Folksams fullmäktigemöten

För oss är det viktigt att du som kund och ägare kan vara med och påverka det vi gör. Varje år har vi därför ett direktval där du kan föreslå och därefter rösta på de personer som du vill ska företräda dina intressen på våra fullmäktigemöten.

Ordinarie fullmäktigemöten för Folksam Liv och Folksam Sak äger rum den 18 april 2024.

Folksam ägs av sina försäkringstagare och för oss är det viktigt att du som kund och ägare känner att dina intressen är representerade. På fullmäktigemötet representeras dina intressen i första hand av ledamöter som är utsedda av organisationer där vi har våra stora kundgrupper.

Syftet med direktvalet är att försäkringstagare som har individuella försäkringar eller företagsförsäkringar, och som därmed inte hör till någon organisation som företräder försäkringstagarnas intressen, ska ha representanter i fullmäktige.

Om du inte känner dig representerad av någon av de organisationerna kan du föreslå dig själv eller någon annan kund till fullmäktige senast den 15 november.

Föreslå fullmäktigeledamot

Läs mer om fullmäktige och direktvalet

Folksam Livs fullmäktige

Folksam Saks fullmäktige

För valda fullmäktigeledamöter

Anmäla ärende
Du som är fullmäktigeledamot har möjlighet att lämna förslag om att ett ärende ska behandlas på fullmäktigemötet. En förutsättning för att ett förslag ska kunna behandlas är att frågan kan bli föremål för beslut. Om du vill ha ett ärende behandlat på fullmäktigemötet vill vi att du senast den 8 mars anmäler ett skriftligt förslag till stamman@folksam.se alternativt Folksam Fullmäktigemötet, D6, 106 60 Stockholm.

Anmäla deltagande
Under februari kommer vi att skicka praktisk information om fullmäktigemötet till dig som vald fullmäktigeledamot.

För dig som är försäkringstagare

Anmäla ärende
Du som är fullmäktigeledamot har möjlighet att lämna förslag om att ett ärende ska behandlas på fullmäktigemötet. En förutsättning för att ett förslag ska kunna behandlas är att frågan kan bli föremål för beslut. Om du vill ha ett ärende behandlat på fullmäktigemötet vill vi att du senast den 8 mars anmäler ett skriftligt förslag till stamman@folksam.se alternativt Folksam Fullmäktigemötet, D6, 106 60 Stockholm.

Anmäla deltagande
Under februari kommer vi att skicka praktisk information om fullmäktigemötet till dig som vald fullmäktigeledamot.

Folksam Sak

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Jenny Tillander, Landskrona 54
Anders Kristiansson, Varberg 60
Joakim Lindqvist, Hammarö 36
Eric P. Stark, Mölndal 31
Emil Forsberg, Mölndal 33
Sak suppleant  
Joakim Nexbo, Limhamn 55
Magnus Bäckström, Piteå 55
Christina Emanuelsson, Vinninga 55
Jeanette Thunström, Krylbo 48
Hans Nilsson, Eslöv 42

Folksam Liv

Namn Ålder
Ordinarie fullmäktigeledamot  
Cathrine Strand, Sundsvall 55
Adis Heldic, Landskrona 48
Hans Andersson, Norrköping 43
Torbjörn Holmström, Karlstad 75
Vuksan Rovcanin 38
Liv suppleant  
Jamina Harki, Tyresö 55
Christopher Eneh, Skärholmen 55
Nexhmije Llausha, Västra Frölunda 49
Anna Hansson, Malmö 65
Kristina Bäcklund, Nyland 37