Sjukvårdsförsäkring

Kontakta mig med ett pris
När du inte mår bra ger vår sjukvårdsförsäkring snabb tillgång till planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdgivarnätverk utan långa väntetider. Du som är försäkrad får snabb och kvalificerad sjukvård eller medicinsk rådgivning i rätt tid när du behöver den.
  • Ger trygghet och stöd om du blir sjuk
  • Snabb kontakt med vårdgivare i hela landet
  • Gratis rådgivning, hjälp med tidsbokning och vårdplanering

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Vår sjukvårdsförsäkring finns i omfattningarna Bas, Mellan och Stor. Välj den sjukvårdsförsäkring som passar dig och dina behov.
Skydd Bas Mellan Stor
Vårdrådgivning
Vårdplanering
Vårdgaranti
Läkarvård
Patientavgifter
Sjukhusvård och operation
Resor och logi
Eftervård och rehabilitering
Hjälpmedel
Psykologstöd
Hälsoprofil
Fysioterapeut, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor
Dietist
Logoped
Hjälp i hemmet efter operation
Läkemedel
Självriskeliminering vid vård utomlands
Ny medicinsk bedömning
Hälsoundersökning
Antal behandlingar hos fysioterapeut, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor samt psykologstöd, är begränsade till 10 behandlingstillfällen per skada.

Alla moment i paketet Bas avser kostnader efter remiss. Slutåldern för försäkringen är kalenderåret ut då du fyller 70 år.
Alla moment i paketet Mellan avser kostnader efter självrisk 700 kr eller remiss. Slutåldern för försäkringen är kalenderåret ut då du fyller 70 år.
Alla moment i paketet Stor avser kostnader efter självrisk 700 kr. Slutåldern för försäkringen är kalenderåret ut då du fyller 70 år.
Dessa skatteregler gäller då arbetsgivaren är försäkringstagare och betalar premie eller självrisk för den anställde, eller för den anställdes medförsäkrade make eller sambo.

Den 1 juli 2018 infördes en ändring som innebär att förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Sverige eller utomlands som en anställd får av sin arbetsgivare, är en skattepliktig förmån för den anställde från det datumet.

Ändringen innebär bland annat att sjukvårdsförsäkringar som tillhandahålls av arbetsgivaren ska behandlas som en skattepliktig förmån för den anställde. Åtgärder som anses vara förebyggande eller rehabiliterande kommer däremot även i fortsättningen att vara undantagna från förmånsbeskattning.

Den nya lagen innebär även att avdragsförbudet för arbetsgivarens kostnad för de anställdas sjukvårdsförsäkringar slopas.

Folksams uppskattar att 70 % av Sjukvårdsförsäkringens premie bör ligga till grund för förmånsbeskattning (tidigare 3 %). Detta är dock endast en uppskattning*.

Observera att premier betalda före 1 juli 2018 inte omfattas av de nya bestämmelserna.

(Ändringen görs i 11 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229). För närmare information se Skatteverkets ställningstagande.)

*Eftersom det saknas en skattemässig definition av förebyggande arbete och rehabilitering, kan Skatteverket vid en granskning komma fram till en annan fördelning än den Folksam gör. I bolagets inkomstdeklaration och arbetsgivardeklaration bör du ange att värdet av den förmånsskattepliktiga delen av premien bygger på en uppskattning från försäkringsgivaren.

Om arbetsgivaren betalar premie för sjukvårdsförsäkringen för den anställde är den del av premien för försäkringen, som inte avser förebyggande vård eller rehabilitering, en skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Om arbetsgivaren betalar premie för sjukvårdsförsäkringen för den medförsäkrade (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) är hela premien för medförsäkrad skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Hur stor del av premien är skattepliktig förmån?

Folksams uppskattar att 70 % av Sjukvårdsförsäkringens premie bör ligga till grund för förmånsbeskattning (tidigare 3 %). Detta är dock endast en uppskattning*.

Om arbetsgivaren betalar självrisken för den anställde är det en skattepliktig förmån för den anställde, för den del av självrisken som inte avser förebyggande vård eller rehabilitering.

Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet, det är därmed också avdragsgillt.

Företagare med enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag får inte dra av någon del av premien för sjukvårdsförsäkringen.

Om premie betalats och bokförts i företaget ska den i inkomstdeklarationen redovisas som en ej avdragsgill kostnad. Detsamma gäller i enskild firma för företagarens make och sambo med gemensamt barn (så kallad skattesambo).

I handelsbolag eller kommanditbolag kan make eller sambo, som inte är delägare, vara anställd och då gäller motsvarande skatteregler för denne som i ett aktiebolag.

Mer detaljerat
För en mer utförlig redogörelse av skattereglerna se Skatteverkets skrivelse, Dnr 130 103335-05/11

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor sjukvård

Här kan du se priserna beroende på vad du väljer för omfattning på din sjukvårdsförsäkring. Du kan välja mellan paketen Bas, Mellan eller Stor.

Sjukvårdsförsäkring - Bas

Ålder Pris kronor / månad med remiss
-29 132
30-34 147
35-39 191
40-44 217
45-49 276
50-54 343
55-59 432
60-65 538

Sjukvårdsförsäkring — Mellan

Ålder Pris kronor / månad med remiss Pris kronor / månad med självrisk 700 kr
-29 150 227
30-34 167 253
35-39 217 329
40-44 247 374
45-49 314 475
50-54 390 591
55-59 492 745
60-65 612 927
66-70 747 1 132

Sjukvårdsförsäkring — Stor

Ålder Pris / månad med självrisk 700 kr
-29 308
30-34 343
35-39 439
40-44 495
45-49 611
50-54 740
55-59 893
60-65 1 083
66-70 1 211
71-75 2 075
Är du intresserad av att köpa en sjukvårdsförsäkring kan du fylla i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig och hjälper dig att välja en Sjukvårdsförsäkring som passar dina behov.

Om du tränar eller tävlar inom en idrott på nationell eller internationell nivå eller om du går på ett idrottsgymnasium, gäller inte Sjukvårdsförsäkringen för skador som orsakats av din idrott. Vill du ha ett skydd som gäller när du utövar din idrott ska du teckna vår Vårdkostnadsförsäkring.

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda

Ingår alltid med våra försäkringar - dina förmåner

Vi ger dig noggrant utvalda förmåner genom våra försäkringar som du får tillgång till som kund hos oss.

Dina förmåner