Till innehållTill navigering
Sök
Sök
bild på en råtta

Anmäl skadedjur

Om din byggnad har drabbats av skadedjur, skadeinsekter eller hussvamp.

Innan du gör din anmälan

 • Se om du kan få ersättning

  Kolla vad din försäkring ersätter och vilken självrisk du har.

  Så gäller din försäkring

 • Samla ihop information om skadan

  Skicka in bilder som visar skadans omfattning och vilken eller vilka delar av byggnaden som är skadad.

 • Kontakta Anticimex

  Ring Anticimex för råd och sanering av skadedjur och skadeinsekter.

  Ring 075-245 10 00

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

Du som har vår villaförsäkring eller fritidshusförsäkring får ersättning för sanering om din byggnad har drabbats av skadedjur eller skadeinsekter. Villaförsäkring Stor och Fritidshusförsäkring Stor ger även ersättning för sanering av hussvamp.

Så ersätter vi din skada

Vilken självrisk du betalar beror på vilken försäkring du har. Du kan se självrisken för din försäkring i ditt försäkringsbesked som du hittar på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Genom vårt samarbete med Anticimex får du råd och hjälp med sanering. I försäkringen ingår sanering av alla försäkrade byggnader och sanering av lösöre i bostaden. Med skadedjur menar vi vägglöss, pälsängrar, mjölbaggar, kackerlackor, myror, träskadeinsekter, getingar, råttor, möss och andra insekter som kan utgöra en sanitär olägenhet.

Vi har samlat information om vanliga skadedjur och goda råd om hur du kan förebygga dem. Tips och råd om skadedjur

Sanering av hussvamp om du inte har Villaförsäkring Stor eller Fritidshusförsäkring Stor.