Sjukvårdsförsäkring

Snabb vård när du behöver den

När du inte mår bra ger vår sjukvårdsförsäkring snabb tillgång till planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdgivarnätverk utan långa väntetider.

Du som är försäkrad får snabb och kvalificerad sjukvård eller medicinsk rådgivning i rätt tid när du behöver den.
  • Ger trygghet och stöd om du blir sjuk
  • Snabb kontakt med vårdgivare i hela landet
  • Gratis rådgivning, hjälp med tidsbokning och vårdplanering

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Covid -19 kan påverka vårdgarantin i sjukvårdsförsäkringen

I sjukvårdsförsäkringen finns en vårdgaranti. I vissa fall kommer vård inte kunna ges inom den tid vi utlovat i vårdgarantin.

Covid -19 kan påverka vårdgarantin i sjukvårdsförsäkringen
I sjukvårdsförsäkringen finns en vårdgaranti. I vissa fall kommer vård inte kunna ges inom den tid vi utlovat i vårdgarantin. Orsaken är det kritiska läget i sjukvården.

Personal från privata vårdgivare behövs dels för att ta hand om svårt sjuka patienter med covid-19, men även för att avlasta den offentliga vården gällande annan kritisk och akut vård. Alla måste nu bidra till att sjukvården fungerar och vi ber om förståelse för att det kan påverka dig som kund, även en tid efter det att den värsta krisen lagt sig. Du som redan har en sjukvårdsförsäkring hos oss och har en planerad operation kan i vissa fall få den uppskjuten. (Om det gäller just dig kommer vårdgivaren att kontakta dig.)

I de fall vi inte kan ge vård inom tiden för vårdgarantin på grund av tidigare nämnda omständigheter, som ligger utom Folksams kontroll, betalas inte ersättning ut från vårdgarantin. Tack för din förståelse.

Vår sjukvårdsförsäkring finns i omfattningarna Bas, Mellan och Stor. Välj den sjukvårdsförsäkring som passar dig och dina behov.
Skydd Stor Mellan Bas
Vårdrådgivning
Vårdplanering
Vårdgaranti
Läkarvård
Patientavgifter
Sjukhusvård och operation
Resor och logi
Eftervård och rehabilitering
Hjälpmedel
Psykologstöd
Hälsoprofil
Fysioterapeut, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor
Dietist
Logoped
Hjälp i hemmet efter operation
Läkemedel
Självriskeliminering vid vård utomlands
Ny medicinsk bedömning
Hälsoundersökning
Antal behandlingar hos fysioterapeut, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor samt psykologstöd, är begränsade till 10 behandlingstillfällen per skada.

Alla moment i paketet Bas avser kostnader efter remiss. Slutåldern för försäkringen är kalenderåret ut då du fyller 65 år.
Alla moment i paketet Mellan avser kostnader efter självrisk 700 kr eller remiss. Slutåldern för försäkringen är kalenderåret ut då du fyller 70 år.
Alla moment i paketet Stor avser kostnader efter självrisk 700 kr. Slutåldern för försäkringen är kalenderåret ut då du fyller 75 år.
Dessa skatteregler gäller då arbetsgivaren är försäkringstagare och betalar premie för den anställde.

Den 1 juli 2018 infördes en lagändring som innebär att förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård som en anställd får av sin arbetsgivare, är en skattepliktig förmån för den anställde.

Ändringen innebär bland annat att sjukvårdsförsäkringar som tillhandahålls av arbetsgivaren ska behandlas som en skattepliktig förmån för den anställde. Vissa åtgärder kommer även i fortsättningen att vara undantagna från förmånsbeskattning.

Den nya lagen innebär även att avdragsförbudet för arbetsgivarens kostnad för de anställdas sjukvårdsförsäkringar slopas.

Folksams uppskattar att 60 % av Sjukvårdsförsäkringens premie bör ligga till grund för förmånsbeskattning (tidigare 3 %). Detta är dock endast en uppskattning*.

Observera att premier betalda före 1 juli 2018 inte omfattas av de nya bestämmelserna.

(Ändringen görs i 11 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229). För närmare information se Skatteverkets ställningstagande.)

*Eftersom det saknas en tydlig skattemässig definition, kan Skatteverket vid en granskning komma fram till en annan fördelning än den Folksam gjort. I bolagets inkomstdeklaration och arbetsgivardeklaration bör du ange att värdet av den förmånsskattepliktiga delen av premien bygger på en uppskattning från försäkringsgivaren.

Om arbetsgivaren betalar premie för sjukvårdsförsäkringen för den anställde är en del av premien för försäkringen en skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Om arbetsgivaren betalar premie för sjukvårdsförsäkringen för den medförsäkrade är hela premien för medförsäkrad skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Hur stor del av premien är skattepliktig förmån?

Folksams uppskattar att 60 % av Sjukvårdsförsäkringens premie bör ligga till grund för förmånsbeskattning (tidigare 3 %). Detta är dock endast en uppskattning*.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor sjukvård

Här kan du se priserna beroende på vad du väljer för omfattning på din sjukvårdsförsäkring. Du kan välja mellan paketen Bas, Mellan eller Stor.

Sjukvårdsförsäkring - Bas

Ålder Pris kronor / månad med remiss
16–29 144
30-34 160
35-39 208
40-44 237
45-49 301
50-54 374
55-59 472
60-65 587

Sjukvårdsförsäkring — Mellan

Ålder Pris kronor / månad med remiss Pris kronor / månad med självrisk 700 kr
16–29 164 248
30-34 182 276
35-39 237 359
40-44 269 408
45-49 342 518
50-54 426 645
55-59 537 813
60-65 668 1 012
66-70 815 1 235

Sjukvårdsförsäkring — Stor

Ålder Pris / månad med självrisk 700 kr
16–29 336
30-34 374
35-39 480
40-44 540
45-49 667
50-54 807
55-59 974
60-65 1 182
66-70 1 322
71-75 2 265
Är du intresserad av att köpa en sjukvårdsförsäkring kan du fylla i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig och hjälper dig att välja en Sjukvårdsförsäkring som passar dina behov.

Om du tränar eller tävlar inom en idrott på nationell eller internationell nivå eller om du går på ett idrottsgymnasium, gäller inte Sjukvårdsförsäkringen för skador som orsakats av din idrott. Vill du ha ett skydd som gäller när du utövar din idrott ska du teckna vår Vårdkostnadsförsäkring.

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda

Ingår alltid med våra försäkringar - dina förmåner

Vi ger dig noggrant utvalda förmåner genom våra försäkringar som du får tillgång till som kund hos oss.

Dina förmåner