Lär känna oss

— vad du blir en del av

Som medarbetare i Folksam jobbar du hos en stor arbetsgivare med flera dotterbolag inom försäkrings- och pensionssparandebranschen. Det gör att vi har kraft att erbjuda bra karriärmöjligheter.

Folksam har kontor på flera håll i landet och vi erbjuder många intressanta jobb. Vi stöttar våra medarbetares utveckling och har bra anställningsförmåner. Arbetsuppgifterna är stimulerande och utvecklande och vi jobbar tillsammans för att nå resultat.

På Folksam möter du en stor mångfald hos både våra medarbetare, kunder och samarbetspartners. För att främja samarbete och kreativitet jobbar vi aktivitetsbaserat.

Ett kundägt företag som gör skillnad

Folksam är också, som du kanske redan vet, ett kundägt företag. Det betyder att vi ägs av våra kunder och att vi inte behöver dela ut vinst till några aktieägare. Vinsten stannar istället hos oss alla som är kunder här.

Vår vision är att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld och vi arbetar långsiktigt med bland annat trafiksäkerhetsforskning, aktivt miljöarbete och ansvarsfullt ägande. Folksam är en av Sveriges största kapitalförvaltare och vår ekonomiska styrka ger oss möjlighet att påverka och ställa höga etiska krav som gör skillnad.

Läs mer om vad det innebär att vara kundägda

Folksam i siffror 2022

Folksam grundades 1908 och vi är i dag nästan 4 000 medarbetare. Könsfördelningen är nästan så jämn den kan bli och vi har en bra intern rörlighet. Vi försäkrar flest hem i Sverige. Dessutom försäkrar vi 900 000 bilar.

Antal anställda 3 821  personer
Antal chefer 346 personer
Extern personalomsättning 16 %
Intern rörlighet 9 %
Medelålder 44 år
Sjukfrånvaro totalt 4,9 %
Sjukfrånvaro kvinnor/män Kvinnor: 5,7 %
Män: 3,3 %
Könsfördelning totalt Kvinnor: 54 %
Män: 46 %
Könsfördelning chefer Kvinnor: 51 %
Män: 49 %
Könsfördelning i koncernledning Kvinnor: 60 %
Män: 40 %
Könsfördelning i styrelse Folksam Sak Kvinnor: 50 %
Män: 50 %
Könsfördelning i styrelse Folksam Liv Kvinnor: 50 %
Män: 50 %