Anmäla dödsfall

Om en av dina anställda avlider ska ärendet snarast anmälas till Folksam. För att de efterlevande ska få ersättning från tjänste- eller avtalsgrupplivförsäkringen måste en ansökan om utbetalning från TGL/AGL fyllas i av er som arbetsgivare och av företrädare för dödsboet.

Dödsfallsanmälan Tjänste- och Avtalsgrupplivförsäkring

Om medförsäkrad avlider

Avlider den anställdes make, registrerade partner eller sambo, som inte själv omfattades av tjänste- eller avtalsgrupplivförsäkring, kan ersättning utgå från den anställdes TGL eller AGL.

Blanketten Dödsfallsanmälan Tjänste- och Avtalsgruppliv, Make/sammanboende till försäkrad arbetstagare ska fyllas i. Blanketten kan beställas hos vår kundservice, på telefon 0771-485 485.

Dödsfallsintyg med släktutredning, utfärdat av Skatteverket, ska bifogas.

Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla sjukdom per avtalsområde, till exempel vilken valcentral du använder dig av.

För att anmäla dödsfall för avtalsområde Fremia-PTK:

Anmälan görs till Collectum och inte till Folksam. Läs mer på collectum.se.
För att anmäla dödsfall till Tjänstegrupplivförsäkringen TGL ska ni använda blanketten Dödsfallsanmälan Tjänste-/ Avtalsgrupplivförsäkring. Denna blankett ska fyllas i av er och företrädare för dödsboet och skickas sedan med bilagor till Folksam.

Dödsfallsanmälan Tjänste-/ Avtalsgrupplivförsäkring

För att anmäla dödsfall för avtalsområde Fremia-Handels och för folkrörelseavtal:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se.

För att anmäla dödsfall för avtalsområde Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se.