A-traktor/EPA - viktiga regler att följa i trafiken

Hobby, transportmedel och häng med kompisar. Genom att bemästra A-traktorn på rätt sätt, det säkra sättet, så kan det ge tonåringen bra erfarenhet inför B-körkortet. Rätt och tillräcklig utbildning är en viktig beståndsdel som bidrar till att skaffa bra rutin och erfarenhet i trafiken.

Trafikolyckor blir allt vanligare bland A-traktorer. Det är också vanligare att dessa fordon är vållande vid kollisioner med andra fordon.

Du som förälder spelar en oerhört viktig roll. Det är du som ansvarar för att din tonåring kör lagligt och säkert. Om du vårdar det ansvaret med omsorg och tar det på fullt allvar ger du ditt barn och trafikanterna runtomkring bättre förutsättningar där ute i trafiken.

Kör i rätt hastighet

För hög hastighet är den största anledningen till att det händer olyckor i trafiken. A-traktorn får köras i max 30 kilometer i timmen och ska vara permanent spärrad för att inte kunna gå fortare. Dessvärre är det så att många av de A-traktorer som rullar ute på vägarna går att köra lika fort som en bil. Polisen menar att det till och med är så att de flesta är trimmade, alltså manipulerade att kunna köra i högre hastigheter än 30 kilometer i timmen.

Faran med att manipulera en A-traktor

Du ska aldrig någonsin manipulera en A-traktor. Det kan medföra livsfara för förare, passagerare och även andra trafikanter utanför fordonet. Det är dessutom olagligt. Du som förälder ansvarar för att fordonet inte är manipulerat. Det innebär att du också behöver kontrollera det med jämna mellanrum, gärna utan förvarning. Provkör A-traktorn då och då.

Om en A-traktor manipuleras att kunna köra fortare än 30 kilometer i timmen, blir den i praktiken en personbil. Eftersom din tonåring saknar erfarenhet och utbildning för att köra en personbil i högre hastigheter, är risken för trafikolyckor stor. Ju högre hastighet vid en trafikolycka, desto högre är risken för att råka ut för svåra personskador eller till och med omkomma. Vid en genomgång av personskador i A-traktor som Folksams forskare gjort, visade det sig att över hälften av de som skadades svårt, hade färdats i ett fordon som var manipulerat.

Olagligt att köra en manipulerad A-traktor utan körkort

Om du kör en manipulerad A-traktor utan B-körkort, gör du dig skyldig till olovlig körning. Det ger böter och i vissa fall indraget körkort och körkortstillstånd samt spärrtid för körkortet.

Visste du att du som förälder kan bötfällas om du står som ägare till en manipulerad A-traktor och låter barnet köra den? Det har ingen betydelse om du inte vet att den är manipulerad. När du som förälder är ägare har du ansvaret att underhålla och kontrollera att A-traktorn är laglig.

Trots att det idag inte är något krav när man färdas i en A-traktor så ska man alltid använda bilbälte om det finns ett. Det är det i särklass mest effektiva skydd för din ungdom att minska risken för allvarliga personskador vid kollision.

Vid en genomgång av personskador i A-traktor som Folksams forskare gjort, visade det sig att 7 av 10 av de som skadades svårt, inte hade något bälte.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har genomfört krocktester med A-traktor och mopedbil för att se bälteseffekter i låga hastigheter. I dem kan du se vad som händer om du har bilbälte eller inte vid en krock. Länk till filmerna finns här under.

Till krocktestfilmerna för A-traktor och mopedbil

Eftersom din tonåring är just tonåring, är det viktigt att du tar ansvar. Du som förälder ska vara påläst om vad det innebär att köra en A-traktor. Du behöver också visa att du är intresserad, engagerad och pratar med ditt barn om trafiksäkerhet och beteende i trafiken. Detta gäller ju förstås oavsett om det handlar om A-traktorer eller inte.

Här har du några tips på viktiga säkerhetsfrågor som ni kan prata om:

 • Alkohol och droger
 • Bältesanvändning (även om det inte är något lagkrav i en A-traktor så är bilbältet det viktigaste skyddet)
 • Användning av mobil
 • Aldrig ta mer än max en passagerare (A-traktor får varken ha baksäte eller bagageutrymme, i enstaka fall kan en A-traktor vara godkänd för två passagerare)
 • Varför man aldrig ska manipulera en A-traktor
 • Besiktning av A-traktorn och varför det är viktigt
 • Att hög och störande musik kan vara olagligt
Det är också bra att prata om vad man behöver tänka på om det skulle hända en trafikolycka som behöver anmälas till försäkringsbolaget. Till exempel är det viktigt att notera de inblandade fordonens registreringsnummer, förarnas personnummer (gärna fota körkort) samt namn- och kontaktuppgifter till alla inblandade.

Unga och alkohol | Polismyndigheten

Du vet väl att det inte ingår någon övningskörning med A-traktor, varken för AM-kort eller för traktorkort. Det innebär att tonåringen inte har någon körvana med fyrhjuligt fordon när hen rullar ut på vägarna i A-traktorn. Här kan du hjälpa till.

Här har du några tips på vad ni kan göra tillsammans:

 • Följ med ut, åk med som passagerare och kör gärna själv. Visa och prata om olika situationer, regler och skyltar i trafiken
 • Var nyfiken, fråga, be tonåringen visa hur fordonet funkar. 
 • Kolla så att däcken är i bra skick
 • Skifta till vinterdäck i god tid innan det blir halt (även om det inte är ett lagkrav)
 • Kolla upp så att bromsarna funkar
 • Kolla så att rutorna är hela och rena

Är A-traktorn säkrare än en mopedbil?

Förutsatt att bälte används har A-traktorn generellt, jämfört med mopedbilen, en högre krocksäkerhet som motsvarar personbilens, och en lägre maxhastighet på 30 kilometer i timmen.

Det är inte något lagkrav varken på vinterdäck eller att använda bilbälten. Här kan du bidra till att öka säkerheten, genom att se till att A-traktorn har vinterdäck när det är säsong för det. Se även till att bilbälten alltid används.

Vill du även ha tips om hur du kan öka säkerheten för en mopedbil så kan du få mer information på vår sida om mopedbil. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har även genomfört krocktester med A-traktor och mopedbil för att se bälteseffekter i låga hastigheter. I dem kan du se vad som händer om du har bilbälte eller inte vid en krock. Länkar finns här under.

Regler för mopedbilen

Till krocktestfilmerna för mopedbil och A-traktor

En trygg försäkring för din A-traktor

En A-traktor eller mopedbil innebär både frihet och ansvar. Men en bra försäkring ökar tryggheten.