Vårt hållbarhetsarbete

Vi har en lång tradition av att delta aktivt i samhället. Det avspeglar sig i vårt arbete med hållbarhet och ansvarsfull påverkan.

För oss är de här frågorna centrala. De bidrar till att vi hela tiden kommer närmare vår vision – att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från visionen, att kunderna är våra ägare och att hållbarhet är en god affär.

Vi anser att ett hållbarhetsarbete som är integrerat i våra erbjudanden, våra placeringar och vår verksamhet ger bättre förutsättningar för långsiktig framgång. Därför har vi som mål att vara ledande när det gäller hållbarhet.

Ansvarsfullt ägande

Som Sveriges största företag inom försäkring och pensionssparande har vi goda möjligheter att göra affärer som ökar tryggheten för våra kunder samtidigt som vi värnar om människa och miljö. På så sätt närmar vi oss visionen om att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Hela vårt förvaltade kapital omfattas av riktlinjer för hur vi kan ta ansvar och ställa krav på de företag vi investerar i.

Forskning och samarbeten

Vi gör mycket för att förebygga skador och hjälpa våra kunder att välja rätt för att förhindra att olyckor inträffar. När kunderna förebygger skador bidrar de samtidigt till lägre skadekostnader.

Vi jobbar för att öka trafiksäkerheten, vi samarbetar med idrottsrörelsen för att minska idrottsskador och vi genomför en rad olika tester.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete