Omdömen och betyg på service och produkter

Kundomdömen på folksam.se

I Folksam arbetar vi regelbundet med att hämta in omdömen från våra kunder.

Detta gör vi för att vara transparenta med vad våra kunder tycker om oss, men även för att hålla oss uppdaterade på vad vi kan förbättra i vår verksamhet.

Betyg och omdömen kommer från flera håll:

  • Våra kunder kan lämna kundomdömen och betyg direkt via Trustpilot.
  • Vi får betyg på kundnöjdhet genom intervjuer som genomförs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI).
  • Innehållet i våra försäkringar värderas i oberoende Konsumenternas försäkringsjämförelse.
  • Vi ber själva våra bilförsäkringskunder betygsätta vår skadeservice.

Betyg och omdömen på Trustpilot

Folksam använder sig av tjänsten Trustpilot för att samla in kundomdömen. Trustpilot är en oberoende plattform för omdömen där vem som helst kan lämna ett betyg om ett företag.

Vi jobbar aktivt med att samla in kundomdömen. Det betyder att våra kunder får möjlighet att ge oss ett betyg som sedan visas upp på Trustpilot.

För att ge en rättvis bild av Folksam gör vi ett brett urval när vi skickar ut inbjudningar att bedöma oss. Vi väljer inte ut kundgrupper som är mer nöjda, exempelvis kunder som precis fått ersättning efter en skada.

Varje vecka skickar vi ut inbjudningar till att lämna kundomdömen till kunder som 

  • har minst två försäkringar i Folksam 
  • inte har fått en inbjudan det senaste året 
  • godkänner marknadsföring och enkäter från oss 
  • är minst 20 år 
  • och inte anställda i Folksam.

På Trustpilot visas sen alla omdömen oavsett betyg. Vi har också valt att visa upp omdömena från våra kunder på folksam.se.

Vi kan inte verifiera alla lämnade omdömen på Trustpilot

På Trustpilot kan vem som helst lämna ett omdöme. Cirka 92% av våra kundomdömen är från kunder som vi kan verifiera enligt urvalet ovan. Resten är i huvudsak så kallade organiska omdömen som går direkt till Trustpilots hemsida.

De personer som själva aktivt gått till Trustpilot för att lämna ett betyg om Folksam kan vi inte verifiera är kunder.

Se vad våra kunder tycker om oss på Trustpilot

Kundnöjdhet genom Svenskt Kvalitetsindex

Vi använder oss också av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). SKI är en oberoende organisation som utför kundundersökningar för att visa nöjdhet inom flera olika branscher och områden.

SKI har utfört undersökningar och redovisat kundnöjdhet inom försäkringsbranschen sedan 1989. I undersökningarna intervjuas ett slumpmässigt urval av svenska folket och svenska företag för att betygsätta företag på en skala från 0-100 inom olika kategorier. I rapporten för 2021 utfördes 7230 intervjuer.

Den senaste undersökningen från 2021 visar att Folksam får högst betyg (69,8) av alla jämförda försäkringsbolag inom området servicekvalitet, det vill säga proaktivitet och information.

Eftersom de intervjuade är slumpmässigt utvalda av SKI som är en oberoende aktör kan vi inte verifiera att urvalet är befintliga kunder hos Folksam.

Konsumenternas värderar försäkringsinnehåll

På folksam.se visar vi även upp betyg som vi fått från Konsumenternas. Konsumenternas är ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. De ger privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom bank, försäkringar och pension, bland annat genom jämförelsebetyg och guider.

Konsumenternas betygsätter innehållet i försäkringarna

Konsumenternas ger delpoäng och en sammanvägd totalpoäng från 1-5 på innehållet i försäkringarna. De utgår från vad som är viktigt för en genomsnittlig konsument och ser till exempel på vilken ekonomisk konsekvens en stor skada kan få. Totalpoängen är viktigast att titta på.

På Folksam använder vi poäng från konsumenternas.se för att visa upp recension på innehållet i våra bil- och hemförsäkringar. För att erbjuda en full jämförelse med andra aktörer länkar vi till konsumenternas.se så att våra besökare kan jämföra Folksams betyg i förhållande till andra försäkringsbolag.

Egen nöjdhetsundersökning av vår kundservice

Nio av tio personer som har varit i kontakt med vår kundservice är nöjda efter avslutat ärende. Det visar vår egen kundnöjdhetsundersökning.

Alla som har varit i kontakt med vår kundservice via telefon, e-post eller chatt får möjligheten att lämna ett omdöme när vi har avslutat ärendet. Vi ber om att få kontakten med oss betygsatt mellan 1-5, där betyg 4 och 5 räknas som nöjd.

Eftersom vi ställer frågan till alla som kontaktar kundservice kan vi inte verifiera att de som lämnat ett betyg är kunder i Folksam.

Egen undersökning om nöjda kunder inom motorskador

Vår egen fortlöpande undersökning visar att 9 av 10 skadedrabbade kunder som har vår bilförsäkring är nöjda med vår skadeservice.

När vi har avslutat en motorskada skickar vi ett mejl till kunden och frågar hur vi har hanterat ärendet. Frågorna handlar om hur lätt det var att anmäla skadan, hur väl vi informerade om ärendet, hur kunden uppfattade handläggningstiden samt vårt bemötande.

Vi frågar också hur nöjd kunden är med den underleverantör (exempelvis verkstaden) som har jobbat med skadan. Avslutningsvis ber vi om ett helhetsintrycket på hur vi har hanterat skadan.

Kunden svarar på frågorna genom att ge ett betyg på 1-5 där 5 betyder mycket nöjd.

Försäkringar för allt du bryr dig om

Vi erbjuder försäkringar för dig, dina nära, ditt boende och dina saker. Genom att ha hemförsäkringen hos oss kan du få rabatt på många andra försäkringar. Gå gärna in och jämför innehåll och pris på våra försäkringar.