss är det bara SOS International som kan besluta och ge ett förhandsbesked om din sjukdom eller skada är ersättningsbar på resan.

Omfattas du av försäkringen på resan?

Här kan du få en bedömning om du kommer att omfattas av din försäkring, när du är sjuk eller skadad före avresan. Frågorna besvaras hos vår partner SOS international.

Vanliga frågor och svar om reseförsäkringen

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om reseförsäkring och sjukvård utomlands.

Reseskyddet gäller för dig som är försäkringstagare och alla andra som är skrivna på samma adress och delar hushåll med dig. Barn under 18 år som är skrivna på annan adress omfattas endast av din försäkring om annat reseskydd saknas.

Om du eller din medresenär (som försäkringen gäller för) blir sjuk eller skadad på resan kan du ha rätt till en ersättningsresa. Du kan få ersättning om du eller din medresenär ordineras vila på hotellrummet eller blir intagen på sjukhus mer än halva den planerade restiden. 

Om du själv eller din medresenär måste återvända hem, under resans första hälft, kan du få ersättning för vad resan har kostat. Hemresan ska godkännas i förväg av SOS International.   

Ersättningsresa ingår inte i det vanliga reseskyddet utan finns i Hemförsäkring Stor/tilläggsförsäkringen Resklar.

Om du blir sjuk eller skadad under resan och har vår stora hemförsäkring eller tillägget Resklar kan du få ersättning om:

  • Du eller din medresenär som försäkringen gäller för av medicinska skäl ordineras vila på hotellrummet eller blir intagen på sjukhus mer än halva den planerade restiden.
  • Du inte kan utnyttja biljetter till exempel konsert, teater eller idrottsevenemang.
  • Du inte kan vara med på planerade aktiviteter som skidåkning, golfspel eller en kurs.

För att få ersättning krävs intyg från opartisk läkare på vistelseorten.

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller vid akut sjukdom och olycksfall. Om du inte är stabil i din kroniska eller allvarliga sjukdom eller om du nyligen sökt vård eller behandlats kanske inte reseskyddet gäller för din diagnos på resan.

Eftersom det finns begränsningar i villkoret erbjuder vi våra kunder att göra en medicinsk förhandsbedömning för att få klara besked hur reseskyddet gäller på kommande resa.

Här har vi samlat mer information om vad som gäller om man är sjuk innan man åker på en resa.

Sjuk eller skadad innan resa

Avbeställningsskyddet ingår endast i tilläggsförsäkringen Resklar eller Hemförsäkring Stor. Det gäller om du, nära anhörig, resesällskapet eller resesällskapets nära anhörig drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Det gäller också om din privata egendom förstörs till exempel genom en stor vattenskada eller brand i hus. Eller om ditt djur som är försäkrat i Folksam akut behöver veterinärvård efter att du har bokat resan.  

När du anmäler skada är det viktigt att få med läkarintyg, kvitton i original och resehandlingar med ut- och hemresedatum. Vid omfattande behandling vill vi även ha medicinska journaler för att kunna bedöma vilken ersättning som kan vara aktuell.

Om du har betalat för vårdkostnad i annat EU-land ska du först kontakta Försäkringskassan och ansöka om ersättning. Om du inte får tillbaka hela beloppet kan reseskyddet i hemförsäkringen ersätta den del som överstiger din självrisk.

EU-kortet ger rätt till offentlig vård och privat vård som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. Det kan även ersätta tandvård och vård orsakad av kronisk sjukdom.

Hemförsäkringens reseskydd omfattar inte konkurser och kan inte ersätta förseningar, merkostnader för att komma iväg på planerad resa eller att ta sig hem under pågående resa. Avbeställningsskyddet i Resklar kan inte heller ersätta något då den endast omfattar akut sjukdom och olycksfall.

Vi hänvisar till Konsumentverket. Läs gärna på deras hemsida Hallå Konsument, där finns bra information om vad som gäller vid konkurs.

Försening vid strejk: Du måste ha lämnat hemorten före strejkvarslet för att få ersättning från försäkringen. Om du blir försenad i mer än åtta timmar på grund av strejk, lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 500 kr för varje påbörjad 24-timmarsperiod, upp till 5 000 kronor.

Personförsening: Ersättning vid personförsening ingår i tillägget Resklar och Hemförsäkring Stor. Om färdmedlet du ska åka med är försenat/inställt och du anländer mer än sex timmar för sent till planerade ankomstorten lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 600 kronor. För var tolfte timme utöver det lämnar vi ytterligare 600 kronor och maximalt 5 000 kronor.

Sjukvårdssystemet i USA är både speciellt och kostsamt. Om du råkar ut för sjukdom eller skada ska du alltid kontakta SOS International direkt. De kan hänvisa dig till rätt vårdställe, Convenience Care Clinic eller Walk in Clinic om det inte är akut.

SOS International förhandlar oftast om priset direkt med sjukhuset (vilket är en lång process i USA), men fakturan skickas vanligen från ett externt bolag utanför sjukhuset. För att du ska slippa få fakturor hem och eventuella påminnelser måste SOS International se till att faktureringsadressen blir rätt från början.

Kontakta oss direkt på telefon 0771-950 950 om du trots allt får påminnelser och känner dig osäker.

Vi utfärdar tillsvidare inte försäkringsintyg för resa till Ryssland och Belarus. Om du vill beställa försäkringsintyg för resa till Kuba - ring oss på 0771-950 950.

Digital läkarkontakt täcks inte av försäkringen. Om du är på resa och blir sjuk eller skadad ska du besöka en opartisk behörig läkare på vistelseorten. Läkaren ska ordinera vilken behandling som är nödvändig och medicinskt motiverad.

Om du behöver avboka din resa på grund av medicinska skäl kan du använda digital läkarkontakt eller besöka en opartisk behörig läkare på hemorten. Läkaren behöver skriva ett läkarintyg där en avrådan från att resa på grund av medicinska skäl måste framgå.

Om du ska åka till något av följande länder så behöver du ha ett grönt kort: Albanien, Azerbajdzan, Belarus, Iran, Israel, Marocko, Moldavien, Nordmakedonien, Ryssland, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Du kan beställa ett grönt kort här

Det är alltid bra att förbereda sig om du ska ut och resa. På vår sida kan du få tips om vad du behöver tänka på inför resan.

Tips inför resan

När du reser utomlands ska du ha med dig ett resebevis. Det visar att du har en försäkring om något skulle hända. Där hittar du även våra kontaktuppgifter till vår samarbetspartner SOS international. Du skapar ett personligt resebevis genom att logga in på Mina sidor, och klicka på din hemförsäkring.


Saknar du hemförsäkring? Ring oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig!

Hemförsäkringens reseskydd gäller för dig som är gravid och barnet i magen om ni råkar ut för en akut sjukdom eller olycksfall under resan.

Eftersom normal graviditet inte ses som akut sjukdom eller olycksfall så omfattas inte kostnader för rutinkontroller eller förlossning med ett normalt händelseförlopp. Tänk också på att försäkringen inte gäller för vårdbehov som du redan hade när resan började eller för sjukdom eller symptom som du sökt vård för de senaste tre månaderna innan avresan.

Avbeställningsskyddet i tillägget Resklar gäller inte om skälet är att du inte längre vill åka på resan eller till vissa destinationer för att du är gravid.

Om det inträffat en naturkatastrof, smittspridning eller terrorhandling utomlands ersätter vi nödvändiga och skäliga kostnader för att ta du ska kunna ta dig tillbaka till Sverige. Maxersättning är 10 000 kronor. Vi ersätter inte förebyggande evakuering.