Kattförsäkring

Du och din katt har en alldeles särskild vänskap, en tyst förståelse för varandras behov. Från ingenstans hoppar den vigt upp i ditt knä och spinner bort all världens oro. Med vår kattförsäkring kan du känna dig trygg med att kunna ge din katt rätt vård om den skadar sig eller blir sjuk.
  • Omfattande försäkring – innehåller det din katt behöver
  • Veterinärvård ingår alltid
  • Valbar livförsäkring
Du försäkrar din katt för både veterinärvård och liv eller enbart för veterinärvård. Med vår kattförsäkring behöver du inte ligga ute med pengar i onödan hos veterinären. I de flesta fall betalar du bara självrisken när du hämtar din katt.

Vår kattförsäkring

Här kan du läsa mer vad som ingår i försäkringen.

Veterinärvård

Om din katt skadas eller blir sjuk, betalar vi kostnaderna för undersökning, behandling och vård som utförs av veterinär.

Du får också ersättning för medicin och förband som veterinären använder vid behandlingen. Ersättning lämnas inte för andra läkemedel, inte heller för transporter och resor.

Läs mer om vår vetrinärvårdsrabatt

Veterinärvårdsbelopp

Du kan välja om du vill ha 25.000 kronor eller 50.000 kronor som högsta ersättning för veterinärvård per försäkringsår.

Med 50.000 kronor får du utöver detta belopp även ersättning för mediciner och rehabilitering med upp till 3.000 kronor vardera per försäkringsår.

Från och med det år katten fyller 8 år trappas högsta ersättning ner, men beloppet sänks aldrig under 7.500 kronor, respektive 15.000 kronor. Läs mer i försäkringsvillkoret under Veterinärvård.

Komplettera med livförsäkring

Förutom det som ingår kan du lägga till en livförsäkring.

Livförsäkring

Skulle det vara så illa att din katt dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall, får du ekonomisk ersättning. I vissa fall kan du få ersättning om katten förlorar en fortplantningsegenskap.

Ersättningen du får motsvaras av försäkringsbeloppet — högst kattens marknadsvärde — så när du tecknar försäkring måste du ange rätt försäkringsbelopp. Det ska motsvara kattens verkliga värde, vanligtvis inköpspriset. Tänk på att öka på värdet om du meriterar din katt.

När katten blir sju år sänks livförsäkringsbeloppet med 20 procent per år. Beloppet sänks dock aldrig under 1.000 kronor. Livförsäkringen upphör det år katten blir 13 år gammal. Läs mer i försäkringsvillkoret under Livförsäkring.

På julafton upptäcker familjen att katten Frida mår dåligt. Hon försöker kräkas men lyckas inte. Det visar sig att Frida har svalt ett julklappssnöre och att det fastnat. Ortens veterinär konstaterar att hon måste kontraströntgas på en större mottagning. På en klinik i Bagarmossen berättar jourhavande veterinär att Frida måste opereras och ligga för observation både före och efter.

Den totala vårdkostnaden blir 25.000 kronor. Men efter avdrag och en självrisk på 6.150 kronor, så ersatte Folksam familjen med 18.600 kronor. Dessutom kunde skadan regleras direkt på djurkliniken.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Broschyr med för- och efterköpsinformation 2015

Broschyr med för- och efterköpsinformation 2014

Villkor kattförsäkring 2016

Villkor kattförsäkring 2015

Självrisker

Våra självrisker avseende veterinärvård eller livförsäkring.

Veterinärförsäkring Livförsäkring
Valbar fast självrisk: 1.500 kr eller 3.000 kr för varje behandlingsperiod om 125 dagar Ingen självrisk på livbeloppet om din katt dör
Plus 20% av resterande kostnad  
Endast en självrisk vid flera sjukdomar eller skador under samma period  
Några saker om din försäkring som kan vara bra att känna till.
När kan du försäkra din katt?

Du kan försäkra din katt om den är minst sex veckor och inte har fyllt sju år. Tar du över en äldre katt som redan är försäkrad i Folksam, kan du själv teckna en ny försäkring för den.

Om det är en raskatt, äldre än tre år och ännu oförsäkrad så behöver vi ett veterinärintyg. Intyget får inte vara äldre än fyra veckor.

Särskilda regler för katt som importerats till Sverige

För att kunna teckna Veterinärvårdsförsäkring och Livförsäkring för katt som importerats från andra länder än Danmark, Finland och Norge och som varit i Sverige kortare tid än tre månader kräver vi alltid ett svenskt veterinärintyg.

Intyget skall vara högst fyra veckor gammalt och inom 30 dagar sändas till:

Folksam
Box 735
851 21 SUNDSVALL

Om ditt djur skadas

Oftast kan vi betala ersättning direkt. Under kontorstid kan vi oftast betala den ersättningsbara delen av dina veterinärvårdskostnader direkt till djursjukhuset eller kliniken.

Gör så här för att reglera skadan direkt:
  • Lämna ditt försäkringsnummer till personalen
  • Säg att du vill ha veterinärvårdskostnaderna direktreglerade
  • De kontaktar Folksams skadeavdelning
  • Du betalar självrisken direkt till kliniken/djursjukhuset
  • Vi betalar resten direkt till kliniken/djursjukhuset

Om vi inte skulle kunna direktreglera skadan betalar du till kliniken eller djursjukhuset och skickar sedan faktura och skadeanmälan till:

Folksam Djurförsäkring
Box 735
851 21 SUNDSVALL

Om ditt djur dör eller måste avlivas

Om djuret är akut skadat och du behöver ett avlivningstillstånd, ring 020-82 13 13. Skicka skadeanmälan och utlåtande från den behandlande veterinären till Folksam (adressen ovan).

Om diagnosen eller skadebilden är osäker, begär obduktion och bifoga ett utlåtande.

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.
Kan alla katter försäkras?
Du kan försäkra din katt om den är minst sex veckor och inte har fyllt sju år. Tar du över en äldre katt som redan är försäkrad i Folksam, kan du själv teckna en ny försäkring för den.

Om det är en raskatt, äldre än tre år och ännu oförsäkrad så behöver vi ett veterinärintyg. Intyget får inte vara äldre än fyra veckor.
Vad ska jag göra om min katt behöver avlivas?
Om du behöver avlivningstillstånd vid akut skada, ring 020-82 13 13.

Skicka skadeanmälan och utlåtande från veterinären till

Folksam
Djurförsäkring
Box 735
851 21 Sundsvall.

E-post: djurskador@folksam.se

Om diagnosen eller skadebilden är osäker måste det göras en obduktion. I så fall ska du också skicka med ett obduktionsutlåtande.
Finns det särskilda regler för katt som importerats till Sverige?
För att kunna teckna veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring för Katt som importerats från andra länder än Danmark, Finland och Norge och som varit i Sverige kortare tid än tre månader kräver vi alltid ett svenskt veterinärintyg.

Intyget skall vara högst fyra veckor gammalt och inom 30 dagar sändas till:
Kan jag ta med min katt utomlands?
Kattförsäkringen gäller i Sverige.

I övriga länder dit din katt kan föras fram och åter gäller försäkringen i 45 dygn räknat från avresedagen.

Tiden kan förlängas om ni är utomlands längre. Kontakta i så fall Folksam i god tid innan ni reser.

Kattkullsförsäkring

Vår kattkullsförsäkring gör att du kan känna dig trygg med kullen och slipper oroa dig för dolda fel.

Kattkullsförsäkring

Bra veterinärvård till rätt pris

Genom att försäkra din bäste vän i Folksam kan du få veterinärsrabatt på djurkliniker.

Veterinärvård rabatt