Forskningsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att genom egen verksamhet eller ekonomiska bidrag främja olycksfalls- och sjukdomsförebyggande, rehabiliterande och hälso-främjande vetenskaplig forskning. Stiftelsen delar normalt ut mellan 1,5 och 2 miljoner kronor per år.

Forskningsområden

Forskningsstiftelsen stödjer forskning inom områden som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. I år prioriteras forskningsprojekt som rör hälsoeffekter inom vardagsmotion och idrott samt inom vägtransportområdet. Stiftelsen ser gärna att forskningen kan omsättas i preventiva åtgärder.

Utlysning 2024

  • Utlysning av forskningsmedel för projekt som planeras att starta under 2025 öppnas 17 juni 2024. Sista ansökningsdagen är 6 oktober 2024. Besked om beviljade projektanslag ges i mitten av november samma år. Beviljade projekt förväntas leda till vetenskaplig publicering.

Så ansöker du om forskningsanslag

Vilka ridolyckor orsakar bröstkorgsskador?

Hjärtpåverkan hos äldre uthållighetsidrottare

Periodiserad träning utifrån menstruationscykeln 

Rehabilitering vid opererad främre korsbandsskada

Funktionell bestämning för en holistisk syn på NDD

Skador, fysisk & psykisk hälsa hos unga idrottare

Tidig behandling för unga med BDD

Frisk.friidrott – en digital hälsoplattform

Simulering av whiplash i frontalkollisioner

Idrott/prestationsförmåga efter allvarlig knäskada

Objektiv diagnostik av ligamentskador i knän

Neurodegenerativa förändringar bland fotbollsspelare

Cykelrelaterade frakturer - en registerstudie

Sjukfrånvaro bland personer skadade i cykelolycka

Fysisk aktivitet hos skolungdomar

Sjukfrånvaro efter sportrelaterad hjärnskada

Prevention av skador inom parasport

Patofysiologi bakom whiplash

Skador och belastningar hos unga fotbollsspelare

Utveckling av test metod för ishockeyhjälmar

Train the Brain: Ny rehab för knäskadade idrottare

Säkerhet vid Vätternrundan och Cykelvasan

Långvariga konsekvenser av bilolycka

Kartläggning av hästrelaterade skador i Sverige

Cyklisters beteende vid omledning/avspärrning

Train the Brain: Ny rehab för knäskadade idrottare

Inflammation vid långvarig smärta hos barn

Hälsoeffekter av nattskiftsarbete för kvinnor och män

Skadelokalisation och skademekanism vid whiplash

Utvärdering av olika senrehabiliteringsmodeller

Skaderisker vid motions- och tävlingscykling

Medicinsk invaliditet och långvarig sjukfrånvaro efter bilolycka

A novel blood test to detect and monitor neuronal damage in concussion. 
Sahlgrenska

Är sitta verkligen det nya röka? En 15-årsuppföljning av objektivt mätt stillasittande på dödlighet och insjuknande i kroniska sjukdomar.
Karolinska Institutet

Tål man luftföroreningarna bättre bara man anstränger sig lite?
– Långtidseffekter Umeå Universitet

Medicinsk invaliditet och långvarig sjukfrånvaro efter bilolycka.
Karolinska Institutet

The dilemma of the swine flu vaccine. An analysis of consumer reports to the Swedish Medical Products Agency.
Malmö Högskola

Whiplash, kvinnor och graviditet. 
Chalmers Industriteknik

Behandling med käk-nackträning vid posttraumatisk nacksmärta.
Malmö Högskola

Construction of Whiplash Associated Disorders risk curves for the BioRID using real-world accident data and crash test dummy data. Chalmers Tekniska Högskola

Medicinsk invaliditet och långvarig sjukfrånvaro efter bilolycka. 
Karolinska Institutet

Whiplash diagnos med blodserumanalys – experimentell pilotstudie. 
Chalmers Tekniska Högskola

Prehospital occult trauma detection and monitoring of traffic accident victims.
Chalmers Tekniska Högskola

Fysisk aktivitet – hälsonytta och risker vid motionsidrott.
Mora Lasarett

Skador och adaptationer i nacke, skuldra och axel hos unga elithandbollsspelare.
Karolinska Institutet

Saab Active Head Restraint (SAHR) - Whiplashskadestatistik baserat på data från vagnskadegarantin.
Chalmers Industriteknik

Utveckling och förbättring av metoder för att bedöma risken för kardiovaskulär sjukdom hos kvinnor: betydelsen av tidigare graviditetskomplikationer.
Lunds Universitet

Förebygga psykisk ohälsa bland barn genom föräldrastödsprogram: utvärdering av implementeringsstrategier och effekter på föräldraskap och barns psykiska hälsa.
Chalmers Tekniska Högskola

Kortisol - en mekanistisk länk mellan stress och risk för diabetes och fetma.
Södertälje sjukhus

Stress resilience and recurrent stroke in middle age.
Universitetssjukhuset Örebro

Beteendeinriktad behandling kombinerat med interventioner riktade mot förändringar i hjärnbarken för patienter med komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS).
Akademiska Sjukhuset Uppsala

Idrottsrelaterade skador ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv med fokus på prevalens, prediktorer, riskfaktorer, personlighet och återgång till idrott. Karolinska Institutet

Studie av Whiplashsystemet SAHR (Saab Active Head Restraint) – Varför har det ingen effekt för kvinnor?
Chalmers Tekniska Högskola