Du äger Folksam!

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Folksam försäkrar nästan varannan svensk och vi har hand om pensionen för nära två miljoner individer.

Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb. Vi engagerar oss i det du bryr dig om. Därför arbetar vi med miljö, trafiksäkerhet, och med att investera dina pengar i ansvarsfulla företag. Allt för att påverka utvecklingen mot en hållbar värld.

Ett välmående företag som mår bra

I dag är vi ett välskött företag som mår bra. Vårt överskott går tillbaka till dig som äger Folksam – nu också i form av återbäring. Vår vinst är din vinst. Folksam skapades genom att dela risken och vinsten och så fungerar vi fortfarande. Idag är vi ett av Sveriges ledande försäkringsbolag. Vi bryr oss om det våra kunder bryr sig om. Du äger Folksam.

Återbäring till dig som är kund

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Det betyder att du också får vara med och dela på vinsten. Det överskott som inte behövs för att förbättra våra kunderbjudanden, går tillbaka till dig på samma sätt som utdelning i ett vinstutdelande bolag. Vi kallar det återbäring.

Mer om din återbäring

Pengar i rätt fickor – inga bonusar

Vi har inga andra ägarintressen att tillgodose och styrs inte av kortsiktiga vinstintressen. För oss är nöjda kunder och nöjda ägare samma sak. Vi i Folksam delar inte ut bonusar till vår ledning. Vinsten används till att göra det bättre att vara kund hos oss. En del går tillbaka till dig som återbäring.

Inga bonusar

Viktigt för dig är viktigt för oss

Vi engagerar oss i det du bryr dig om. Därför arbetar vi med miljö, trafiksäkerhet, och med att investera dina pengar i ansvarsfulla företag. Allt för att påverka utvecklingen mot en hållbar värld. Idag är vi ett välskött företag som mår bra.

Mer än försäkring - vad vi gör och vill göra

På kundens – ägarnas – sida

Varje gång vi möter en kund så möter vi en ägare och det gäller inte minst i det dagliga arbete. Om ett försäkrings- villkor visar sig vara otydligt så reglerar vi alltid skadan till kundens fördel. Som kundernas, och därmed ägarnas företag står vi på din sida.

Vad händer om du inte är nöjd med oss?

Inte mest – utan rätt försäkrad

Vi ger dig bra erbjudanden som passar dig och din familj. Tack vare vårt breda utbud av försäkringar och pensionssparande kan vi se till ditt totala behov. Vi arbetar hårt för att hålla ner våra kostnader så att du ska få bra försäkringar till rätt pris. Lojala kunder kan få samlingsrabatt.

Dina rabatter och förmåner

Du kan påverka oss från insidan

Folksam är inte vilket företag som helst. För oss är det viktigt att du som kund och ägare kan vara med och påverka. Gör din röst hörd genom att låta valda deltagare på bolags- stämman och i styrelsen företräda dig. Du kan också rösta fram en fristående kundrepresentant på bolagsstämman.

Folksams fullmäktigemöten

Vår vision

Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Vår affärsidé

Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många.
Det fanns en tid inte så långt från nuet, lite drygt 100 år sedan bara, då en stor del av Sveriges hem var oförsäkrade. Behovet var stort, kanske till och med större än idag.

Många bodde i trähus och levande eld krävdes både för värme och matlagning. Just här, i den mest eldfängda bebyggelsen, var en brandförsäkring något ouppnåeligt. Inget försäkringsbolag försäkrade den som på förhand bedömdes som en dålig affär.

Alla har rätt till en försäkring

Ur tanken att alla har rätt till en försäkring växte idén om en gemensam försäkrings-förening. Men att starta den visade sig svårt, ingen bank ställde upp med lån och myndigheten krävde att man kunde visa tecknade försäkringar till ett värde av två miljoner kronor. Läget såg mörkt ut för de nyblivna entreprenörerna.

Ändå, vid årets slut hade de redan lyckats samla 6 000 tecknade brandförsäkringar. Efter ett par år hade de äntligen sina två miljoner. Folksam startades genom samarbete och det är med människors engagemang som vi har byggt det moderna Folksam.

Läs mer om om vår historia

Organisationsschema över Folksam Sak och Folksam Liv
* Avser Folksamgruppens ägarandel
** Varumärket KPA Pension omfattar moderbolaget KPA AB, tjänstepensionsföretaget KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) samt KPA Pensionsservice AB.

Läs mer om bolagen

Här hittar du mer information om våra dotterbolag.

KPA Pension

Folksam LO Pension