Pappers

Sjukförsäkring

Sjukdom eller olycka kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om det blir långvarigt kan det bli mer kännbart.

Vissa avdelningar inom Pappers har tecknat en sjukförsäkring för medlemmarna. Kontakta din avdelning för att se om den ingår för dig.

Den gäller till och med månaden innan 65-årsdagen. Vid fortsatt anställning gäller den längst till och med månaden innan 69-årsdagen.

För dig som har en Sjukförsäkring blir det från den 1 januari 2023 några ändringar i villkoren.

Nyheter i Sjukförsäkring

Ersättning vid arbetsoförmåga

Ersättning vid arbetsoförmåga delas upp i två delar, beroende på under hur lång tid som löper:

Kostnadsersättning (engångsersättning), betalas ut efter minst en fjärdedels arbetsoförmåga i 90 dagar karenstid.

Vid fortsatt minst en fjärdedels arbetsoförmåga efter uppnådd karenstid (90 dagar) kan ersättning lämnas månadsvis i högst 18 månader, längst till och med den månad du fyller 65 år. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Gruppförsäkringsvillkor Sjuk- och efterlevandeförsäkring