Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår vision, att våra kunder är våra ägare och att hållbarhet är en god affär. Vi anser att ett hållbarhetsarbete som är integrerat i våra erbjudanden och i vår verksamhet ger bättre förutsättningar för långsiktig framgång. Därför har vi som mål att vara ledande när det gäller hållbarhet.

Du kan bidra till en hållbar värld

Genom ditt sparande kan du bidra till investeringar som inriktar sig på ett mer hållbart samhälle på sikt. Vad vi menar med hållbart visas bland annat i de urvalskriterier som vi använder oss av när vi placerar dina sparpengar. De kriterierna är: 

  • Klimat och miljö – vi ställer krav på att de företag vi investerar dina pengar i tar ansvar för miljön och hela tiden blir ännu bättre
  • Mänskliga rättigheter – som aktiva ägare arbetar vi för att påverka företagen vi investerar i att ta ansvar för mänskliga rättigheter
  • Ingen korruption – de företag vi investerar i vill vi ska jobba aktivt mot korruption och vi försöker som ägare att bidra till detta
  • Uteslutande kriterier – Vissa branscher investerar vi inte alls i, till exempel i tobak, spel, kontroversiella vapen

Publicerad: 2023-06-29  |  Senast uppdaterad: 2023-07-05

Folksam beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Ett av informationskraven i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar är att Folksam som finansmarknadsaktör årligen ska redovisa sina investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Enligt kraven ska vi redovisa detta första gången i mallform senast den 30 juni.

Redogörelserna nedan beskriver hur Folksam arbetar med huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI).

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer – Folksam ömsesidig livförsäkring

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer – Folksam Fondförsäkring

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer – Folksam Tjänstepension

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar hållbarhetsrisker i vår investeringsbeslutsprocess för traditionell förvaltning och i vår fondselekteringsprocess.

Policy för på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i Folksams investeringsbeslutsprocess

Policy för på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i Folksams fondselekteringsprocess

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter våra kriterier för hållbarhet. Fondförsäkring i Folksam främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondbolagen påverkar och utesluter investeringar i sina fonder.

För varje fond som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål tar fondbolagen fram hållbarhetsbilagor som ska lämnas innan avtal ingås och som årlig information. 

Du hittar hållbarhetsbilagorna under rubriken ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar för fondförsäkring” på vår sida om ansvarsfullt fondutbud.

Folksams mål är att erbjuda en så bra avkastning som möjligt samtidigt som vi är ledande inom ansvarsfull kapitalförvaltning. Det medför att hållbarhet är helt integrerat i hela vår investeringsorganisation.

Vi beaktar hållbarhetsparametrar när vi konstruerar vår aktieportfölj, när vi lånar ut pengar till exempelvis stater och kommuner genom att vi köper deras räntebärande instrument och när vi ska förvärva en fastighet. Detsamma gäller vid förvärv av en onoterad tillgång eller fond. 

Traditionell försäkring i Folksam främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Folksams kapitalförvaltning påverkar och utesluter investeringar i sina investeringsportföljer. 

Mer information om hur vi jobbar med ansvarsfull kapitalförvaltning hittar du här under rubriken ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar för traditionell försäkring”.

Ditt sparande kan göra skillnad

Kom ihåg att det är cirka 400 miljarder kronor det handlar om.
Våra sparerbjudanden