Trycksaker och blanketter

Här hittar du alltid de senaste versionerna av våra trycksaker för nedladdning.

Du kan ladda ned blanketter som rör:

  • Anmälningar (Pension, sjukdomsfall, TGL och Utlandstjänstgöring)
  • Arbetslöshet
  • Arbetsgivarwebben
  • Inträden och ändringar (För avtalen samt avstående från KTP)
  • Pensionsanmälan
  • Villkor

Hur laddar jag ned?

Du kan ladda ned trycksaken genom att klicka och sedan välja att spara ned den till din dator eller skriva ut.

Saknar du en trycksak? Om det är en blankett för individuell tjänstepension kan du säkert hitta den på våra individsidor. Annars är du välkommen att höra av dig till oss och berätta vad du saknar!

Tjänstepension för anställda

Nedan hittar du:

Information om ersättning från AGB för dig som är tjänsteman inom AFO-Handels eller funktionär/ombudsman inom LO och LO-förbund.

Information om bidrag från AFO-Handels trygghetsfond för dig som är tjänsteman inom AFO-Handels.

Information om tjänsterna: Rådgivning till uppsagda, Förstärkt stöd till uppsagda med ohälsa och Vägledning till anställda (Omställningsstudiestöd). Denna information är avsedd för dig som är tjänsteman inom AFO-Handels.

Faktablad

Arbetslöshet AGB (AFO-Handels)

Arbetslöshet Trygghetsfonden (AFO-Handels)

Rådgivning till uppsagda (AFO-Handels)

Förstärkt stöd till uppsagda med ohälsa (AFO-Handels)

Omställningsstudiestöd för tjänstemän (AFO-Handels)

Villkor

Avgångsbidragsförsäkring som gäller inom AFO-Handels:

Försäkringsvillkor avgångsbidragsförsäkring (AGB)

Villkor AFO-Handels Trygghetsfond

Villkor AFO-Handels kompetensutveckling för arbetsgivare

Ansökan

Ansökan om avgångsbidrag (AGB), uppsagd innan 2024-01-01

Ansökan om avgångsbidrag (AGB), uppsagd efter 2024-01-01

Ansökan till AFO-Handels trygghetsfond

Ansökan avseende tjänsterna: Rådgivning, Vägledning och Förstärkt stöd

Ansökan AFO-Handels kompetensutveckling för arbetsgivare

Här hittar du anmälningsblankett till arbetsgivarwebben och allmänna villkor.

Anmälan/ändring till arbetsgivarwebben

Allmänna villkor

Här hittar du våra inträdes- och ändringsblanketter för de olika avtalen.

Fremia-PTK

Anmälan om inträde/ändring/ålderspension för KTP-bemanning

Inträdesanmälan KTP, anställda födda 1980 eller tidigare

Ändringsanmälan

Fremia-Handels

Inträdesanmälan KTP

Ändringsanmälan KTP

AFO-ABF-Handels

Inträdesanmälan KTP

Ändringsanmälan

Pensionsreglemente för funktionärer inom LO/LO-förbund

Inträdesanmälan

Ändringsanmälan

Fackliga förtroendemän

Anmälan om inträden/ändringar

Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden

Inträdesanmälan KTP

Ändringsanmälan

Elektronisk filöverföring

Anmälan elektronisk filöverföring

Avstående från KTP-planen

Överenskommelse