Hitta sjukvård utomlands

Om du behöver enklare vård på resan

För att du ska få hjälp med att hitta kvalitetssäkrad vård vid lindrigare sjukdomar eller skador kan du använda tjänsten Hitta sjukvård utomlands.

De läkarmottagningar som presenteras i tjänsten Hitta sjukvård utomlands är kvalitetssäkrade av vår samarbetspartner SOS International.

När du använder dig av kvalitetssäkrad vård gäller försäkringen med självrisk. Det vanligaste är att du inte kan använda det Europeiska sjukförsäkringskortet som gäller offentligvård inom EU.

Om du blir allvarligt sjuk eller skadad när du är på en resa utomlands och behöver omfattande vård ska du alltid kontakta Folksams larmcentral SOS international eller oss. Det är viktigt för att du ska få ett godkännande i förväg för en eventuell ersättning.

Med omfattande vård menas bland annat om du behöver opereras, röntgas, bli inlagd på sjukhus eller få en fortsatt utredning efter ett akut läkarbesök.

I din hemförsäkring ingår det ett 45 dagars reseskydd. Om du kommer resa längre än 45 dagar kan du förlänga ditt reseskydd genom att teckna ett förlängt reseskydd innan dina 45 dagar löpt ut.

Reseskyddet kan lämna ersättning för vårdkostnader om du behöver akut eller oplanerad vård utomlands. För att kunna få ersättning via din hemförsäkring behöver du ha sökt sjukvård i utomlands och fått ett läkarintyg av vårdinrättningen. 

Har du sökt vård i ett EU-land, vänder du dig i första hand till Försäkringskassan för att få ersättning för dina vårdkostnader.

Våra försäkringar med reseskydd

Genom länkarna nedan kan du läsa mer om våra hemförsäkringar med reseskydd, tillägget Resklar (som också ingår i Hemförsäkring Stor) och Reseförsäkring – som du behöver om du ska vara bort längre än 45 dagar.