Vanliga frågor och svar

Här ser du svar på frågor som ofta ställs till oss. Får du inte svar på just din fråga, kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Välj en kategori och se frågorna

Det här är ett standardvärde som sattes efter att din pensionsförsäkring konverterats till en kapitalförsäkring (eftersom avdragsrätten försvunnit på pensionsförsäkringar). Du kan när som helst kontakta oss om du vill börja ta ut försäkringen innan du fyller 80 eller om du vill ändra till en kortare utbetalningsperiod.

Några av de kontrolluppgifter vi har skickat ut innehåller tyvärr fel årtal. I texten anges 2015 som beskattningsår, men rätt uppgift är naturligtvis 2016. Vi ber om ursäkt för detta. Skatteverket har dock fått korrekta uppgifter.

Under februari kommer värdebeskeden för 2016 för dig som sparar i en försäkring hos oss. Du hittar ditt värdebesked på Mina sidor här på folksam.se och i brevlådan om du även har valt att få det hemskickat.
Läs mer om värdebesked för 2016.

Om du har en villaförsäkring hos oss, kontakta vår skadedjurspartner Anticimex så hjälper de dig med bra råd och en eventuell sanering på telefon 075-2451000. Bor du i en lägenhet kontaktar du din fastighetsägare eller förening. Du kan också läsa mer här.

Om du har någon av våra villa- eller fritidshusförsäkringar, så ingår hjälp om du drabbas av skadedjur som olika typer av myror.
Kontakta vår skadedjurspartner Anticimex så hjälper de dig med bra råd och en eventuell sanering, telefon 075-245 10 00. Du kan också läsa mer här.

Vardagar 07.30-17.00 ringer du 0771-960 960 för att tala med en skadehandläggare - eller så anmäler du händelsen här. På helger och kvällar ringer du vår jour på telefon 020-45 00 00 om du har en akut skada.

Vi erbjuder e-faktura till dig som betalar dina försäkringar per kvartal, halvår och helår. Betalar du per månad har du möjlighet att betala via autogiro.

Det är enkelt att anmäla dig till e-faktura. Anmäl dig via din internetbank, så övergår alla dina fakturor som du har på papper till e-faktura.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du kan skriva brev till Folksam 106 60 STOCKHOLM, ringa oss på telefon 0771-950 950 eller skicka e-post.

Vi drar pengarna den sista bankdagen varje månad. Saknas det täckning, så drar vi dubbelt belopp månaden efter.

Ja, du som har hemförsäkring hos oss får tio procents samlingsrabatt på en mängd av våra försäkringar och tillägg – se efter vilka rabatter du kan få.

Nej, det behöver du inte vara. Om du inte gör ett aktivt val erbjuds du för närvarande SEB Världen som är en blandfond med inriktning mot Sverige och övriga världen. Den placerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument, samt i ränterelaterade instrument. Normalt placeras omkring 70 procent av fondens medel i aktier och aktierelaterade instrument och resterande 30 procent utgörs av svenska räntebärande instrument.

En gruppförsäkring är ett avtal mellan Folksam och din fackliga organisation. Genom detta samarbete kan vi på ett förmånligt och enkelt sätt öka din och din familjs trygghet. Kolla här om ditt förbund finns med.

De här telefonnumren tillhör oss på Folksam och används när vi ringer upp våra kunder, till exempel för att gå igenom deras försäkringsskydd.

Om du upplever problem, eller har några frågor kring detta så kontakta oss gärna på 0771-950 950, eller genom e-post.

Du kan skicka in post till oss på adressen Folksam, 106 60 STOCKHOLM.

Nej, försäkringen gäller endast från det att den tecknas.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du kan skriva brev till Folksam 106 60 STOCKHOLM, ringa oss på telefon 0771-950 950 eller skicka e-post ovan.

Vardagar 07.30-17.00 ringer du 0771-960 960 för att tala med en skadehandläggare - eller så anmäler du händelsen här. På helger och kvällar ringer du vår jour på telefon 020-45 00 00 om du har en akut skada.

Kontakta vår skadedjurspartner Anticimex så hjälper de dig med bra råd och en eventuell sanering, telefon 075-245 10 00. Du kan också läsa mer här.

Om du har någon av våra villa- eller fritidshusförsäkringar, så ingår hjälp om du drabbas av skadedjur som silverfisk.
Kontakta vår skadedjurspartner Anticimex så hjälper de dig med bra råd och en eventuell sanering, telefon 075-245 10 00. Du kan också läsa mer här.

Om du har någon av våra villa- eller fritidshusförsäkringar, så ingår hjälp om du drabbas av skadedjur som olika typer av myror.
Kontakta vår skadedjurspartner Anticimex så hjälper de dig med bra råd och en eventuell sanering, telefon 075-245 10 00. Du kan också läsa mer här.

Om du har en villaförsäkring hos oss, kontakta vår skadedjurspartner Anticimex så hjälper de dig med bra råd och en eventuell sanering på telefon 075-2451000. Bor du i en lägenhet kontaktar du din fastighetsägare eller förening. Du kan också läsa mer här.

Ja, om du har Villaförsäkring Stor (kombinationen Hemförsäkring Mellan + Villaförsäkring Stor eller Hemförsäkring Stor + Villaförsäkring Stor). Du kan också få ersättning vid läckage genom ytskikt och tätskikt.

En förutsättning är att arbetet med ytskikt och tätskikt har utförts enligt gällande byggnormer och branschregler.

Hussvamp är en typ av rötsvamp som förstör virket i ett hus. Vid rätt förhållanden kan den växa upp till 6 millimeter per dygn. Byggnadsvirket försämras eller blir förstört vid ett angrepp. Hussvamp förekommer ofta i anslutning till skorstenar och murverk.

Att det inte finns någon beloppsgräns för högsta ersättning. Men enligt våra värderings- och ersättningsregler gör vi avdrag för ålder och slitage på olika byggnadsdelar.

En hemförsäkring skyddar din bostad och dina saker som du bryr dig om. När det värsta sker kan en hemförsäkring täcka inte bara materiella skador på din bostad - utan även ersätta ägodelar och ge dig skydd även utanför hemmet - exempelvis vid resa.

Folksam har hemförsäkring i tre olika paket, Bas, Mellan och Stor där skillnaderna i paketen är allt från högre ersättningsbelopp till utökade skydd. Baserat på hur du bor och din levnadssituation kan du välja en hemförsäkring som passar just dina behov. 

Se alla våra hemförsäkringar

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Nej, adressändring meddelas automatisk via Skatteverket till Folksam. Har det skett förändringar i ditt försäkringsbehov, till exempel vid flytt från lägenhet till villa eller bostadsrätt; ring oss så hjälper vi dig med detta.

En hemförsäkring hos Folksam ersätter och skyddar mycket både i ditt hem och när du är utanför hemmet. Bortaskyddet gäller exempelvis om du förvarar saker tillfälligt utanför bostaden och reseskyddet gör att du kan känna dig trygg när du är på semester.

Folksam har hemförsäkring i tre olika paket, Bas, Mellan och Stor där skillnaderna i paketen är allt från högre ersättningsbelopp till utökade skydd. Baserat på hur du bor och din levnadssituation kan du välja en hemförsäkring som passar just dina behov.

Om du har ett hus behöver du komplettera din hemförsäkring med vår villaförsäkring som även täcker och skyddar ditt hus.  

Se alla våra hemförsäkringar

Att du ska vara försiktig med dina saker för att om möjligt förhindra skador. Till exempel att du låser ytterdörren när du går hemifrån. Om du är oförsiktig, riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Baserat på vilket hemförsäkringspaket du väljer i Folksam så får du olika skydd. Du kan själv välja vad som är bäst för dig utifrån ditt boende och levnadssituation.

Vår hemförsäkring Bas täcker det mesta, men om du vill ha exempelvis Otursskydd (Allrisk) ska du välja Mellan. Vill du ha högre ersättningsbelopp, utökat reseskydd och nyvärde på hemelektronik ska du välja Hemförsäkring Stor.


Om du har ett hus behöver du komplettera din hemförsäkring med vår villaförsäkring som även täcker och skyddar ditt hus. 

Se alla våra hemförsäkringar

Det är skydd för din egendom, alltså saker som du äger, lånar eller har hyrt och som du har för privat bruk.

Du väljer själv ett belopp som ska motsvara värdet på dina saker. Om du väljer ett för lågt belopp riskerar du att inte få full ersättning, till exempel om du råkar ut för ett inbrott.

Om du har hemförsäkring genom ditt fackförbund eller en organisation, har du en beloppslös försäkring, vilket betyder att du inte riskerar att blir underförsäkrad.

Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den dessutom i hela världen under de första 45 dagarna.

Den gäller för dig som försäkringstagare och för alla personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du förutsatt att ni har gemensamt hushåll.

Ja, om du har Villaförsäkring Stor (kombinationen Hemförsäkring Mellan + Villaförsäkring Stor eller Hemförsäkring Stor + Villaförsäkring Stor). Du kan också få ersättning vid läckage genom ytskikt och tätskikt.

En förutsättning är att arbetet med ytskikt och tätskikt har utförts enligt gällande byggnormer och branschregler.

Om den försäkrade byggnaden skadas av ett träd som blåser ner så kan du få ersättning genom försäkringens stormskadedel.

Hussvamp är en typ av rötsvamp som förstör virket i ett hus. Vid rätt förhållanden kan den växa upp till 6 millimeter per dygn. Byggnadsvirket försämras eller blir förstört vid ett angrepp. Hussvamp förekommer ofta i anslutning till skorstenar och murverk.

Att det inte finns någon beloppsgräns för högsta ersättning. Men enligt våra värderings- och ersättningsregler gör vi avdrag för ålder och slitage på olika byggnadsdelar.

Försäkringen omfattar sanering och skador på försäkrad byggnad. Skulle det värsta hända så att byggnaden blir totalförstörd så återställs den med en ny enligt Folksams värderings- och ersättningsregler.

Vad är det egentligen som skiljer en helförsäkring från halvförsäkring? Enkelt sagt handlar det om att en helförsäkring ger ersättning vid en vagnskada. Halvförsäkring ger en lägre premie men innehåller inte det momentet.

Vagnskada i våra bilförsäkringar gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse som kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon (bilfärja, tåg etc).

Med våra bilförsäkringar väljer du mellan paketen Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor – och du avgör själv om du vill välja till vagnskada eller inte, till ditt paket.

Halvförsäkring innehåller, till skillnad från helförsäkring, inte vagnskada. Vagnskada gäller för skador som uppstår på din bil. Halvförsäkring ger dig en lägre premie men innehåller inte det momentet.

Har du en gammal bil med lågt värde kan det vara en bra idé att välja en halvförsäkring. Om du köpt en ny bil kan det ibland även ingå en vagnskadegaranti under tre år. Då räcker det med en halvförsäkring den första tiden.

Vagnskada ingår i vår helförsäkring och gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse som kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon (bilfärja, tåg etc).

Med våra bilförsäkringar väljer du mellan paketen Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor – och du avgör själv om du vill välja till vagnskada eller inte, till ditt paket.

Trafikförsäkring är obligatoriskt enligt svensk lag – alla bilar som är i trafik ska ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkring är alltså det lägsta försäkringsskydd du kan välja till din bil. En trafikförsäkring gäller endast skador som ditt fordon orsakar. Med andra ord har du inget eget försäkringsskydd för din egna bil – däremot för andra fordon och andra person- och sakskador.

Vagnskada ingår i vår helförsäkring och gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse som kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon (bilfärja, tåg etc).

Med våra bilförsäkringar väljer du mellan paketen Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor – och du avgör själv om du vill välja till vagnskada eller inte, till ditt paket.

Bilförsäkringen gäller i de flesta europeiska länder. Tänk bara på att i en del länder krävs att du har med dig ett Grönt kort.

Det beror på om du ska importera från ett EU-land eller till exempel USA och Kanada.

Transportstyrelsens hemsida finns information och anvisningar om hur du går tillväga.

Om du har vårt paket Bilförsäkring Stor eller bilförsäkring med tillvalet vagnskada – betalar du bara halva din vagnskadesjälvrisk, resten står vi för. Har du endast paketet bilförsäkring men vagnskadegaranti betalar vi den del av självrisken som överstiger 3 000 kronor.

Med Bilförsäkring Stor betalar du ingen självrisk för skador på din bil eller om du har valt bilförsäkring och har valt till vagnskada.

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring. Om du inte tecknar trafikförsäkring behöver du betala en straffavgift. Den är mycket högre än priset på försäkringen.

I en halvförsäkring ingår alla delar som skydd förutom vagnskada som ingår i helförsäkring. Vagnskada täcker även skadan på din egen bil vid trafikolycka eller annan olyckshändelse.

I Bilförsäkring ingår trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Om du vill kan du välja till vagnskadeförsäkring*. Du kan också välja till Hyrbil och Assistans.

I Bilförsäkring Stor ingår förutom ovan också Hyrbil, Assistans och försäkring mot otursmoment som till exempel feltankning och nyckelförlust. Om du vill kan du välja till vagnskadeförsäkring*.

*Vagnskadeförsäkring ersätter skador på det egna fordonet när du själv är vållande till exempel om du kör i diket men också vid skadegörelse. När du köper en ny bil, ingår ofta vagnskadegaranti och då kan du välja att köpa bilförsäkringen utan vagnskademomentet.

Du måste själv anmäla ägarbyte och teckna försäkring. Ägarbytet måste du anmäla till Bilregistret inom en vecka. Försäkring måste du teckna senast på och från och med ägarbytesdagen. För att försäkringen ska gälla måste försäkringstagaren och ägaren till bilen vara samma person.

Bilfirman anmäler ägarbytet och tecknar försäkring åt dig.

  • Börja med att sätta ut en varningstriangel. Märk ut platsen där du körde på djuret.
  • Särskilda markeringsremsor finns hos Bilprovningen, men en vit plastpåse eller liknande fungerar också. Anmäl till polisen på telefon 112.
  • Lämna en så noggrann platsbeskrivning som du kan. Om du är osäker var du är, kan du nollställa trippmätaren och köra till en plats där du känner igen dig.
  • Kom ihåg att du har anmälningsplikt. Om du inte anmäler till polisen blir böterna minst 2 000 kronor.

Laga skadan så fort det går innan det blir en lång spricka och du måste byta hela vindrutan. När du lagar vindrutan slipper du självrisken. När du byter vindrutan betalar du ordinarie självrisk.

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring. Om du inte tecknar trafikförsäkring behöver du betala en straffavgift. Den är mycket högre än priset på försäkringen.

Om du ska åka till något av följande länder så behöver du ha ett Grönt kort: Albanien, Bosnien Hercegovina, Iran, Israel, Makedonien, Marocko, Moldavien, Ryssland, Serbien och Montenegro, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland. Du kan beställa ett grönt kort här.

Du ska ha med dig ett resebevis. Detta är ett bevis på att du är försäkrad. Du hittar det i ditt hem- eller villaförsäkringsbrev.

Skulle du behöva ett nytt så kan du ladda ner det här eller kontakta oss. Saknar du hemförsäkring? Ring oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig!

Ja, det ingår en försäkring när du betalar din resa till minst hälften med ditt kort.

I en traditionell försäkring förvaltar Folksam det sparade kapitalet för din räkning. Du som kund får ett garanterat försäkringsbelopp för varje inbetalning som görs. En traditionell pensionsförsäkring är med andra ord ett bra val för dig som vill ha en trygg försäkring.

Utöver det garanterade beloppet kan återbäring uppstå (läs mer under "Vad är återbäringsränta?")

Återbäring utgör en del av bolagets riskkapital och är inte garanterad. Återbäringen är beroende av avkastning på placeringstillgångarna.

Avkastning utöver den garanterade räntan ger ett överskott som kan leda till att preliminärt fördelad återbäring ökar.

På samma sätt innebär det att underskott kan leda till att preliminärt fördelad återbäring minskar.

Återbetalningsskyddet innebär att vid dödsfall utbetalas det uppsamlade kapitalet till insatt förmånstagare.

Det varierar beroende på vilket tjänstepensionsavtal som du arbetar inom. Du kan i detalj läsa om vad som gäller för ditt arbete i de olika sidorna för tjänstepension.

I regel behöver du göra ett aktivt val via den valcentral som administrerar tjänstepensionsavtalet.

Från valcentralen kan du hämta valblanketter och där välja Folksam för din tjänstepension.

Vi på Folksam erbjuder dig ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud då du väljer fondförsäkring. Hos oss har du möjligheten att välja bland marknadens bästa fonder.

 Vi är ett av få fondförsäkringsbolag som inte har något eget fondbolag och det ger oss friheten att fritt välja ut högpresterande fonder på marknaden och även välja bort fonder som inte håller måttet över tiden. Du hittar hela vårt fondutbud under valbara fonder.

Valbara fonder

Att spara till sin pension är faktiskt enkelt. Hos oss kan du välja mellan att antingen spara långsiktigt i en traditionell försäkring där vi sköter förvaltningen av dina pengar åt dig och du får lägre risk. Eller så kan du själv välja hur dina pengar placeras i en fondförsäkring.

Men det är svårt att säga vilket sparande som är bäst för dig utan att vi tillsammans har en rådgivning per telefon där en av våra certifierade rådgivare hjälper dig att komma igång.


Boka en rådgivning

I första hand beror det på olikheter i tillgångsallokeringen. Tjänstepensionsportföljen har något mer aktier i portföljen, medan övrig livförsäkringsverksamhets portfölj har högre räntevikt. Det har bidragit till skillnaden i avkastning.

Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen på kort sikt, men fördelas ut rättvist över tid. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av kundens sparande över tiden.

Därför kan exempelvis återbäringsräntan vara 6% medan totalavkastningen är på 3,1%.