Arbetare och personliga assistenter

Det är Pensionsvalet som hanterar Kooperationens avtalspension (KAP) och som administrerar kooperationens avtalsförsäkringar enligt kollektivavtal mellan KFO och LO.
De arbetare och personliga assistenter som omfattas av KAP rapporterar du därför till Pensionsvalets internettjänst.

Pensionsvalet tar även hand om lönerapportering som görs efter 1 januari 2011 och som avser perioden före 2011. Rättningar av felaktiga uppgifter som inrapporterats till Folksam före 2011 ska göras till Pensionsvalet. Dessa kommer dock enbart att korrigeras till den försäkrades fördel.

Trygghetsfonden

Folksam administrerar fortfarande KFO-Handels Trygghetsfond för butiks- och lageranställda. Trygghetsfonden kan ge bidrag till den anställde vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Information om hur du ansöker om bidrag från KFO-Handels Trygghetsfond för butiks- och lageranställda finns under rubriken ”Anmäla arbetslöshet” till vänster.

Pensionsvalets webbplats

Ansökan till KFO-Handels Trygghetsfond för butiks- och lageranställda