Sjukvårdsförsäkring

Kontakta mig med ett pris
När du inte mår bra ger vår sjukvårdsförsäkring snabb tillgång till rådgivning och sjukvård. Du får hjälp att minska din sjukfrånvaro och att förebygga hälsoproblem i framtiden.
  • Ger trygghet och stöd om du blir sjuk
  • Snabb kontakt med vårdgivare i hela landet
  • Gratis rådgivning, hjälp med tidsbokning och vårdplanering

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Vår sjukvårdsförsäkring finns i omfattningarna Bas, Plus och Max. Välj en sjukvårdsförsäkring som passar dig och dina behov.
Skydd Bas Plus Max
Läkarvård
Patientavgifter upp till högkostnadsskydd
Sjukhusvård och operation
Hjälpmedel
Psykologstöd - upp till tio behandlingar per försäkringsfall
Hälsoprofil på webben
Resor och logi
Eftervård och rehab - i två månader och tio behandlingar
Fysioterapeut, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor - upp till tio behandlingar per försäkringsfall
Följskada på tänder
Läkemedel upp till högkostnadsskyddet
Självriskeliminering vid akutvård utomlands
Second opinion
Hälsoundersökning (valbart skydd)
Alla moment i paketet Bas avser kostnader efter remiss
Alla moment i paketet Plus avser kostnader efter självrisk eller remiss
Dessa skatteregler gäller då arbetsgivaren är försäkringstagare och betalar premie eller självrisk för den anställde, eller för den anställdes medförsäkrade make eller sambo, till exempel vid anställningsförhållande i aktiebolag.

Om arbetsgivaren betalar premie för sjukvårdsförsäkringen för den anställde (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) är 3 % av premien för sjukvårdsförsäkringen skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Om arbetsgivaren betalar premie för sjukvårdsförsäkringen för den medförsäkrade (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) är hela premien för medförsäkrad skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Förmånsskattepliktiga belopp är avdragsgilla för arbetsgivaren som lönekostnad.

Om den anställde betalar sin egen eller medförsäkrads försäkringspremie genom nettolöneavdrag anses det inte som en skattepliktig förmån.

Om arbetsgivaren betalar självrisken för den anställde (eller om den anställde betalar självrisken genom bruttolöneavdrag) är det en skattepliktig förmån för den anställde för den del av självrisken som täcker offentligt finansierad vård, vilket omfattar patientavgifter inom offentlig vård, läkemedel och vårdresor.

Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Ett exempel
Den anställde har fått privat vård som kostade 2.000 kronor och offentlig vård som kostade om 2.000 kronor. Självrisken är 700 kronor. Eftersom hälften av vården (2.000/4.000) är hänförlig till offentlig vård, utgör hälften av självrisken, det vill säga 350 kronor, en skattepliktig förmån för den anställde.

Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på 350 kronor. Om arbetsgivaren betalar den medförsäkrades självrisk (eller om den anställde betalar självrisken genom ett bruttolöneavdrag) är hela självrisken, 700 kronor, för medförsäkrad skattepliktig förmån för den anställde.

Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på hela det skattepliktiga beloppet.

Förmånsskattepliktiga belopp är avdragsgilla för arbetsgivaren som lönekostnad.

I de fall den anställde betalar sin egen eller medförsäkrads självrisk genom nettolöneavdrag uppkommer ingen skattepliktig förmån.

Företagare med enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag får inte dra av någon del av premien för eget sjukvårdsförsäkringen.

Om premie betalats och bokförts i företaget ska den i inkomstdeklarationen redovisas som en ej avdragsgill kostnad. Detsamma gäller i enskild firma för företagarens make och sambo med gemensamt barn (så kallad skattesambo).

I handelsbolag eller kommanditbolag kan make eller sambo, som inte är delägare, vara anställd och då gäller motsvarande skatteregler för denne som i ett aktiebolag.

Mer detaljerat
För en mer utförlig redogörelse av skattereglerna se Skatteverkets skrivelse, Dnr 130 103335-05/11

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Försäkringsvillkor sjukvård

Här kan du se priserna beroende på vad du väljer för omfattning på din sjukvårdsförsäkring. Du kan välja mellan paketen Bas, Plus eller Max.

Sjukvårdsförsäkring - Bas

Ålder Pris kronor / månad med remiss
16-29 72
30-34 80
35-39 91
40-44 106
45-49 128
50-54 151
55-59 183
60-65 218

Sjukvårdsförsäkring — Plus

Ålder Pris kronor / månad med remiss Pris kronor / månad med självrisk
16-29 132 142
30-34 147 159
35-39 175 189
40-44 220 234
45-49 283 299
50-54 351 368
55-59 451 469
60-65 556 576
66-70 674 696

Sjukvårdsförsäkring — Max

Ålder Pris / månad med hälsoundersökning Pris / månad utan hälsoundersökning
16-29 352 293
30-34 393 332
35-39 462 402
40-44 570 510
45-49 724 664
50-54 890 830
55-59 1.131 1.071
60-65 1.387 1.326
66-70 1.672 1.612
71-75 2.204 2.144
Om du tränar eller tävlar inom en idrott på nationell eller internationell nivå eller om du går på ett idrottsgymnasium, gäller inte Sjukvårdsförsäkringen för skador som orsakats av din idrott. Vill du ha ett skydd som gäller när du utövar din idrott ska du teckna vår Vårdkostnadsförsäkring.

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig och hjälper dig att välja en Sjukvårdsförsäkring som passar dina behov.

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring