Vanliga frågor och svar

Här ser du svar på frågor som ofta ställs till oss. Får du inte svar på just din fråga, kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Välj en kategori och se frågorna

Du anmäler enklast din skada här via vår webbplats. Är det kväll eller helg och du har råkat ut för en akut skada kan du ringa vår jour på telefon 020-45 00 00.

Vi rekommenderar att du kontaktar vår kundservice på telefon 0771-950 950 för att få råd om vilka försäkringar du behöver utifrån din livssituation och dina behov. På oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du också få exempel på vilka försäkringar du behöver.

Logga in på Mina sidor eller ring Kundservice på 0771-950 950 för att se vilka försäkringar du har hos Folksam.

Det gör du enklast genom att kontakta oss via vår chatt eller ringa oss på telefon 0771-950 950. Det går också bra att till exempel skicka brev till Folksam 106 60 STOCKHOLM.

Ja, du som har hemförsäkring hos oss får tio procents samlingsrabatt på en mängd av våra försäkringar och tillägg – se efter vilka rabatter du kan få.

Här får du veta hur vi i Folksam hanterar försäkringar i ett dödsbo, vilka dokument och intyg vi behöver när någon avlidit och när du kan ändra eller säga upp försäkringarna.

En gruppförsäkring är ett avtal mellan Folksam och din fackliga organisation. Genom detta samarbete kan vi på ett förmånligt och enkelt sätt öka din och din familjs trygghet. Kolla här om ditt förbund finns med.

Det är många som ringer till oss med frågor om vad som gäller i försäkringen med tanke på coronaviruset. Därför har vi samlat all information på en sida.

Information om coronvirus

Har du frågor om hur din reseförsäkring gäller under covid-19 kan du hitta mer information på vår sida hur din reseförsäkring gäller under covid-19.

Nej, det behöver du inte vara. Om du inte gör ett aktivt val erbjuds du för närvarande Mix Balanserad. Mix Balanserad är en blandfond som placerar globalt, främst i aktie- och räntefonder. I normalläge placerar fonden 50 procent i aktiefonder och 50 procent i räntefonder, men tillåts variera något beroende på marknadsläget. Upp till 100 procent av tillgångarna kan placeras i fonder, vilket i första hand sker i Swedbank Roburfonder.

Här finns information om Mix Balanserad och andra valbara fonder

De här telefonnumren tillhör oss på Folksam och används när vi ringer upp våra kunder, till exempel för att gå igenom deras försäkringsskydd.

Om du upplever problem, eller har några frågor kring detta så kontakta oss gärna på 0771-950 950, eller genom e-post.

Om du har allmänna frågor kan du skicka in post till oss på adressen:
Folksam
106 60 Stockholm

Om du har ett pågående skadeärende och vill skicka in kompletterande uppgifter kan du använda dig av vårt formulär Komplettera anmäld skada.

Kom ihåg att alltid ange ditt skadenummer i de handlingar du skickar in till oss.

Nej, försäkringen gäller endast från det att den tecknas.

Ja, du kan ändra hur du får post från oss på Mina sidor.

Nej, du kan enbart logga in med BankID. För att öka din och vår säkerhet, erbjuder vi från och med den 3 maj enbart påloggning med BankID när du ska använda Folksams Mina sidor. 

Om du tidigare har loggat in med personnummer och lösenord, kan du läsa mer om hur du skaffar BankID här

Detta gäller ej vid inloggning till din kooperativa tjänstepension.

Nej, vi har tyvärr ingen smådjursförsäkring – se vilka djurförsäkringar du kan teckna hos oss.

När du ringer till Folksam möts du av Fritt tal.

Fritt tal innebär att du som kund får beskriva ditt ärende med egna ord, utan att behöva anpassa sig till ett begränsat ordförråd. Tjänsten förstår vad du som kund vill, ställer eventuellt någon/några följdfrågor och styr sedan samtalet till rätt handläggare eller självbetjäningslösning.

Jag vill inte använda mig av fritt tal, hur får jag prata med en person som kan hjälpa mig?
När du får frågan ”Vad vill du ha hjälp med” säg då ”växeln” eller ”telefonist” så kopplas du till en telefonist för personlig hjälp

Varför använder Folksam Fritt tal?
Fritt tal gör det möjligt att snabbare få prata med rätt handläggare som kan hjälpa dig med ditt ärende.

Spelas det in vad jag säger i Fritt tal?
Nej, i dagsläget spelas inga samtal in.

Avslutningsvis finns alltid våra telefonister som kan hjälpa dig till rätt destination om Fritt tal inte uppfattar vad ditt ärende gäller.

Vi har gått över till att skicka din post och dina fakturor digitalt till Mina sidor. Eftersom vi inte vill att du ska missa att betala fakturan på försäkringen väljer vi att skicka påminnelsen med vanlig post. Om du uppdaterar dina kontaktuppgifter på Mina sidor med e-postadress, så får du ett mejl från oss så fort du kan logga in och läsa ny post på Mina sidor.

Vi erbjuder e-faktura till dig som betalar dina försäkringar per kvartal, halvår och helår. Betalar du per månad har du möjlighet att betala via autogiro.

Det är enkelt att anmäla dig till e-faktura. Anmäl dig via din internetbank, så övergår alla dina fakturor som du har på papper till e-faktura.

Vi drar pengarna den sista bankdagen varje månad. Saknas det täckning, så drar vi dubbelt belopp månaden efter. (Gäller för privatpersoner).

Du kan välja att betala din premie årsvis eller så kan du dela upp den per halvår eller kvartal. Detta gäller oavsett vilket betalningssätt du har valt; E- eller pappersfaktura.

Dessa används vid utlandsbetalningar
IBAN-nummer: SE04 8000 0890 1100 0011 7192
SWIFTKOD: SWEDSESS

Aktuella gironummer
OCR-inbetalningar: 5338-7643
Manuell inbetalning: 5427-9302

För dig som inte kan använda bankgiro
Plusgiro 806300-0

Du anmäler enklast din skada här via vår webbplats. Är det kväll eller helg och du har råkat ut för en akut skada kan du ringa vår jour på telefon 020-45 00 00.

De uppgifter du lämnar samlas i ditt skadeärende. Vi kan behöva fråga dig mer om när och var händelsen inträffade och vad som blivit skadat. Gäller det till exempel föremål behöver vi veta ålder och pris på det som är skadat. Är ett fordon inblandat behöver vi registreringsnummer.

Ditt ärende får ett unikt skade-/ärendenummer. Det finns i de flesta fall med i bekräftelsen på din skadeanmälan.

Utbetalningar från Folksam till privatpersoner sker via tjänsten Swedbanks Utbetalningssystem (SUS). En tjänst som används av många företag och myndigheter och sannolikt har du därför redan ett konto registrerat där. Skulle det inte finnas något konto registrerat skickas istället en avi ut till din bokföringsadress.

Du kan du själv gå in på Swedbanks hemsida och läsa mer eller välja vilket konto du vill att Swedbanks utbetalningssystem ska kopplas till. 

Har du några frågor kontakta Kundservice på 0771-950 950

Just nu får vi mycket samtal till kundservice om problem med skadedjur som myror, getingar, silverfiskar och vägglöss. Kontakta vår skadedjurspartner Anticimex så hjälper de dig med bra råd och en eventuell sanering, telefon 075-245 10 00. Du kan också läsa mer här.

Ja, om du har Villaförsäkring Stor kan du få ersättning för ytskikt och tätskikt även när läckaget uppstått genom ytskikt och tätskikt.

En förutsättning är att arbetet med ytskikt och tätskikt har utförts enligt gällande byggnormer och branschregler.

Hussvamp är en typ av rötsvamp som förstör virket i ett hus. Vid rätt förhållanden kan den växa upp till 6 millimeter per dygn. Byggnadsvirket försämras eller blir förstört vid ett angrepp. Hussvamp förekommer ofta i anslutning till skorstenar och murverk.

Mer information om hussvamp

Fullvärdesförsäkring innebär att det inte finns någon beloppsgräns för högsta ersättning. Men enligt våra värderings- och ersättningsregler gör vi avdrag för ålder och slitage på olika byggnadsdelar.

Läs mer om fullvärdesförsäkring

För att ansöka om rättsskydd måste du anlita ett juridiskt ombud som skickar in en skriftlig ansökan till oss. Efter att vi gått igenom ansökan kan vi ta ställning till om rättsskydd kan beviljas.

En ansökan om rättsskydd ska innehålla följande: Försäkringsnummer, kundnummer och/eller personnummer för den rättsskydd söks för och en beskrivning av vad tvisten gäller och vem som är motpart. Det ska även finnas information om vilket krav som framställts samt när kravet har bestridits.

Bilagor till din ansökan: Ombudsfullmakt, kravet samt bestridandet (om det skett skriftligt), intyg om tidigare försäkringsskydd (om du inte har haft ett sammanhängande försäkringsskydd hos Folksam de senaste två åren innan tvisten uppkom), övrigt underlag som är relevant för tvisten.

Du hittar mer information om rättsskydd via länken nedan:

Rättsskyddsskada

En hemförsäkring skyddar din bostad och dina saker som du bryr dig om. När det värsta sker kan en hemförsäkring täcka inte bara materiella skador på din bostad - utan även ersätta ägodelar och ge dig skydd även utanför hemmet - exempelvis vid resa.

Folksam har hemförsäkring i tre olika paket, Bas, Mellan och Stor där skillnaderna i paketen är allt från högre ersättningsbelopp till utökade skydd. Baserat på hur du bor och din levnadssituation kan du välja en hemförsäkring som passar just dina behov. 

Se alla våra hemförsäkringar

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Nej, adressändring meddelas automatisk via Skatteverket till Folksam. (Har du inte anmält din flytt till Skatteverket ännu, adressändra på deras webbplats.) Om det har skett förändringar i ditt försäkringsbehov, till exempel vid flytt från lägenhet till villa eller bostadsrätt; ring oss så hjälper vi dig med detta.

En hemförsäkring hos Folksam ersätter och skyddar mycket både i ditt hem och när du är utanför hemmet. Bortaskyddet gäller exempelvis om du förvarar saker tillfälligt utanför bostaden och reseskyddet gör att du kan känna dig trygg när du är på semester.

Folksam har hemförsäkring i tre olika paket, Bas, Mellan och Stor där skillnaderna i paketen är allt från högre ersättningsbelopp till utökade skydd. Baserat på hur du bor och din levnadssituation kan du välja en hemförsäkring som passar just dina behov.

Om du har ett hus behöver du komplettera din hemförsäkring med vår villaförsäkring som även täcker och skyddar ditt hus.  

Se alla våra hemförsäkringar

Att du ska vara försiktig med dina saker för att om möjligt förhindra skador. Till exempel att du låser ytterdörren när du går hemifrån. Om du är oförsiktig, riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Baserat på vilket hemförsäkringspaket du väljer i Folksam så får du olika skydd. Du kan själv välja vad som är bäst för dig utifrån ditt boende och levnadssituation.

Vår hemförsäkring Bas täcker det mesta, men om du vill ha exempelvis Otursskydd (Allrisk) ska du välja Mellan. Vill du ha högre ersättningsbelopp, utökat reseskydd och nyvärde på hemelektronik ska du välja Hemförsäkring Stor.


Om du har ett hus behöver du komplettera din hemförsäkring med vår villaförsäkring som även täcker och skyddar ditt hus. 

Se alla våra hemförsäkringar

Vilken hemförsäkring du ska välja beror på vilken typ av lägenhet du bor i. Vi har hemförsäkringar för dig som bor i hyresrätt, bostadsrätt eller ägarlägenhet. På alla försäkringar kan du välja mellan våra tre olika försäkringspaket. Varför vi har tre olika hemförsäkringar för lägenhet är beroende på tilläggen. För hyresrätt räcker det med en vanlig hemförsäkring. Men för Bostadsrätt behövs även ett bostadsrättstillägg som kan ersätta för skador i lägenheten. 

Samma gäller ägarlägenhet där du äger hela lägenheten och inte är med i en bostadsrätt. 

Osäker på vad du ska välja? Här hittar du information om våra olika hemförsäkringar för lägenhet

Det är skydd för din egendom, alltså saker som du äger, lånar eller har hyrt och som du har för privat bruk.

I våra hemförsäkringar ingår alltid 1,5 miljoner i försäkringsbelopp, men du kan välja ett högre belopp. Beloppet ska motsvara värdet på dina saker. Om du har ett för lågt försäkringsbelopp riskerar du att inte få full ersättning, till exempel om du råkar ut för ett inbrott.

Om du har hemförsäkring genom ditt fackförbund eller en organisation, har du en beloppslös försäkring, vilket betyder att du inte riskerar att blir underförsäkrad.

Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den dessutom i hela världen under de första 45 dagarna.

Den gäller för dig som försäkringstagare och för alla personer som bor i samma bostad som du om ni delar hushåll och är folkbokförda på samma adress.

Personer som bor och har gemensamt hushåll med dig kan ingå även om de inte är folkbokförda, förutsatt att de har sökt uppehållstillstånd och att du har anmält till oss att de bor med dig.

Ja, om du har Villaförsäkring Stor kan du få ersättning för ytskikt och tätskikt även när läckaget uppstått genom ytskikt och tätskikt.

En förutsättning är att arbetet med ytskikt och tätskikt har utförts enligt gällande byggnormer och branschregler.

Om den försäkrade byggnaden skadas av ett träd som blåser ner så kan du få ersättning genom försäkringens stormskadedel.

Hussvamp är en typ av rötsvamp som förstör virket i ett hus. Vid rätt förhållanden kan den växa upp till 6 millimeter per dygn. Byggnadsvirket försämras eller blir förstört vid ett angrepp. Hussvamp förekommer ofta i anslutning till skorstenar och murverk.

Mer information om hussvamp

Fullvärdesförsäkring innebär att det inte finns någon beloppsgräns för högsta ersättning. Men enligt våra värderings- och ersättningsregler gör vi avdrag för ålder och slitage på olika byggnadsdelar.

Läs mer om fullvärdesförsäkring

Försäkringen omfattar sanering och skador på försäkrad byggnad. Skulle det värsta hända så att byggnaden blir totalförstörd så återställs den med en ny enligt Folksams värderings- och ersättningsregler.

Läs mer om hussvamp

Om du som privatperson hyr ut din villa eller din sommarbostad några veckor på sommaren gäller villa- eller fritidshusförsäkringen som vanligt. Hyr du ut ditt hus under en längre tid ska du teckna en särskild villaförsäkring som heter villa under uthyrning. Kontakta oss på 0771-950 950 om du vill teckna försäkringen.

En fatglider eller swagway är inte detsamma som en cykel och därför täcks den inte av vår hemförsäkring. Om den är trafikförsäkringspliktig behöver den uppfylla vissa krav för att vi ska kunna försäkra den. Ring oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Försäljningsförbudet för Easee påverkar inte giltigheten för våra boendeförsäkringar. Om du har vår hemförsäkring, bostadsrättsförsäkring, ägarlägenhetsförsäkring, villaförsäkring eller fritidshusförsäkring gäller den som vanligt.

Du kan hitta mer information om försäljningsförbudet hos Elsäkerhetsverket.

Vad är det egentligen som skiljer en helförsäkring från halvförsäkring? Enkelt sagt handlar det om att en helförsäkring ger ersättning vid en vagnskada. Halvförsäkring ger en lägre premie men innehåller inte det momentet.

Vagnskada i våra bilförsäkringar gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse som kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon (bilfärja, tåg etc).

Med våra bilförsäkringar väljer du mellan paketen Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor – och du avgör själv om du vill välja till vagnskada eller inte, till ditt paket.

Halvförsäkring innehåller, till skillnad från helförsäkring, inte vagnskada. Vagnskada gäller för skador som uppstår på din bil. Halvförsäkring ger dig en lägre premie men innehåller inte det momentet.

Har du en gammal bil med lågt värde kan det vara en bra idé att välja en halvförsäkring. Om du köpt en ny bil kan det ibland även ingå en vagnskadegaranti under tre år. Då räcker det med en halvförsäkring den första tiden.

Vagnskada ingår i vår helförsäkring och gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse som kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon (bilfärja, tåg etc).

Med våra bilförsäkringar väljer du mellan paketen Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor – och du avgör själv om du vill välja till vagnskada eller inte, till ditt paket.

Trafikförsäkring är obligatoriskt enligt svensk lag – alla bilar som är i trafik ska ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkring är alltså det lägsta försäkringsskydd du kan välja till din bil. En trafikförsäkring gäller endast skador som ditt fordon orsakar. Med andra ord har du inget eget försäkringsskydd för din egna bil – däremot för andra fordon och andra person- och sakskador.

Vagnskada ingår i vår helförsäkring och gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse som kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon (bilfärja, tåg etc).

Med våra bilförsäkringar väljer du mellan paketen Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor – och du avgör själv om du vill välja till vagnskada eller inte, till ditt paket.

Bilförsäkringen gäller i de flesta europeiska länder. Tänk bara på att i en del länder krävs att du har med dig ett Grönt kort.

Det beror på om du ska importera från ett EU-land eller till exempel USA och Kanada.

Transportstyrelsens hemsida finns information och anvisningar om hur du går tillväga.

Om du har vårt paket Bilförsäkring Stor eller bilförsäkring med tillvalet vagnskada – betalar du bara halva din vagnskadesjälvrisk, resten står vi för. Har du endast paketet bilförsäkring men vagnskadegaranti betalar vi den del av självrisken som överstiger 3 000 kronor.

Med helförsäkring betalar du ingen grundsjälvrisk för skador på din bil. Detta gäller även om du har halvförsäkring hos oss, med vagnskadegaranti.

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring. Om du inte tecknar trafikförsäkring behöver du betala en straffavgift. Den är mycket högre än priset på försäkringen.

I en halvförsäkring ingår alla delar som skydd förutom vagnskada som ingår i helförsäkring. Vagnskada täcker även skadan på din egen bil vid trafikolycka eller annan olyckshändelse.

I Bilförsäkring ingår trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin, räddnings- och rättsskyddsförsäkring (halvförsäkring). Om du vill kan du välja till vagnskadeförsäkring* (helförsäkring). Du kan också välja till Hyrbil och Assistans.

I Bilförsäkring Stor ingår förutom ovan också Hyrbil, Assistans** och försäkring mot otursmoment som till exempel feltankning och nyckelförlust. Om du vill kan du välja till vagnskadeförsäkring*.

*Vagnskadeförsäkring ersätter skador på det egna fordonet när du själv är vållande till exempel om du kör i diket men också vid skadegörelse. När du köper en ny bil, ingår ofta vagnskadegaranti och då kan du välja att köpa bilförsäkringen utan vagnskademomentet.
**Ingår inte om du har märkesförsäkring Toyota, Lexus, Hyundai, Suzuki, Honda eller Mazda.

Du måste själv anmäla ägarbyte och teckna försäkring. Ägarbytet måste du anmäla till Bilregistret inom en vecka. Försäkring måste du teckna senast på och från och med ägarbytesdagen. För att försäkringen ska gälla måste försäkringstagaren och ägaren till bilen vara samma person.

Bilfirman anmäler ägarbytet och tecknar försäkring åt dig.

  • Börja med att sätta ut en varningstriangel. Märk ut platsen där du körde på djuret.
  • Särskilda markeringsremsor finns hos Bilprovningen, men en vit plastpåse eller liknande fungerar också. Anmäl till polisen på telefon 112.
  • Lämna en så noggrann platsbeskrivning som du kan. Om du är osäker var du är, kan du nollställa trippmätaren och köra till en plats där du känner igen dig.
  • Kom ihåg att du har anmälningsplikt. Om du inte anmäler till polisen blir böterna minst 2 000 kronor.

Laga skadan så fort det går innan det blir en lång spricka och du måste byta hela vindrutan. När du lagar vindrutan slipper du självrisken. När du byter vindrutan betalar du ordinarie självrisk.

Hitta din närmaste godkända verkstad.

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring. Om du inte tecknar trafikförsäkring behöver du betala en straffavgift. Den är mycket högre än priset på försäkringen.

Körsträckan kan påverka priset och villkoret på din försäkring. Hör av dig till oss för att ändra körsträcka om du kommer att köra mer eller mindre än beräknat. Ring oss på 0771-950 950 eller chatta med oss, så hjälper vi dig att ändra till din nya körsträcka.

Trafikolyckor blir allt vanligare bland A-traktorer. Därför har vi tagit fram en sida med information om vilka regler man behöver tänka på när man kör med en A-traktor.

A-traktor - viktiga regler att följa i trafiken

Reseskyddet gäller för dig som är försäkringstagare och alla andra som är skrivna på samma adress och delar hushåll med dig. Barn under 18 år som är skrivna på annan adress omfattas endast av din försäkring om annat reseskydd saknas.

Om du eller din medresenär (som försäkringen gäller för) blir sjuk eller skadad på resan kan du ha rätt till en ersättningsresa. Du kan få ersättning om du eller din medresenär ordineras vila på hotellrummet eller blir intagen på sjukhus mer än halva den planerade restiden. 

Om du själv eller din medresenär måste återvända hem, under resans första hälft, kan du få ersättning för vad resan har kostat. Hemresan ska godkännas i förväg av SOS International.   

Ersättningsresa ingår inte i det vanliga reseskyddet utan finns i Hemförsäkring Stor/tilläggsförsäkringen Resklar.

Om du blir sjuk eller skadad under resan och har vår stora hemförsäkring eller tillägget Resklar kan du få ersättning om:

  • Du eller din medresenär som försäkringen gäller för av medicinska skäl ordineras vila på hotellrummet eller blir intagen på sjukhus mer än halva den planerade restiden.
  • Du inte kan utnyttja biljetter till exempel konsert, teater eller idrottsevenemang.
  • Du inte kan vara med på planerade aktiviteter som skidåkning, golfspel eller en kurs.

För att få ersättning krävs intyg från opartisk läkare på vistelseorten.

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller vid akut sjukdom och olycksfall. Om du inte är stabil i din kroniska eller allvarliga sjukdom eller om du nyligen sökt vård eller behandlats kanske inte reseskyddet gäller för din diagnos på resan.

Eftersom det finns begränsningar i villkoret erbjuder vi våra kunder att göra en medicinsk förhandsbedömning för att få klara besked hur reseskyddet gäller på kommande resa.

Här har vi samlat mer information om vad som gäller om man är sjuk innan man åker på en resa.

Sjuk eller skadad innan resa

Avbeställningsskyddet ingår endast i tilläggsförsäkringen Resklar eller Hemförsäkring Stor. Det gäller om du, nära anhörig, resesällskapet eller resesällskapets nära anhörig drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Det gäller också om din privata egendom förstörs till exempel genom en stor vattenskada eller brand i hus. Eller om ditt djur som är försäkrat i Folksam akut behöver veterinärvård efter att du har bokat resan.  

När du anmäler skada är det viktigt att få med läkarintyg, kvitton i original och resehandlingar med ut- och hemresedatum. Vid omfattande behandling vill vi även ha medicinska journaler för att kunna bedöma vilken ersättning som kan vara aktuell.

Om du har betalat för vårdkostnad i annat EU-land ska du först kontakta Försäkringskassan och ansöka om ersättning. Om du inte får tillbaka hela beloppet kan reseskyddet i hemförsäkringen ersätta den del som överstiger din självrisk.

EU-kortet ger rätt till offentlig vård och privat vård som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. Det kan även ersätta tandvård och vård orsakad av kronisk sjukdom.

Hemförsäkringens reseskydd omfattar inte konkurser och kan inte ersätta förseningar, merkostnader för att komma iväg på planerad resa eller att ta sig hem under pågående resa. Avbeställningsskyddet i Resklar kan inte heller ersätta något då den endast omfattar akut sjukdom och olycksfall.

Vi hänvisar till Konsumentverket. Läs gärna på deras hemsida Hallå Konsument, där finns bra information om vad som gäller vid konkurs.

Försening vid strejk: Du måste ha lämnat hemorten före strejkvarslet för att få ersättning från försäkringen. Om du blir försenad i mer än åtta timmar på grund av strejk, lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 500 kr för varje påbörjad 24-timmarsperiod, upp till 5 000 kronor.

Personförsening: Ersättning vid personförsening ingår i tillägget Resklar och Hemförsäkring Stor. Om färdmedlet du ska åka med är försenat/inställt och du anländer mer än sex timmar för sent till planerade ankomstorten lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 600 kronor. För var tolfte timme utöver det lämnar vi ytterligare 600 kronor och maximalt 5 000 kronor.

Sjukvårdssystemet i USA är både speciellt och kostsamt. Om du råkar ut för sjukdom eller skada ska du alltid kontakta SOS International direkt. De kan hänvisa dig till rätt vårdställe, Convenience Care Clinic eller Walk in Clinic om det inte är akut.

SOS International förhandlar oftast om priset direkt med sjukhuset (vilket är en lång process i USA), men fakturan skickas vanligen från ett externt bolag utanför sjukhuset. För att du ska slippa få fakturor hem och eventuella påminnelser måste SOS International se till att faktureringsadressen blir rätt från början.

Kontakta oss direkt på telefon 0771-950 950 om du trots allt får påminnelser och känner dig osäker.

Vi utfärdar tillsvidare inte försäkringsintyg för resa till Ryssland och Belarus. Om du vill beställa försäkringsintyg för resa till Kuba - ring oss på 0771-950 950.

Digital läkarkontakt täcks inte av försäkringen. Om du är på resa och blir sjuk eller skadad ska du besöka en opartisk behörig läkare på vistelseorten. Läkaren ska ordinera vilken behandling som är nödvändig och medicinskt motiverad.

Om du behöver avboka din resa på grund av medicinska skäl kan du använda digital läkarkontakt eller besöka en opartisk behörig läkare på hemorten. Läkaren behöver skriva ett läkarintyg där en avrådan från att resa på grund av medicinska skäl måste framgå.

Om du ska åka till något av följande länder så behöver du ha ett grönt kort: Albanien, Azerbajdzan, Belarus, Iran, Israel, Marocko, Moldavien, Nordmakedonien, Ryssland, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Du kan beställa ett grönt kort här

Du kan beställa Grönt kort på olika sätt. Kostnadsfritt genom att logga in på Mina sidor och klicka på den bilförsäkring det gäller. Du kan även beställa direkt på webben eller via telefon för en kostnad på 200 kronor.

Det går inte att besöka våra kontor för att hämta ut ett Grönt kort.

Läs mer och beställ här

Det är alltid bra att förbereda sig om du ska ut och resa. På vår sida kan du få tips om vad du behöver tänka på inför resan.

Tips inför resan

När du reser utomlands ska du ha med dig ett resebevis. Det visar att du har en försäkring om något skulle hända. Där hittar du även våra kontaktuppgifter till vår samarbetspartner SOS international. Du skapar ett personligt resebevis genom att logga in på Mina sidor, och klicka på din hemförsäkring.


Saknar du hemförsäkring? Ring oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig!

Hemförsäkringens reseskydd gäller för dig som är gravid och barnet i magen om ni råkar ut för en akut sjukdom eller olycksfall under resan.

Eftersom normal graviditet inte ses som akut sjukdom eller olycksfall så omfattas inte kostnader för rutinkontroller eller förlossning med ett normalt händelseförlopp. Tänk också på att försäkringen inte gäller för vårdbehov som du redan hade när resan började eller för sjukdom eller symptom som du sökt vård för de senaste tre månaderna innan avresan.

Avbeställningsskyddet i tillägget Resklar gäller inte om skälet är att du inte längre vill åka på resan eller till vissa destinationer för att du är gravid.

Det är många som ringer till oss med frågor om vad som gäller i försäkringen med tanke på coronaviruset. Därför har vi samlat all information på en sida.

Information om coronvirus

Har du frågor om hur din reseförsäkring gäller under covid-19 kan du hitta mer information på vår sida hur din reseförsäkring gäller under covid-19.

Om det inträffat en naturkatastrof, smittspridning eller terrorhandling utomlands ersätter vi nödvändiga och skäliga kostnader för att ta du ska kunna ta dig tillbaka till Sverige. Maxersättning är 10 000 kronor. Vi ersätter inte förebyggande evakuering.

I en traditionell försäkring förvaltar Folksam det sparade kapitalet för din räkning. Du som kund får ett garanterat försäkringsbelopp för varje inbetalning som görs. En traditionell pensionsförsäkring är med andra ord ett bra val för dig som vill ha en trygg försäkring.

Utöver det garanterade beloppet kan återbäring uppstå (läs mer under "Vad är återbäringsränta?")

Återbäring utgör en del av bolagets riskkapital och är inte garanterad. Återbäringen är beroende av avkastning på placeringstillgångarna.

Avkastning utöver den garanterade räntan ger ett överskott som kan leda till att preliminärt fördelad återbäring ökar.

På samma sätt innebär det att underskott kan leda till att preliminärt fördelad återbäring minskar.

Återbetalningsskyddet innebär att vid dödsfall utbetalas det uppsamlade kapitalet till insatt förmånstagare.

Det varierar beroende på vilket tjänstepensionsavtal som du arbetar inom. Du kan i detalj läsa om vad som gäller för ditt arbete i de olika sidorna för tjänstepension.

I regel behöver du göra ett aktivt val via den valcentral som administrerar tjänstepensionsavtalet.

Från valcentralen kan du hämta valblanketter och där välja Folksam för din tjänstepension.

Vi på Folksam erbjuder dig ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud då du väljer fondförsäkring. Hos oss har du möjligheten att välja bland marknadens bästa fonder.

 Vi är ett av få fondförsäkringsbolag som inte har något eget fondbolag och det ger oss friheten att fritt välja ut högpresterande fonder på marknaden och även välja bort fonder som inte håller måttet över tiden. Du hittar hela vårt fondutbud under valbara fonder.

Valbara fonder

Att spara till sin pension är faktiskt enkelt. Hos oss kan du välja mellan att antingen spara långsiktigt i en traditionell försäkring där vi sköter förvaltningen av dina pengar åt dig och du får lägre risk. Eller så kan du själv välja hur dina pengar placeras i en fondförsäkring.

Men det är svårt att säga vilket sparande som är bäst för dig utan att vi tillsammans har en rådgivning per telefon där en av våra certifierade rådgivare hjälper dig att komma igång.

Boka en rådgivning

I första hand beror det på olikheter i tillgångsallokeringen. Tjänstepensionsportföljen har något mer aktier i portföljen, medan övrig livförsäkringsverksamhets portfölj har högre räntevikt. Det har bidragit till skillnaden i avkastning.

Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen på kort sikt, men fördelas ut rättvist över tid. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av kundens sparande över tiden.

Därför kan exempelvis återbäringsräntan vara 6% medan totalavkastningen är på 3,1%.

Nej, vi försäkrar varken kanin, hamster, marsvin eller andra smådjur. Vi erbjuder flera olika hund, katt och hästförsäkringar. Se vilka djurförsäkringar du kan teckna hos oss.

Du som har din hund- eller kattförsäkring hos oss kan snabbt få hjälp genom att ringa Djurens vårdguide 2288. Beroende på hur ditt djur mår blir du sedan slussad till ett veterinärbesök i mobilen hos FirstVet eller till en fysisk djurklinik. Vill du ha rådgivning för din häst ringer du direkt till FirstVet.

Läs mer om veterinärbesök i mobilen.

Om du har valt kattförsäkring STOR och tillägg för tandsjukdomen TR (FORL) täcks kostnader upp till 10 000 kronor per försäkringsår från veterinärvårdsbeloppet. Tillägget är ett fast belopp beroende på kattens ålder. läs mer på vår sida om tandsjukdomen TR(FORL)

Du kan teckna en veterinärvårdsförsäkring hos oss oavsett hur gammal din hund är.

För att ansöka om förlorad användbarhet eller full ersättning liv ber vi dig och veterinären fylla i blanketten nedan.

Ladda ned blanketten

Mejla till: djurskador@folksam.se
Eller skicka in till:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador Box 90345
120 25 Stockholm

Du loggar in på Mina sidor och tittar under ”Dokument”.

Du får ett mejl från oss när du har ny post.

Från och med 1 juni 2021 skickar vi ut mer post digitalt. Alla dokument kan dock inte digitaliseras men vi jobbar för att den största delen av din post ska skickas den vägen.

När du får digital post till Mina sidor behöver vi din e-postadress för att kunna tala om det. Vi vill också ha en bra kontakt med våra kunder.

Vi har gått över till att skicka din post och dina fakturor digitalt till Mina sidor. Eftersom vi inte vill att du ska missa att betala fakturan på försäkringen väljer vi att skicka påminnelsen med vanlig post. Om du uppdaterar dina kontaktuppgifter på Mina sidor med e-postadress, så får du ett mejl från oss så fort du kan logga in och läsa ny post på Mina sidor.

Om du inte alls har internet och BankID kan du få posten från oss till din vanliga brevlåda. Ring 0771-11 11 77 så hjälper vi dig.

För närvarande är det inte möjligt. Den digitala tjänsten Kivra är ett annat alternativ dit du kan få en del av dina Folksam-handlingar.

Logga in på Mina sidor så får du en översikt. Eller prata med vår kundservice.

Kundservice