Till innehållTill navigering
Sök
Sök
hand som strycker över gräs i soluppgång

Anmäl skada orsakad av djur eller natur

Om ditt hem har skadats på grund av snötryck, jordskred, hagel, jordskalv, lavin eller genom att vilda djur tagit sig in i bostaden.

Innan du gör din anmälan

 • Se om du kan få ersättning

  Kolla vad din försäkring ersätter och vilken självrisk du har.

  Så gäller din försäkring

 • Samla ihop information om skadan

  Fota din skadade egendom, samla ihop kvitton eller andra underlag som styrker innehav, ägande och värde.

 • Kontakta Anticimex

  Ring Anticimex för råd och sanering av skadedjur och skadeinsekter.

  Ring 075-245 10 00

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

Våra hemförsäkringar ersätter skador på dina saker som orsakats av hagel, snötryck, jordskred, jordskalv, lavin eller genom att vilda djur tagit sig in i bostaden. Villaförsäkringen och fritidshusförsäkringen ger även ersättning om dina försäkrade byggnader har skadats av ovan nämnda händelser. Tilläggsförsäkring Skog ger ersättning för växande skog vid storm och snöbrott, och ersättning för plantskog vid torka och frost. För att se vilken försäkring du har och vilka villkor som gäller för dig kan du logga in på Mina Sidor. Logga in Mina sidor

Så ersätter vi din skada

Vilken självrisk du betalar beror på vilken försäkring du har. Du kan se självrisken för din försäkring i ditt försäkringsbesked som du hittar på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Ersättning för skador på din byggnad

Försäkringen ersätter vad det kostar att reparera den skadade byggnaden. Vid utbyte av material görs avdrag för ålder och slitage i enlighet med ersättningsreglerna i försäkringsvillkoret.

Se tabell för åldersavdrag

Ersättning av dina saker

Värdet på dina saker minskar allt eftersom de slits och blir omoderna. Därför gör vi åldersavdrag, som är olika stort för olika föremål. Vi utgår från vad ett nytt likvärdigt föremål kostar i allmän handel idag och gör sedan åldersavdrag från priset baserat på föremålets ålder.

Ersättning vid vattenskador

Vid vattenskador kan ofta vissa av dina saker saneras eller tvättas. Vi lämnar då ersättning för att återställa dina saker upp till värdet av föremålet. Om du är osäker på om dina saker är värd att sanera eller inte bör du kontakta oss. Tänk på att aldrig slänga skadade saker innan du varit i kontakt med oss.

Ersättning för ökade kostnader

Om din bostad blivit helt eller delvis obrukbar efter skadan kan vi lämna ersättning för dina ökade kostnader, exempelvis för ett annat boende, ökade matkostnader eller andra kostnader som har en direkt koppling till skadan. Du ansvarar själv för att hitta en lämplig evakueringsbostad. Kontakta oss för att se om det finns täckning för boendekostnaden i din försäkring.

Ersättning för förvaring, flytt och återflytt

Om dina saker i bostaden behöver förvaras på annan plats under tiden skadan återställs kan din försäkring ofta hjälpa dig med kostnaderna för detta. Vi samarbetar med några av branschens största saneringsbolag som hjälper till med flytt och återflytt av dina saker och tar hand om förvaringen. Kontakta oss så hjälper vi dig med förvaringen.