Vårt hållbarhetsarbete

I Folksamgruppen gör du skillnad genom att bidra till att våra kunder känner sig trygga i en hållbar värld. Vi har arbetat länge med hållbarhet och tar hela tiden nya initiativ för en bättre värld.

Folksamgruppens hållbarhetsarbete utgår från vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi är övertygade om att ett hållbarhetsarbete integrerat i våra erbjudanden och verksamhet ger bättre förutsättningar för långsiktig framgång. Vi ser redan idag att skador som har med klimatförändringar att göra ökar kraftigt.

Folksamgruppen har investerat många miljarder kronor i gröna obligationer. Gröna obligationer är räntebärande värdepapper där upplånade medel används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt. En rad svenska kommuner, regioner och företag har börjat ge ut gröna obligationer för att finansiera miljöförbättrande projekt. Vi kommer att fortsätta stötta den här typen av projekt så mycket vi kan.


FN:s globala hållbarhetsmål
I Folksamgruppen fokuserar vi på de globala hållbarhetsmål där vår möjlighet att påverka är som störst. Vi bidrar till målen genom att integrera hållbarhet i våra affärer, våra placeringar och hur vi bedriver vår verksamhet.

Nedan ser du våra målområden och exempel på vad vi gör.
Att förebygga skada är det viktigaste vi som försäkringsbolag kan göra – både för trygghet, plånbok och för att inte tära på jordens resurser.
 • Vi forskar och jobbar skadeförebyggande för att våra kunder ska undvika skador i så stor utsträckning som möjligt.
 • I vår idrottsförsäkring erbjuder vi kostnadsfri rådgivning för att hjälpa idrottare att hålla sig skadefria och få hjälp med vård vid idrottsskador.
 • Vi samarbetar med Svenska Fotbollsförbundet för Grönt Kort som gynnar fair play inom barn- och ungdomsfotbollen.
 • Vi är först med att ha skydd mot våld i nära relationer som en del av hemförsäkringen.
Som kundägt bolag representerar vi Sveriges befolkning där kön, identitet och ursprung inte ska spela någon roll när du försäkrar dig.
 • Vi är en av branschens mest jämställda arbetsplatser och har en jämn könsfördelning bland både medarbetare, chefer och ledning.
 • Genom vår flerspråkiga kundtjänst kan kunderna få hjälp på 18 språk inklusive teckenspråk.
 • För oss är det självklart att sponsra dam- och herridrotten lika mycket.
 • Vårt dotterbolag KPA Pension blev först i branschen med att HBTQ-certifiera sin verksamhet.
 • Vi är en av branschens mest jämställda arbetsplatser och har en jämn könsfördelning bland både medarbetare, chefer och ledning.
 • Genom vår flerspråkiga kundtjänst kan kunderna få hjälp på 18 språk inklusive teckenspråk.
 • För oss är det självklart att sponsra dam- och herridrotten lika mycket.
 • Vårt dotterbolag KPA Pension blev först i branschen med att HBTQ-certifiera sin verksamhet.
Att använda jordens resurser på ett effektivt och hållbart sätt är en ständig utmaning och allas ansvar. Vi arbetar för att minska resursanvändningen och driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi genom en mer hållbar skadereglering.
 • Vår cirkulära skadereglering bidrar till minskat avfall, bland annat genom att använda begagnat material vid bilreparationer.
 • Vi är det enda bolaget i branschen som har försäkringar märkta med Bra Miljöval.
 • Vi har investerat i en obligation för 2,8 miljarder kronor utgiven av Världsbanken som fokuserar på att minska matsvinn. För att leva som vi lär jobbar vi också för minskat matsvinn i vår egen KRAV-certifierade personalrestaurang.
 • På vårt huvudkontor återvinner vi begagnade pappershanddukar vilket minskar koldioxidavtrycket med 40 procent.
 • Vår cirkulära skadereglering bidrar till minskat avfall, bland annat genom att använda begagnat material vid bilreparationer.
 • Vi är det enda bolaget i branschen som har försäkringar märkta med Bra Miljöval.
 • Vi har investerat i en obligation för 2,8 miljarder kronor utgiven av Världsbanken som fokuserar på att minska matsvinn. För att leva som vi lär jobbar vi också för minskat matsvinn i vår egen KRAV-certifierade personalrestaurang.
 • På vårt huvudkontor återvinner vi begagnade pappershanddukar vilket minskar koldioxidavtrycket med 40 procent.
Vårt dotterbolag KPA Pension bidrar till hållbara städer och samhällen genom att återinvestera pensionskapitalet i grön infrastruktur.
 • KPA Pension har investerat i en grön obligation för effektivare energianvändning i bostäder.
 • KPA Pension har också investerat i en obligation där pengarna går till hållbara vattenprojekt kring Östersjön.
 • Folksamgruppen förvaltar fastigheter för 45 miljarder och vi har som mål att årligen minska energiförbrukningen. Vi vill också öka andelen miljöcertifierade fastigheter och gröna hyresavtal.
Folksam bildades för att skapa bättre förutsättningar och större trygghet för alla människor. Tillsammans med våra samarbetspartner arbetar vi för att våra kunder ska känna sig trygga på sin arbetsplats och ha ett hållbart yrkesliv.
 • Vi ställer krav på aktivt miljöarbete och kollektivavtal hos våra leverantörer.
 • Medlemmarna i de fackförbund vi samarbetar med får bra försäkringar till förmånliga priser.
 • Både Folksam och våra medarbetare skänker varje år pengar till organisationen We Effects arbete med att bekämpa fattigdom och öka jämställdheten i världen.
 • Vårt dotterbolag Folksam LO Pension delar ut hållbarhetspriset ”Ledstjärnan” vartannat år. Första gången det delades ut fick vinnarna priset för sin kamp för arbetsplatser fria från trakasserier och dålig behandling.
Vår storlek ger oss styrka att minska utsläppen i alla delar av vår verksamhet – från egna kontor och resor till hur vi påverkar andra bolag att minska sina utsläpp genom aktiv förvaltning och tuffa inköpskrav.
 • Koldioxidutsläppen från vår verksamhet minskar i linje med vårt mål om nettonollutsläpp 2030.
 • Vi är en av initiativtagarna till alliansen UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance. Alliansens mål är att investeringsportföljerna ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser år 2050.
 • Sedan 2012 klimatkompenserar vi våra väsentliga utsläpp genom trädplantering i Vi-skogen.