Driftmeddelande

Svårt att nå oss på telefon

Efter kraftiga skyfall och översvämningar i Västra Götaland är det hårt tryck på våra telefoner.

Anmäl din skada på webben

Tester & Goda råd

Ny bil? Läs våra bilguider först!

Sedan 90-talet har vi studerat olyckor – i våra guider presenterar vi fakta om bilars krocksäkerhet och miljövänlighet.

Vi har testat cykelhjälmar

Bara tre av tretton hjälmar utmärker sig när vi testat landets vanligaste cykelhjälmar.

Tre utomhusfärger redan underkända

Vi testar nu en ny omgång färger – se rekommendationer efter halva testtiden.

Bloggen om ansvarsfullt ägande

Så gör vi när vi genom ägarstyrning påverkar de bolag vi investerar i.