Hundförsäkring

Hundförsäkring hos Folksam
Bandet mellan människa och djur kan vara mycket starkt. Med vår hundförsäkring kan du känna dig trygg med att kunna ge bästa möjliga vård till din vän – utan att behöva tveka av ekonomiska skäl.
 • Välj mellan Bas, Mellan och Stor så att ni får den försäkring ni behöver
 • Välj självrisk – vill du ha lägre självrisk eller betala lägre premie?
 • Nio av tio kunder är nöjda eller mycket nöjda med vår djurservice
Vår hundförsäkring finns i omfattningarna Bas, Mellan och Stor. Välj en försäkring som passar just dina behov.
Hundförsäkring Bas Mellan Stor
Veterinärvård Upp till 25 tkr Upp till 50 tkr Upp till 75 tkr
Valbar fast självrisk för veterinärvård
Akupunktur
Dolda fel
Magnetröntgen (MR), datortomografi (CT) eller scintigrafi (Scint) Upp till 5.000 Upp till 7.000
Rehab Upp till 3.000 Upp till 5.000
Medicin Upp till 3.000 Upp till 5.000
Utökad tandvård
Kostnad för avlivning, vid skada eller sjukdom
Strålning- och cellgiftsbehandling
Implantat av höftprotes
Livförsäkring utan självrisk kan väljas till
Här kan du läsa mer vad som ingår i försäkringen beroende på om du väljer Bas, Mellan eller Stor.

Hundförsäkring Bas

Hundförsäkring Bas ersätter de vanligaste kostnaderna som kan uppkomma om din hund blir sjuk eller skadas.

Veterinärvård – upp till 25.000 kronor

Om din hund skadas eller blir sjuk, betalar vi kostnaderna för undersökning, behandling och vård som utförs av veterinär. Du får också ersättning för medicin och förband som veterinären använder vid behandlingen. Ersättning lämnas inte för andra läkemedel, inte heller för transporter och resor.

Med hundförsäkring Bas betalar vi ersättning för veterinärvård upp till 25.000 kronor, per försäkringsår.

Från och med det år hunden fyller 8 år trappas högsta ersättning ner, men beloppet sänks aldrig under 7.500 kronor. Läs mer i försäkringsvillkoret under Veterinärvård.

Dolda fel

Veterinärvårdskostnader som uppkommer på grund av ett dold fel eller, om hunden måste avlivas på grund av ett dolt fel.

Akupunktur

Vi ersätter akupunkturåtgärder som ordinerats av en legitimerad veterinär.

Hundförsäkring Mellan

I försäkringen Mellan ingår samma skydd som i Bas, och dessutom:

Högre ersättningsbelopp för veterinärförsäkringen – 50.000 kronor

Med hundförsäkring Mellan ersätter vi skador upp till maximalt 50.000 kronor per försäkringsår — dubbla beloppet mot hundförsäkring Bas.

Undersökning – MR, CT och Scint

Om din hund skulle drabbas av en olycka eller sjukdom som kräver undersökning genom magnetröntgen (MR), datortomografi (CT) eller scintigrafi (Scint) så ersätter vi behandlingen med upp till 5.000 kronor

Medicin och rehab

Vi ersätter upp till 3.000 kronor för mediciner och rehabilitering som ordineras av licensierad veterinär. Beloppet är utöver högsta ersättningsbeloppet.

Utökad tandvård

Innebär borttagande av mjölktänder eller bett-korrigering i medicinskt syfte.

Hundförsäkring Stor

I försäkringen Stor ingår samma skydd som i Bas och Mellan, och dessutom:

Högre ersättningsbelopp för veterinärförsäkringen – 75.000 kronor

Med hundförsäkring Stor ersätter vi skador upp till maximalt 75.000 kronor per försäkringsår - tre gånger beloppet jämfört med hundförsäkring Bas.

Undersökning – MR, CT och Scint – högre ersättningsbelopp

Om din hund skulle drabbas av en olycka eller sjukdom som kräver undersökning genom magnetröntgen (MR), datortomografi (CT) eller scintigrafi (Scint) så ersätter vi behandlingen med upp till 7.000 kronor

Medicin och rehab – högre ersättningsbelopp

Vi ersätter upp till 5.000 kronor för mediciner och rehabilitering som ordineras av licensierad veterinär. Beloppet är utöver högsta ersättningsbeloppet.

Strålning och cellgifter

Om hunden drabbas av en sjukdom som kräver strålning och cellgiftsbehandling så ersätter vi detta med upp till 10.000 kronor

Implantat av höftprotes

Om hunden skulle behöva ett implantat av höftprotes, så ersätter vi behandlingen med upp till 25.000 kronor.

Avlivningskostnader

Om det värsta skulle hända och din hund behöver avlivas till följd av skada eller sjukdom så ersätter vi med 1.000 kronor. Gäller ersättningsbar skada/sjukdom.

Livförsäkring

Kan väljas till med alla paket

Livförsäkring – kan läggas till på Bas, Mellan eller Stor

När du tecknar hundförsäkring kan du välja att lägga till en livförsäkring. Den ger ersättning om det är så illa att din hund dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall.

Vi lämnar också ersättning om din hund kommer bort och inte hittas. I vissa fall kan du också få ersättning om hunden förlorar en viktig bruksegenskap eller sin avelsförmåga.

Livförsäkringsbeloppet sätts till inköpspriset, det vill säga hundens verkliga värde. Tänk därför på att öka på värdet om du meriterar din hund. När hunden blir 7 år sänks livförsäkringsbeloppet med 20% varje år. Beloppet sänks dock inte under 5.000 kronor så länge försäkringen gäller.

För några hundraser upphör nämligen livförsäkringen samma år som hunden blir 8 år. För övriga hundar upphör den vid 10 års ålder. Läs mer i försäkringsvillkoret under Livförsäkring.

Femåriga Ludde var i stallet. Rätt vad det var hoppade en häst till och landade på Luddes tass så att trampdynan sprack. Distriktsveterinären fick kallas ut för att ta hand om det stora såret.

Ludde har som tur är en Hundförsäkring Mellan i Folksam. Sårskadan visar sig vara omfattande och svårläkt, så Ludde måste åka till Sollefteås Distriktsveterinärsmottagning hela tio gånger för omläggning av såret.

Matte får även recept på en mängd mediciner under den här tiden. Totalt hamnar kostnaden på 25 250 kronor. Matte behöver bara betala självrisken. Medicinkostnaden täcks också av försäkringen och gäller utan rörlig självrisk.

Ludde är försäkrad med Hundförsäkring Mellan

Operationskostnad 22 710 kronor
Mediciner 2 540 kronor
Självrisk Matte betalar en Fast självrisk på 1 800 kronor och en rörlig självrisk på 20% på veterinärvårdskostnaden.
Ersättning: Matte får ersättning med 19 268 kronor
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Hämta villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor hundförsäkring

Villkor hundförsäkring (tidigare villkor)

Villkor hundförsäkring (tidigare villkor)

Viktig och samlad information om försäkringen

Självrisker

Våra självrisker avseende veterinärvård. Ingen självrisk på livförsäkring.
 • Välj fast självrisk: 1.800 eller 3.000 kronor
 • Rörlig självrisk: 20% av den totala vårdkostnaden
 • Ingen självrisk vid rovdjurs- och vildsvinsskador
Några saker om din försäkring som kan vara bra att känna till.
Undantag och begränsningar

Försäkringen innehåller vissa undantag och begränsningar bland annat för skador som beror på ärftligt betingade eller medfödda sjukdomar.

Karens: Försäkringen gäller inte för sjukdom som uppkommit inom 20 dygn efter att försäkringen trätt i kraft. Detta gäller också om man ändrar försäkringen mellan Bas, Mellan och Stor. Karensen tillämpas då på den förhöjda delen.

Försäkringen gäller utan karens vid:
 • Införsäkring före 12 veckors ålder, om veterinärintyg från köptillfälle finns (dock högst fyra veckor gammalt)
 • Övertag från annan försäkringstagare
 • Byte från annat försäkringsbolag till Folksam
 • Vid olycksfallsskada genom plötsligt yttre våld
Undantag
 • Vi tecknar inte försäkring för Shar-Pei och Varghybrid samt korsningar med dessa raser.
 • Vi undantar veterinärvårdskostnader för hundar av raserna bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops gällande undersökning, behandling eller operation av luftstrupe, mjuka gommen, näsborrar eller förträngningar i svalget. Inte heller kostnader för följder eller fel som har samband med detta.
 • Vi undantar veterinärvårdskostnader i samband med kejsarsnitt för hundar som blivit snittade innan de försäkrades i Folksam.
 • Vi undantar också veterinärvårdskostnader i samband med kejsarsnitt för engelsk bulldog, chihuahua, fransk bulldog och bostonterrrier.
 • För övriga hundraser ersätts veterinärvårdskostnader för högst två kejsarsnitt. Läs mer i försäkringsvillkoret.

Särskilda regler gäller för Hund som importerats till Sverige.

För att kunna teckna Veterinärvårdsförsäkring och Livförsäkring för Hund som importerats från andra länder än Danmark, Finland och Norge och som varit i Sverige kortare tid än 3 månader kräver vi alltid ett svenskt veterinärintyg. Vid osäkerhet ring djursupporten i Sundsvall.

Intyget skall vara högst fyra veckor gammalt och inom 30 dagar sändas till:

Folksam Djurförsäkring
Box 735
851 21 SUNDSVALL

Om ditt djur skadas

Oftast kan vi betala ersättning direkt. Under kontorstid kan vi oftast betala den ersättningsbara delen av dina veterinärvårdskostnader direkt till djursjukhuset eller kliniken.

Gör så här för att reglera skadan direkt:
 • Lämna ditt försäkringsnummer till personalen
 • Säg att du vill ha veterinärvårdskostnaderna direktreglerade
 • De kontaktar Folksams skadeavdelning
 • Du betalar självrisken direkt till kliniken/djursjukhuset
 • Vi betalar resten direkt till kliniken/djursjukhuset

Om vi inte skulle kunna direktreglera skadan betalar du till kliniken eller djursjukhuset och skickar sedan faktura och skadeanmälan till:

Folksam Djurförsäkring
Dokumentservice/skanning
106 60 Stockholm

Om ditt djur dör eller måste avlivas

Om djuret är akut skadat och du behöver ett avlivningstillstånd, ring 020-82 13 13. Skicka skadeanmälan och utlåtande från den behandlande veterinären till Folksam (adressen ovan).

Om diagnosen eller skadebilden är osäker, begär obduktion och bifoga ett utlåtande.

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen
Min hund är gammal, kan jag fortfarande försäkra?
Ja, om den är minst sex veckor och inte har fyllt sju år. Tar du över en äldre hund som redan är försäkrad i Folksam, kan du själv teckna en ny försäkring för den.
Kan alla hundar försäkras?
Du kan försäkra din hund om den är minst sex veckor, men den får inte ha fyllt sju år. Tar du över en äldre hund som redan är försäkrad i Folksam, kan du själv teckna en ny försäkring på den.

Valpkullsförsäkring - kan tecknas endast för valpar födda i Sverige.

Vi tecknar inte försäkring för raserna Shar-Pei och Varghybrid samt korsningar med dessa raser
Hur gör vi med betalningen om min hund skadas?
Det räcker nästan alltid med att du betalar självrisken och ger ditt försäkringsnummer till personalen på djursjukhuset eller kliniken. De kontaktar sedan oss och så gör vi upp om resten av kostnaden. Annars betalar du veterinären och skickar fakturan tillsammans med en ifylld skadeanmälan till oss på

Folksam
Djurförsäkring
Box 735
851 21 SUNDSVALL

E-post: djurskador@folksam.se
Hur ska jag göra om min hund dör eller måste avlivas?
Om du behöver avlivningstillstånd vid akut skada, ring 020-82 13 13.

Skicka skadeanmälan och utlåtande från veterinären till

Folksam
Djurförsäkring
Box 735
851 21 Sundsvall.

E-post: djurskador@folksam.se

Om diagnosen eller skadebilden är osäker måste det göras en obduktion. I så fall ska du också skicka med ett obduktionsutlåtande.
Gäller försäkringen när jag kör utomlands?
Hundförsäkringen gäller i Sverige. I övriga länder dit hund kan föras fram och åter gäller försäkringen i 45 dygn räknat från avresedagen. Vid längre vistelse utomlands kan tiden förlängas. Folksam måste då kontaktas i god tid innan avresan.

Valpkullsförsäkring - för dig som är uppfödare

Vår valpkullsförsäkring gör att du kan känna dig trygg med kullen och slipper oroa dig för dolda fel.

Valpkullsförsäkring

Bra veterinärvård till rätt pris

Genom att försäkra din bäste vän i Folksam kan du få veterinärsrabatt på djurkliniker.

Veterinärvård rabatt