Pappers

Sjukförsäkring

Sjukdom eller olycka kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om det blir långvarigt kan det bli mer kännbart.

Vissa avdelningar inom Pappers har tecknat en sjukförsäkring för medlemmarna. Kontakta din avdelning för att se om den ingår för dig.

Den gäller till och med månaden innan 65-årsdagen.

Kvalifikationsregler

För att omfattas av sjukförsäkringen krävs att medlemmen är fullt arbetsför då försäkringen börjar gälla. Om så inte är fallet kan medlemmen omfattas efter att ha varit fullt arbetsför i minst 90 dagar i en följd.

Ersättningstid

Kostnadsersättning betalas efter 90 dagars karens med ett engångsbelopp som är detsamma som det försäkringsbelopp avdelningen har valt.

Ersättning för inkomstbortfall betalas efter 90 dagars karens och 540 dagar framåt.

Ersättningens storlek

Avdelningen kan välja mellan en ersättningsnivå på mellan 448 kronor till 2 240 kronor. Kontakta din avdelning för att kolla vilken ersättningsnivå som gäller för dig.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Gruppförsäkringsvillkor