Kundombudsmannen

Vårt oberoende är en extra trygghet

Folksam är inte vilket företag som helst. Vi ägs av våra kunder. Därför hamnar vinsten aldrig i aktieägares fickor, utan går tillbaka till dig i form av lägre avgifter.

Som ett kundägt företag är det ett självklart val att erbjuda kunderna den extra service och trygghet som Kundombudsmannen ger. Vi kan hjälpa dig med omprövningar om du skulle hamna i en tvist och även ge dig råd genom telefon eller e-post. Om du är missnöjd med Folksam kan du höra av dig till någon av våra medarbetare.

Titta i vanliga frågor och svar

Kanske kan du få ditt svar direkt om du tittar under fliken om vanliga frågor och svar. Här har vi samlat frågor om Kundombudsmannen och lite mer specifika ärenden.

Vanliga frågor och svar

Kontakta den som har handlagt ärendet

Folksam vill få möjlighet att reda ut missförstånd och missnöje med dig som kund. Kontakta därför alltid först den som handlagt ditt ärende eller den personens chef. Telefonnummer och adress hittar du i skade- eller försäkringsbrevet.

Om du inte är nöjd med handläggningen kan du kontakta handläggarens chef och begära en slutlig prövning.

Om du inte hittar kontaktuppgifter – kontakta kundservice

Nästa steg är att kontakta Kundombudsmannen

Kundombudsmannen kan ompröva avslutade ärenden där Folksam har lämnat ett skriftligt slutligt beslut. Om du vill att Kundombudsmannen prövar ärendet ber vi dig att redogöra skriftligt vad det är i Folksams slutliga beslut som du anser är fel, vad det är du vill ha ändrat, samt vilka uppgifter/fakta du anser dig ha som stöd för din uppfattning.

Kundombudsmannen gör en oberoende prövning och kan rekommendera Folksam att ändra sitt beslut om det finns en saklig grund för en annan bedömning. Prövningen är kostnadsfri och du måste kontakta Kundombudsmannen inom ett år från Folksams slutliga beslut.

Vi hanterar inte klagomål som avser missnöje med bemötande, tillgänglighet eller handläggningstid.

Kontakta Kundombudsmannen

Om du fortfarande inte är nöjd

Om vi har försökt att lösa problemen tillsammans och du ändå känner dig missnöjd med vårt beslut finns det andra möjligheter för dig att få ärendet prövat utanför Folksam.

Fler vägar att få ditt ärende omprövat

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om Kundombudsmannen.

Vår handläggningstid är i genomsnitt en till två månader. Tiden kan variera beroende på olika omständigheter, till exempel om vi bedömer att ett ärende måste kompletteras på något sätt.

Ja, du har möjlighet att gå vidare genom till exempel nämnder och domstol för att få din sak prövad. Mer information hittar du under fliken "Kontakta oss" och "Så här gör du"

Kundombudsmannen har en så kallad rekommendationsrätt vilket innebär att vi kan rekommendera Folksam att ändra sitt beslut. Folksam följer våra rekommendationer.

Vi har ingen speciell blankett för det. Det går bra att använda ett vanligt papper och på detta skriva ner skadenumret / ärendebeteckningen samt ditt namn, personnummer och adress.

Vi vill också att du beskriver vad det är i Folksams beslut som du anser är fel och att du framför din syn på vad du anser är rätt. Du kan kontakta Kundombudsmannen direkt här på webben.

Mer specifika frågor

Här hittar du svar på mer specifika frågor om du inte är nöjd med Folksams beslut.

Det kan vara möjligt. Kontakta din handläggare eller be att få tala med hans eller hennes närmsta chef.

Ja, delvis. Det är du som försäkringstagare som ska kunna styrka innehavet på ett lämpligt sätt. Detta kan ske exempelvis genom ett inköpskvitto.

Kundombudsmannens uppgift är att granska eller ompröva ett avslutat ärende, där bolaget har lämnat ett skriftligt slutligt beslut. Vi kan inte fatta affärsmässiga beslut. Sådana önskemål bör framföras till ansvarig chef istället.

De läkare som Folksam rådfrågar i medicinska frågeställningar, till exempel gradering av invaliditet, träffar aldrig den försäkrade.

De gör istället sin bedömning utifrån hur de läkare som har träffat, undersökt och behandlat dig, har beskrivit dina besvär. Det ska inte vara till nackdel för dig att den bedömande läkaren inte träffar dig, eftersom bedömning görs just utifrån hur ”dina” läkare och du själv beskriver omfattningen av dina besvär.

Det som däremot är viktigt är att dina besvär är korrekt beskrivna i de medicinska underlagen, till exempel i journaler och i intyg, eftersom det är de uppgifterna som ligger till grund för bedömningen av din skada.

Kundombudsmannens uppgift är att granska/ompröva ett avslutat ärende där bolaget har lämnat ett skriftligt slutligt beslut. Vi kan inte granska långa handläggningstider eller bemötanden. Sådana klagomål bör framföras till ansvarig chef istället.

I många fall kan en oberoende värderingsman anlitas. Prata med din skadereglerare.