Anmäla arbetslöshet

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan den anställde få stöd och ersättning genom trygghetsavtal eller omställningsavtal. Trygghetsavtalets ekonomiska ersättning betalas ut från en trygghetsfond.

Vilket trygghetsavtal eller omställningsavtal den anställde omfattas av beror på vilket kollektivavtalsområde den anställde tillhör.

Anmälan

Du hittar blankett för respektive avtal under Blanketter & trycksaker. Blanketten ska fyllas i av dig och den uppsagde och skickas med bilagor till Folksam.

Blanketter och trycksaker

Folksam förvaltar trygghetsfonderna för:

  • AFO-Handels

Omställningsavtal Omstella

Anställda tillhörande Fremia-PTK omfattas av omställningsavtal slutet mellan Fremia och PTK. Avtalet administreras av Omstella.

Vid frågor som rör detta omställningsavtal, kontakta Omstella, på telefon 010-182 11 20 eller via e-post kontakt@omstella.se.

Omstellas webbplats

Omställningsavtal CIKO

Anställda tillhörande Fremia-LO omfattas av omställningsavtal CIKO slutet mellan KFO och LO. Avtalet administreras av CIKO.

Vid frågor som rör detta omställningsavtal, kontakta CIKO, på telefon 010-288 95 00 eller via e-post kontakt@ciko.se.

Cikos webbplats

Försäkring om avgångsbidrag AGB

Tjänstemän tillhörande AFO-Handels kan omfattas av AGB. Så här går du till väga.

Anmälan

Ansökan bör göras i nära anslutning till den sista anställningsdagen. Blanketten "Ansökan om avgångsbidrag (AGB)", ska fyllas i av både av dig och den uppsagde och skickas med bilagor till Folksam.

Ansökan om avgångsbidrag (AGB)

Avdelning 1 — anmäla arbetslöshet per avtalsområde

Anmälan av uppsägning på grund av arbetsbrist görs inte till Folksam. Vilket omställningsavtal den anställde tillhör avgör vart du ska anmäla uppsägningen.

  • För avtalsområde Fremia-PTK görs anmälan på omstella.se.
  • För avtalsområde Fremia-LO görs anmälan på ciko.se.