Arbetare och personliga assistenter

Det är Pensionsvalet som hanterar Gemensam tjänstepension GTP (f.d. KAP) och som administrerar avtalsförsäkringarna enligt kollektivavtal mellan KFO och LO.
De arbetare och personliga assistenter som omfattas av GTP rapporterar du därför till Pensionsvalets internettjänst.

Pensionsvalet tar även hand om lönerapportering som görs efter 1 januari 2011 och som avser perioden före 2011. Rättningar av felaktiga uppgifter som inrapporterats till Folksam före 2011 ska göras till Pensionsvalet. Dessa kommer dock enbart att korrigeras till den försäkrades fördel.

Omställningsavtal CIKO

Anställda tillhörande GTP omfattas av omställningsavtal CIKO slutet mellan KFO och LO. Avtalet administreras av CIKO.

Vid frågor som rör detta omställningsavtal, kontakta CIKO, på telefon 072-079 86 04 eller via e-post mail@ciko.se

Anmälan gör du tillsammans med den uppsagde.

Pensionsvalets webbplats

CIKOs webbplats