Handels

Villaförsäkring

Så hanterar vi dina personuppgifter
Bra miljöval

Märkt med Bra Miljöval

Handels

Ditt medlemskap i Handels ger dig ett riktigt bra medlemspris på vår villaförsäkring, för dig som bor i villa, radhus, parhus eller annat fristående hus. Villaförsäkringen skyddar taket, fasaden, altanen, flaggstången och trädgården – ja, allt som hör till hus och tomt. Du väljer mellan nivå Bas och Stor, som sedan läggs ovanpå din hemförsäkring.

  • 10 procent rabatt i medlemspris på villaförsäkring – Möjlighet till ännu mer rabatt när du förebygger skada hemma hos dig eller samlar fler försäkringar hos oss.
  • Topprankad hjälp när du behöver – 9 av 10 är nöjda med vår service (Folksams Kundservicemätningar).
  • Villaförsäkring märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval – en av världens tuffaste miljömärkningar.
Jämför våra villaförsäkringar

I samarbete med Handels

Försäkring som har utformats i samarbete med Handels.

Handels webbplats

Topprankad hos Konsumenternas

Oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå ger vår Villaförsäkring Stor betyget 4,5 av 5.

Konsumenternas jämförelse

Jämför våra villaförsäkringar

Här kan du jämföra våra villaförsäkringar och se vilken som passar dig.
Jämför våra villaförsäkringar Stor Bas
Ingen självrisk Självrisk 10 tkr

Villkor och information

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig, samlad information om försäkringen.

Om du har tecknat eller förnyat din försäkring ännu tidigare än då villkoren nedan började gälla kan du logga in på Mina sidor för att hitta rätt villkor för just din försäkring.

Självrisker Belopp
1 800 kr
0 kr
0 kr
20%, lägst 1 800 kronor

Särskilda självrisker för byggnad

Skada Självrisk
Läckageskada orsakad av frysning 10 % av skade­beloppet, lägst 4 000 kr och högst 10 000 kr.
Läckage genom vattentätt skikt 4 000 kr
Läckage om skadan beror på att gällande byggnorm eller branschregler vid tidpunkten för uppförande eller reparation inte följts 10 % av skade­beloppet, lägst 10 000 kr
Annan läckageskada på byggnad 4 000 kr
Översvämning 10 % av skade­beloppet, lägst 10 000 kr
Översvämning då vatten inomhus tränger upp ur avloppsledningens golvbrunn (baktrycksskada) 10 000 kr
Skada på maskiner orsakad av frysning 10 %, lägst 2 000 och högst 10 000 kr

Högsta ersättningsbelopp

Här ser du exempel på högsta belopp som utbetalas vid olika händelser

Händelse Utbetalningsbelopp
Rättsskyddsförsäkring 300 000 kr
Ansvarsförsäkring 5 miljoner kr

Frågor om försäkringen

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Om försäkringen

En villaförsäkring består av flera olika delar. Förutom skydd för huset och tomten ingår ansvarsskydd och rättskydd. Hemförsäkringsdelen i en villahemförsäkring består också av flera delar, där skydd för dina saker, lösöret, är en del.

Hela huset omfattas av villaförsäkringen om skadan till exempel orsakas av brand, översvämning eller om ett träd faller ner på byggnaden. En villaförsäkring omfattar också köks- och badrumsinredning, värmepannan och andra installationer, liksom rörledningar. Vattenskador som beror på rör eller badrum inne i huset brukar ersättas. Med Villaförsäkring Stor får du dessutom det vi kallar för Husextra, en otursförsäkring som kan ersätta skador som Villaförsäkring Bas inte täcker.

Villaförsäkringen täcker dock inte skydd för dina saker och andra moment som exempelvis reseförsäkring. För att få detta behöver du teckna en hemförsäkring till din villaförsäkring.

Genom att fylla i ditt personnummer högst upp på sidan och svara på några frågor kan du se vad vår villaförsäkring kostar för dig.

Priset på en villaförsäkring beror på din bostad och vilket villaförsäkringspaket du väljer när du försäkrar ditt hem (i grundpaketet ingår alltid bland annat egendomsskydd, reseskydd och överfallsskydd). Andra faktorer som påverkar hemförsäkringens kostnad är bland annat val av tillägg och om du väljer att öka försäkringsbeloppet.

I våra hemförsäkringar ingår alltid 1,5 miljoner i försäkringsbelopp, men du kan välja ett högre belopp. Beloppet ska motsvara värdet på dina saker. Om du har ett för lågt försäkringsbelopp riskerar du att inte få full ersättning, till exempel om du råkar ut för ett inbrott.

Om du har hemförsäkring genom ditt fackförbund eller en organisation, har du en beloppslös försäkring, vilket betyder att du inte riskerar att blir underförsäkrad.

Den gäller för dig som försäkringstagare och för alla personer som bor i samma bostad som du om ni delar hushåll och är folkbokförda på samma adress.

Personer som bor och har gemensamt hushåll med dig kan ingå även om de inte är folkbokförda, förutsatt att de har sökt uppehållstillstånd och att du har anmält till oss att de bor med dig.

Fullvärdesförsäkring innebär att det inte finns någon beloppsgräns för högsta ersättning. Men enligt våra värderings- och ersättningsregler gör vi avdrag för ålder och slitage på olika byggnadsdelar.

Läs mer om fullvärdesförsäkring

Det gör du i samband med att du köper försäkringen. Vill du ändra i efterhand så ring oss på 0771-950 950.

Villavagnar blir ett allt vanligare fritidsboende som finns i flera olika storlekar och modeller.

Du kan försäkra din villavagn här på webben eller kontakta oss på 0771–950 950 så hjälper vi dig försäkra din villavagn efter dina behov.

När du köper försäkringen

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Det beror på vilket typ av egendom det gäller. Du kan läsa mer exakt hur vi beräknar det i vårt fullständiga villkor under avsnittet "Värderings- och ersättningsregler".

Fullständiga försäkringsvillkor

Egendomsskydd är ett skydd för din egendom. Med egendom menar vi saker som du äger, lånar eller har hyrt och som du har för privat bruk.

Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Egendomsskydd.

Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom i bostaden och biutrymmen, till exempel källar- eller vindsförråd och tvättstuga.

Den gäller också för saker som du har med dig utanför bostaden och för saker som du förvarar någon annanstans än där du själv befinner dig, till exempel i skåpet på jobbet när du gått hem för dagen eller sådant som du har lämnat in för reparation.

Vi har vissa begränsningar och aktsamhetskrav när det gäller stöld. Bland annat gäller speciella regler för saker som är stöldbegärliga, till exempel kameror och mobiltelefoner. Tänk på att aldrig förvara stöldbegärliga saker till exempel i bilen eller i källarförrådet. Om du har ett inbrottslarm som är kopplat till godkänd larmcentral slipper du självrisken vid inbrott.

Brand och blixt gäller för skada:
- Genom brand
- Genom blixt
- Genom kortslutning, överslag eller överspänning på hushållsmaskiner och annan elektrisk maskin eller apparat
- Genom explosion, men inte genom sprängningsarbete
- Som plötsligt orsakas av sot från öppen låga, men inte från levande ljus
- Som orsakas av frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast

Översvämning och läckage
Du kan få ersättning om dina saker skadas genom läckage från till exempel vattenledningar, diskmaskin eller genom översvämning.

Hushållsmaskiner och mat i frys och kyl Du kan få ersättning om till exempel kylen, frysen eller tvättmaskinen går sönder. Om dessutom tvätten som låg i maskinen och maten som låg i frysen eller kylen blir förstörd, får du ersättning för den också.

Värdering av dina saker
Det är alltid de skadade eller förlorade sakernas marknadsvärde som ersätts. Det vill säga vad det kostar att köpa ett motsvarande föremål i samma skick. Vi gör åldersavdrag beroende på vilken typ av sak det är och hur gammal den är. Datorer sjunker till exempel snabbt i värde medan det går långsammare för möbler och husgeråd. Vissa saker ersätts enligt en tabell som finns i försäkringsvillkoret under Värderings- och ersättningsregler. Vi kan aldrig ersätta det känslomässiga värdet.

Saker du använder i ditt arbete
Egendom som du äger och använder i din (eller annans) företagsverksamhet kan ersättas.

Aktsamhetskrav innebär att du ska vara försiktig med dina saker för att om möjligt förhindra skador. Till exempel att du låser ytterdörren när du går hemifrån. Om du är oförsiktig, riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Vad ingår i försäkringen?

En hemförsäkring hos Folksam ersätter och skyddar mycket både i ditt hem och när du är utanför hemmet. Bortaskyddet gäller exempelvis om du förvarar saker tillfälligt utanför bostaden och reseskyddet gör att du kan känna dig trygg när du är på semester.

Folksam har hemförsäkring i tre olika paket, Bas, Mellan och Stor där skillnaderna i paketen är allt från högre ersättningsbelopp till utökade skydd. Baserat på hur du bor och din levnadssituation kan du välja en hemförsäkring som passar just dina behov.

Om du har ett hus behöver du komplettera din hemförsäkring med vår villaförsäkring som även täcker och skyddar ditt hus.  

Se alla våra hemförsäkringar

Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den dessutom i hela världen under de första 45 dagarna.

Ja, om du har Villaförsäkring Stor kan du få ersättning för ytskikt och tätskikt även när läckaget uppstått genom ytskikt och tätskikt.

En förutsättning är att arbetet med ytskikt och tätskikt har utförts enligt gällande byggnormer och branschregler.

Med vår försäkring Stor kan du få hjälp med låsbyte om du förlorat nycklarna och det finns risk för inbrott, upp till 3 000 kronor. Om du är över 65 år ingår hjälp vid nyckelförlust även i Mellan.

Nej, det inverkar inte på din försäkring och du behöver inte göra något alls. Om du däremot gör en allmänt större renovering eller uppgradering av huset, så kan det vara bra att kolla med oss om du har rätt omfattning på din villaförsäkring. Ring oss, så kan vi hjälpa till: 0771-950 950.

Om det finns en byggnad på lotten så kan den försäkras med vår fritidshusförsäkring. Om din förening är med i koloniträdgårdsförbundet så kan du även få 10 % rabatt. Ring vår kundservice för att se om du kan få rabatt: 0771-950 950.

Små, stora, många eller ett - det gör ingen skillnad. Du kan försäkra växthus som övrig byggnad och då rekommenderar vi paketet Stor eftersom det har bättre skydd för just växthus, exempelvis vid storm (utökat stormskydd). Paketet Bas har många undantag för just när det gäller växthus.

Mer information om växthus i försäkringsvillkoret

Villa under uppförande gäller utan hemförsäkringsskydd. Det vill säga att det bara är själva huset som är försäkrat. Försäkringen innehåller heller ingen skadedjurs- eller hussvampsförsäkring.

Försäkring för villa under uppförande kan inte köpas här på webben- ring oss i stället så hjälper vi dig: 0771-950 950.

Läs mer i det fullständiga försäkringsvillkoret - punkt B22

Försäkringen ersätter inte städning efter ett inbrott. Däremot om gärningspersonerna skadat egendom, exempelvis hällt ut målarfärg som inte går bort med städning, så ersätts sanering av de skadade sakerna.

Ohyra och övriga skador

Försäkringen omfattar sanering och skador på försäkrad byggnad. Skulle det värsta hända så att byggnaden blir totalförstörd så återställs den med en ny enligt Folksams värderings- och ersättningsregler.

Läs mer om hussvamp

Hussvamp är en typ av rötsvamp som förstör virket i ett hus. Vid rätt förhållanden kan den växa upp till 6 millimeter per dygn. Byggnadsvirket försämras eller blir förstört vid ett angrepp. Hussvamp förekommer ofta i anslutning till skorstenar och murverk.

Mer information om hussvamp

Om den försäkrade byggnaden skadas av ett träd som blåser ner så kan du få ersättning genom försäkringens stormskadedel.

Nej, när du reparerar något som är skadat och den reparationen täcks av en försäkring, får du inte göra rot- eller rutavdrag på arbetet. Detta har du som kund skyldighet att säkerställa, även fast leverantören också ska känna till det. Vi ger alltså alltid skadeersättning på det fulla priset, det vill säga innan rot eller rut.

Villaförsäkringen gäller bara vid brand och kortslutning som skadar byggnaden. Bilen och dess tillbehör ersätts inte. Anmäl istället dessa skador till bilförsäkringen.

Har det uppstått en brand- eller kortslutningsskada på byggnaden så ersätts skadan i villaförsäkringen. Men du måste vara försiktig när du laddar bilen och följa elbilsleverantörens rekommendationer.

Här hittar du mer information om hur vår bilförsäkring gäller vid brand kopplad till elbilar.

Villaförsäkringen gäller bara för brand och kortslutning som skadar den försäkrade byggnaden. Du ska dock ha varit aktsam vid laddningen och följt de anvisningar som elbilsleverantören rekommenderat. Skador på bilen ersätts inte av villaförsäkringen. Kolla istället vad som gäller i din bilförsäkring.

Rådgivning och skydd

Nej, rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som i vissa tvister kan betala dina kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. Rättsskyddet betalar alltså de kostnader som du får betala för att få juridisk hjälp av ett ombud.

Om din hemförsäkring ingår i ditt medlemskap i ett fackförbund kan förbundet ha tecknat juridisk rådgivning som en del av din hemförsäkring. För att se om juridisk rådgivning ingår i din hemförsäkring kan du läsa ditt försäkringsbesked eller på din förbundssida på folksam.se.

Du hittar mer information om rättsskydd via länken nedan:

Information om rättsskydd

Nej, tvister mellan tidigare makar, sambos och registrerade partners omfattas inte av rättsskyddet.

Däremot gäller rättsskyddet för tvister om vårdnad, umgänge, underhåll och barns boende, med vissa karensregler.

Ring oss så hjälper vi dig bli rätt försäkrad

0771–950 950

mån-tors 8–19
fred 8–17
helger 9–16

Vi guidar dig till ett säkrare hem

Våra försäkringar ger trygghet om något skulle hända – men det bästa är förstås att slippa skador helt och hållet.

Guiden till ett säkrare hem

Försäkring märkt med Bra Miljöval

Den här försäkringen är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval – en av världens tuffaste miljömärkningar.

Försäkringar som gör skillnad