Sänkt diskonteringsränta 2017

Styrelsen för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse har på uppdrag av parterna i KTP-planen beslutat om skuldberäkningen för 2017.

Diskonteringsräntan som används vid beräkning av pensionsskuld som tryggas i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse eller i balansräkningen ändras från 2,3 procent till 2,0 procent i januari 2017.