Anmäla arbetslöshet

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan den anställde få stöd och ersättning genom trygghetsavtal eller omställningsavtal. Trygghetsavtalets ekonomiska ersättning betalas ut från en trygghetsfond.

Vilket trygghetsavtal eller omställningsavtal den anställde omfattas av beror på vilket kollektivavtalsområde den anställde tillhör.

Anmälan

Du hittar blankett för respektive avtal under Blanketter & trycksaker. Blanketten ska fyllas i av dig och den uppsagde och skickas med bilagor till Folksam.

Blanketter och trycksaker

Folksam förvaltar trygghetsfonderna för:

  • ABF-Handels
  • AFO-Handels
  • KFO-Handels

Omställningsavtal

Tjänstemän tillhörande KFO-PTK omfattas av omställningsavtal slutet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Avtalet administreras av Trygghetsrådet (TRR).

Vid frågor som rör detta omställningsavtal, kontakta Trygghetsrådet TRR, på telefon 020-877 877 eller via e-post info@trr.se.

Anmälan gör du tillsammans med den uppsagde.

Trygghetsrådets webbplats

Försäkring om avgångsbidrag AGB

Tjänstemän tillhörande ABF-Handels respektive AFO-Handels kan omfattas av AGB. Så här går du till väga.

Anmälan

Ansökan bör göras i nära anslutning till den sista anställningsdagen. Blanketten "Ansökan om avgångsbidrag (AGB)", ska fyllas i av både av dig och den uppsagde och skickas med bilagor till Folksam.

Ansökan om avgångsbidrag (AGB)

Avdelning 1 — anmäla arbetslöshet per avtalsområde

För att anmäla uppsägning på grund av arbetsbrist för avtalsområde KFO-PTK:

Anmälan görs till TRR och inte till Folksam. Läs mer på trr.se.

För att anmäla uppsägning på grund av arbetsbrist för avtalsområde KFO-Handels och för folkrörelseavtal:

Anmälan görs till Folksam.

Trygghetsrådets webbplats