Vanliga frågor

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om Folksam som arbetsgivare.

Hur söker jag jobb på Folksam eller på något av era dotterbolag?
Du hittar alla annonserade jobb för Folksam med dotterbolag i Sverige på folksam.se/jobba. Här registrerar du din ansökan med din e-postadress. Lediga jobb på Folksam i Finland hittar du på folksam.fi.
Var annonserar ni lediga jobb?
Vi annonserar alla lediga jobb här på Lediga jobb. Ofta kompletterar vi med annonsering på någon rekryteringssajt och ibland även i tryckta medier som lokaltidningar eller facktidningar.
Tar ni emot spontanansökningar?
Ja, det gör vi. Här på Lediga jobb kan du registrera din spontanansökan som en intresseanmälan. Då anger du också vilken typ av jobb du är intresserad av och var i Sverige du är intresserad av att jobba. Där kan du också prenumerera på lediga jobb som passar dina önskemål.
Om jag har problem med att registrera min ansökan - hur gör jag då?
Om du inte får hjälp av instruktionerna i rekryteringssystemet kan du höra av dig till oss via mejl. Läs mer om hur du kan kontakt oss under Kundservice.
Hur många jobb annonserar ni ut varje år?
De senaste åren har vi externannonserat cirka 500 lediga jobb per år.
Vilka yrkesroller kommer ni att rekrytera till framöver?
Mest återkommande rekryterar vi till tjänster inom försäljning, skadereglering och IT. Prenumerera gärna på lediga jobb för att få fortlöpande information om vilka tjänster vi rekryterar.
Annonserar ni alla lediga jobb internt?
Ja, vi annonserar alla lediga jobb internt först. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare chans till utveckling.
Jag kan inget om försäkring - finns det några jobb hos er som kan passa mig ändå?
Det finns olika jobb i Folksam som inte kräver att man kan försäkring innan man börjar. Du kan ha erfarenhet från branscher som tangerar och kompletterar vår kompetens eller från försäljning i annan verksamhet. Du som börjar jobba med skadereglering eller försäljning får en anpassad utbildning hos oss.
Jag har inte sökt ett utannonserat jobb hos er men jag vill gärna komma och presentera mig så ni kan få en tydligare bild av vad jag kan och vill - går det bra?
Tyvärr har vi inte alltid möjlighet att träffa dig personligen för en "spontan intervju", men när vi har ett utannonserat jobb träffar vi alltid de sökande som bäst stämmer in på vad vi just då söker.
Hur vill ni att jag ska förbereda mig inför en intervju?
Förbered dig genom att läsa på om Folksam och våra dotterbolag. Till intervjun tar du med dig kopior på betyg och intyg. Fundera också på vilka referenser som är relevanta att uppge om det blir aktuellt senare i processen. Läs mer om vår rekryteringsprocess under Att söka jobb hos oss.
Hur ska man vara för att passa in på Folksam?
Vi vill att kundens upplevelse efter en kontakt med oss är att vi är engagerade, ansvarstagande och personliga. Om det stämmer överens med hur du agerar kan du kalla dig för en "Folksamare". Kunden ska alltid känna sig trygg med att vi kan vår sak.
Vilka karriärvägar och utvecklingsmöjligheter finns inom Folksam med dotterbolag?
Folksam med dotterbolag har verksamhet över hela landet och vi erbjuder en bredd av tjänster som många andra företag inte har. Hos oss kan du utvecklas i generalistroller, specialistroller eller i olika chefsroller. Vi har ett stort behov av nya medarbetare och anställer årligen cirka 500 nya personer.

Många tjänster tillsätts också internt då vi alltid först annonserar tjänsterna internt innan vi rekryterar externa medarbetare. Varje år tillsätts cirka 200 tjänster av våra egna medarbetare. Det finns med andra ord stora möjligheter att utvecklas och prova på nya roller när du väl har börjat på Folksam.

Att utvecklas på Folksam behöver inte betyda att klättra uppåt. Du kan också utvecklas ”på bredden” eller fördjupa dig inom ditt område. Eller välja att utvecklas i den roll du har i dag. På Folksam har vi inga fasta karriärvägar utan alla har möjligheter att skapa sin egen karriärväg beroende på förmåga och intresse. Under Yrkesområden finns många av våra olika yrkesroller beskrivna.
Hur jobbar ni med kompetensutveckling?
Vi tycker det är viktigt att uppmuntra våra medarbetare i deras utveckling på olika sätt. Folksam arbetar strukturerat med mål- och utvecklingsamtal, behovsanalyser och relevant utbildning. Dessutom erbjuder vi karriärplanering.

Självklart lär man sig mycket i det vardagliga arbetet och utvecklas genom nya arbetsuppgifter, till exempel genom att delta i projekt eller byta jobb internt.
Vilken utbildningsbakgrund är vanligast hos era medarbetare?
Den vanligaste akademiska bakgrunden är ekonomi, juridik, systemvetenskap och matematik. Alla är såklart inte akademiker utan har annan utbildningsbakgrund, exempelvis olika eftergymnasiala utbildningar som yrkeshögskolor erbjuder alternativt avslutad gymnasieutbildning.
Satsar ni på internutbildning? Vad finns det i så fall för utbildningar?
Ja, vi har ett brett utbud av interna utbildningar. Beroende på vad du ska jobba med finns särskilda studieplaner som du ska följa. I vår interna utbildning blandar vi ofta traditionell undervisning med e-ubildning och självstudier.

Vi har Folksamspecifik utbildning inom exempelvis försäljning och skadereglering. För mer generella utbildningar samarbetar vi med flera stora utbildningsföretag.
Jag har inte så mycket arbetslivserfarenhet - vilka jobb kan jag söka då?
De vanligaste ingångsjobben är inom skadereglering och försäljning. Vi har också många olika typer av administrativa jobb som kan vara ett första jobb hos oss. Du hittar alla våra lediga tjänster under Lediga jobb.
Kan jag skriva exjobb hos er?
För oss är det viktigt att ha en relation med studenter på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Vi hjälper gärna till att svara på frågor och ställer upp på intervjuer eller enkäter i den mån vi har resurser.

Dock har vi begränsande möjligheter att ta emot studenter och vara handledare för ett helt examensarbete eller uppsats. I de fall vi har examensarbeten annonserar vi dessa på vår karriärsida.
Kan jag göra praktik på Folksam?
Vi tar emot många praktikanter i våra olika utbildningssamarbeten. Främst är det inom försäljning och skadereglering som vi tar in praktikanter. Håll utkik på vår karriärsida under Lediga jobb. Där lägger vi ut annonser när vi söker praktikanter.
Hur söker jag sommarjobb? När?
Under Lediga jobb här på vår karriärsida finns information om våra studentpooler och sommarjobb. Annonsen läggs ut under februari-mars och du söker genom att registrera ditt cv och personliga brev. Prata gärna med oss om vår studentpool och sommarjobb om du träffar oss på någon arbetsmarknadsdag.
Jag är nyexad - vilka typer av jobb kan jag söka då?
De vanligaste ingångsjobben är inom skadereglering och försäljning, men vi annonserar också efter juniora personer till vår IT-avdelning och produktavdelning. Alla våra jobb läggs ut här på vår karriärsida.
Vilket är det bästa sättet att få in en fot hos er?
Genom att exempelvis arbete extra i vår studentpool under terminerna eller på sommaren. Många studenter har rekryterats via vår studentpool de senaste åren. Besök gärna vår monter när vi är ute på arbetsmarknadsdagar så berättar vi mer om våra olika yrkesroller. Mycket finns också beskrivet här på vår karriärsida.
Vad förväntas av en chef på Folksam?
Du ska vilja vara chef och tycka om att ta ansvar för både verksamheten och dina medarbetare. På så sätt bidrar du till Folksams mål och vision. Läs mer om hur det är att vara chef hos oss under Erbjudande till ledare.
Hur rekryteras chefer inom Folksam - internt eller externt?
Många av våra chefer har en bakgrund inom Folksam, men vi externrekryterar också. Tjänsterna annonseras då under Lediga jobb.
Använder ni tester eller andra metoder för att hitta chefsämnen, i så fall vilka?
Vi gör alltid en djupare personbedömning när vi tillsätter chefer. Oftast använder vi personlighetsformulär och kapacitetsmätande tester utöver intervjuer och referenstagning. Ibland använder vi också olika former av arbetsprover.
Hur många chefer finns det inom Folksam?
I Folksam med dotterbolag finns det cirka 350 chefer.
Hur många chefsnivåer finns det?
I Folksam finns sex olika chefsnivåer - från gruppchef till vd.
Hur stora grupper har chefer i Folksam?
Det beror på vilken verksamhet man är chef inom. Söker du ett chefsjobb hos oss framgår det av annonsen hur många medarbetare du kommer att leda.
Har Folksam interna chefsutvecklingsprogram?
Ja, alla chefer ska genomgå ett grundläggande chefsutvecklingsprogram. Det innehåller en introduktion till chefens roll och ansvar i Folksam och ett ledarutvecklingsblock. Vi har också interna utvecklingsprogram för mellanchefer samt ett flertal externa erbjudanden.
Har ni någon partner inom ledarutveckling?
MiL Institute är vår huvudpartner. Därutöver har vi ett flertal leverantörer som vi samarbetar med.
Vilket stöd får man som ny chef?
Förutom det grundläggande chefsutvecklingsprogrammet får du stöd från HR och din chef. Beroende på vad du har för erfarenhet med dig kan vi komplettera detta med olika utvecklingsinsatser.
Vilka externa nätverk för chefer är Folksam kopplade till? Har Folksam något internt chefsnätverk?
Folksams chefer arbetar och träffas i många konstellationer utifrån den verksamhet man ansvarar för. Både internt och externt. Därutöver har vi interna ledningsseminarier.
På vilket sätt jobbar ni med arbetsmiljön på Folksam?
Vi arbetar systematiskt och kontinuerligt med arbetsmiljön för att minska risken för ohälsa och olycksfall. Vi fokuserar på att arbeta med tidiga rehabiliteringsinsater och förebyggande åtgärder.
Har ni egna arbetsrum eller sitter ni i kontorslandskap?
Det finns både öppna kontorsmiljöer och separata kontorsrum. Hur kontorsmiljöerna ser ut skiljer sig åt beroende på var man arbetar.
Jobbar ni aktivt med mångfaldsfrågor? På vilket sätt?
Folksam har länge arbetat aktivt med mångfald. Våra medarbetare representerar den mångfald av erfarenheter, kunskaper, förmågor och egenskaper som finns i vår omvärld. På så sätt skapar vi goda förutsättningar för att våra kunder ska känna sig förstådda och sedda i sina olika behov.

Mångfalden stödjer oss att göra bättre affärer, skapa kreativa och dynamiska arbetsgrupper och vara en attraktiv arbetsplats. Den gör det också möjligt för oss att nå våra strategiska mål. Mångfald är ett vinnande koncept - för medarbetaren, arbetsgruppen och kunderna.

Du kan läsa mer om vår hållbarhetsredovisning här.
Har ni friskvårdsbidrag?
Ja, vi erbjuder friskvårsbidrag till våra medarbetare på 50 procent av kostnaden, dock max 2.100 kronor per år.
Hur ser lönenivåerna ut hos er?
Folksam tillämpar individuell lönesättning och betalar marknadsmässiga löner.
Har ni fast lön eller någon form av rörlig lön?
De flesta medarbetarna i Folksam har fast lön. Vissa tjänster, huvudsakligen inom försäljningsorganisationen, har både fast och rörlig lön.
Har ni bonusprogram?
Ja, Folksam har ett belöningsprogram som omfattar samtliga medarbetare förutom koncernchef, koncernledning, vd i dotterbolag samt chefer inom internrevision.

Utfallet i Folksams belöningsprogram utbetalas i form av en tjänstepensionsförsäkring till alla medarbetare som omfattas av programmet.
Tillämpar Folksam provanställning?
Ja, vi tillämpar provanställning till vissa tjänster.
Hur ser villkoren ut vid föräldraledighet?
Man får föräldrarpenning som ger totalt 90 procent av lönen till och med dag 210. Mellan dag 210 och 380 ges 10 procent på lön upp till 7,5 basbelopp.
Vilka förmåner har man som anställd hos er?
Under Förmåner kan du läsa mer om vilka förmåner du har som anställd på Folksam.
Vilka är de största yrkesgrupperna i Folksam?
Våra största yrkesgrupper är skadereglerare och säljare på olika nivåer och med olika inriktning.
Var i Sverige har ni kontor?
Vi har kontor över mer eller mindre hela landet. Däremot finns inte alla typer av jobb på alla orter. Huvudkontoret ligger i Stockholm och där finns de flesta specialistfunktionerna.
Hur hittar jag till era kontor?
Under Hitta till oss hittar du adresser till alla våra kontor
Vilka verksamheter i Folksam har ni outsourcat?
Vi har outsourcat bland annat vår kapitalförvaltning, företagshälsovård och vissa delar av IT-verksamheten.
Hur många chefer finns det i Folksam?
I Folksam med dotterbolag finns cirka 380 chefer (2014).
Hur ser könsfördelningen ut hos er?
Folksams medarbetare utgörs av 53 procent kvinnor och 47 procent män (2014). Läs mer under Vad du blir en del av.
Hur ser åldersstrukturen ut?
Medelåldern bland våra medarbetare är cirka 44 år (2014).
Hur lång medelanställningstid har ni?
Medelanställningstiden i Folksam är cirka 12 år (2014).
Har ni många som går i pension de närmaste åren?
Mellan 70 och 100 medarbetare per år kommer att gå i pension de närmaste tio åren.