Sjukvårdsförsäkring

Vår sjukvårdsförsäkring finns i omfattningarna Bas, Mellan och Stor. Välj den sjukvårdsförsäkring som passar dig och dina behov.

Sjukvårdsförsäkring – Snabb vård när du behöver den

När du inte mår bra ger vår sjukvårdsförsäkring dig snabb tillgång till rådgivning och planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdgivarnätverk utan långa väntetider.

Du som är försäkrad får snabb och kvalificerad sjukvård eller medicinsk rådgivning i rätt tid - när du behöver den!

  • Trygghet och stöd om du blir sjuk.
  • Snabb kontakt med vårdgivare i hela landet
  • Gratis rådgivning, hjälp med tidsbokning och vårdplanering.

Är du medlem i ett förbund?

Vissa av dem erbjuder dig en förmånlig sjukvårdsförsäkring. Se här vad som gäller för dig:

Villkor och information

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Vår sjukvårdsförsäkring finns i omfattningarna Bas, Mellan och Stor. Välj den sjukvårdsförsäkring som passar dig och dina behov.
Skydd Stor Mellan Bas
Vårdrådgivning
Vårdplanering
Vårdgaranti
Läkarvård
Patientavgifter
Sjukhusvård och operation
Resor och logi
Eftervård och rehabilitering
Hjälpmedel
Psykologstöd
Fysioterapeut, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor
Dietist
Logoped
Hjälp i hemmet efter operation
Läkemedel
Självriskeliminering vid vård utomlands
Ny medicinsk bedömning
Hälsoundersökning
Antal behandlingar hos fysioterapeut, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor samt psykologstöd, är begränsade. I Bas och Mellan är det 10 behandlingstillfällen per skada. I Stor är det 15 behandlingstillfällen per skada.

Alla moment i paketet Bas avser kostnader efter remiss. Slutåldern för försäkringen är kalenderåret ut då du fyller 65 år.
Alla moment i paketet Mellan avser kostnader efter självrisk 700 kr eller remiss. Slutåldern för försäkringen är kalenderåret ut då du fyller 70 år.
Alla moment i paketet Stor avser kostnader efter självrisk 700 kr. Slutåldern för försäkringen är kalenderåret ut då du fyller 75 år.

Detta är endast en kort beskrivning av försäkringen. För mer information om försäkringens omfattning och begränsningar se villkor.
Dessa skatteregler gäller då arbetsgivaren är försäkringstagare och betalar premie för den anställde.

Om arbetsgivaren betalar premie för sjukvårdsförsäkringen för den anställde är en del av premien för försäkringen en skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Har den anställde medförsäkrade som arbetsgivaren betalar sjukvårdsförsäkringens premie för, är hela premien även för medförsäkrad skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall då även betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Den 1 juli 2018 infördes en lagändring som innebär att förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård som en anställd får av sin arbetsgivare, är en skattepliktig förmån för den anställde.

Ändringen innebär bland annat att sjukvårdsförsäkringar som tillhandahålls av arbetsgivaren ska behandlas som en skattepliktig förmån för den anställde. Vissa åtgärder kommer även i fortsättningen att vara undantagna från förmånsbeskattning.

Den nya lagen innebär även att avdragsförbudet för arbetsgivarens kostnad för de anställdas sjukvårdsförsäkringar slopas.

Folksams uppskattar att 60 % av Sjukvårdsförsäkringens premie bör ligga till grund för förmånsbeskattning (tidigare 3 %). Detta är dock endast en uppskattning*.

Observera att premier betalda före 1 juli 2018 inte omfattas av de nya bestämmelserna.

(Ändringen görs i 11 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229). För närmare information se Skatteverkets ställningstagande.)

*Eftersom det saknas en tydlig skattemässig definition, kan Skatteverket vid en granskning komma fram till en annan fördelning än den Folksam gjort. I bolagets inkomstdeklaration och arbetsgivardeklaration bör du ange att värdet av den förmånsskattepliktiga delen av premien bygger på en uppskattning från försäkringsgivaren.

Här kan du se priserna beroende på vad du väljer för omfattning på din sjukvårdsförsäkring. Du kan välja mellan paketen Bas, Mellan eller Stor.

Premie 2024

Produkt
18-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
60-65 år
66-70 år
71-75 år
Bas Remiss
194 kr
238 kr
281 kr
319 kr
405 kr
505 kr
636 kr
791 kr
   
Mellan Remiss
221 kr
270 kr
320 kr
363 kr
461 kr
574 kr
724 kr
900 kr
1 100 kr
 
Mellan självrisk 700 kr
334 kr
410 kr
484 kr
550 kr
699 kr
870 kr
1 096 kr
1 364 kr
1 666 kr
 
Stor självrisk 700 kr
453 kr
505 kr
647 kr
728 kr
899 kr
1 089 kr
1 314 kr
1 594 kr
1 782 kr
2 909 kr

Är du intresserad av att köpa en sjukvårdsförsäkring kan du fylla i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig och hjälper dig att välja en Sjukvårdsförsäkring som passar dina behov.

För att kunna teckna sjukvårdsförsäkring finns det några förutsättningar som behöver vara uppfyllda för den försäkringen gäller för, dessa är bland annat:

- vara bosatt och folkbokförd i Sverige.
- vara inskriven i Försäkringskassan.
- fyllt 16 år men inte 65 (För omyndig krävs vårdnadshavarens underskrift)
- vara fullt arbetsför.

För mer information, se gällande villkor för Sjukvårsförsäkring.

Om du tränar eller tävlar inom en idrott på nationell eller internationell nivå eller om du går på ett idrottsgymnasium, gäller inte Sjukvårdsförsäkringen för skador som orsakats av din idrott. Vill du ha ett skydd som gäller när du utövar din idrott ska du teckna vår Vårdkostnadsförsäkring.

Kontakta oss

Vårdrådgivning och vårdplanering

Om du har vår försäkring och behöver medicinsk rådgivning eller vård kan du kontakta oss via chatt vardagar kl 8-16. Här hittar du chatten. För att få bästa hjälp behöver du legitimera dig med BankID.

Det går också bra att kontakta oss via telefon 0771-968 636
Medicinsk rådgivning vardagar 8-21, helger 8-17
Tidsbokning till vårdgivare vardagar 8-17

Skador
Om du har frågor gällande pågående ärenden och ersättning
08-700 42 66
Vardag 09.00-17.00

Kundtjänst
Frågor om premie och försäkring
0771-950 950
mån-tors 8–19
fred 8–17
helger 9–16 

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

Ingår alltid med våra försäkringar - dina förmåner

Vi ger dig noggrant utvalda förmåner genom våra försäkringar som du får tillgång till som kund hos oss.

Dina förmåner