Avsluta anställning

Om anställningen upphör, eller den anställde ska vara tjänstledig i mer än en månad, ska du göra en anmälan om utträde till oss på Folksam.

Om den anställde är tjänstledig för att delta i militär repetitionsövning gäller dock försäkringen.

För att se vad som gäller vid föräldraledighet följ länken:

Anmäla föräldraledighet

Anmälan

Utträde kan du enkelt anmäla på arbetsgivarwebben. Blanketter finns under Trycksaker och blanketter.

Ändringsanmälan per telefon eller via e-post godtas inte.

Utträde för frikretsare får inte göras med retroaktiv verkan. Du behöver inte anmäla utträde när någon av era anställda går i pension vid ordinarie pensionsålder, 65 år.
Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla utträde per avtalsområde, till exempel vilken valcentral du använder dig av.

För att anmäla utträde för avtalsområde Fremia-PTK:

Anmälan görs till Collectum och inte till Folksam. Läs mer på collectum.se.

Collectums webbplats

För att anmäla utträde för avtalsområde Fremia-Handels och för folkrörelseavtal:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se.

Pensionsvalets webbplats

För att anmäla utträde för avtalsområde Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se

Pensionsvalets webbplats