Arbetsgivarwebben

Arbetsgivarwebben är en tjänst för arbetsgivare där du som användare kan administrera anställda hos arbetsgivare med kollektivavtalade tjänstepensioner inom Folksam.

Här har vi samlat information som ni som arbetsgivare och du som användare behöver för att få koll på administrationen.

På arbetsgivarwebben kan du:

 • Rapportera in uppgifter för anställda, till exempel ändrad lön och lägga till anställd
 • Se tidigare inrapporteringar
 • Granska fakturor
 • Arbetsgivardeklaration
 • Anmäla en eller flera användare som kan få olika behörigheter

Introduktionsfilm arbetsgivarwebben

Så anmäler arbetsgivare sig till arbetsgivarwebben

 • Fyll i anmälningsblanketten till arbetsgivarwebben och skicka den till oss. Anmälan ska undertecknas av firmatecknare. Har du en ideell förening ska du bifoga protokoll och stadgar där det framgår vem som är behörig firmatecknare
 • På blanketten ska ni som arbetsgivare utse en eller flera huvudadministratörer. Vi skickar en bekräftelse till huvudadministratören via e-post när inlogg kan ske första gången.
 • På arbetsgivarwebben kan huvudadministratören anmäla fler användare som kan få olika behörighet beroende på roll. Läs mer om roller och behörigheter nedan.

Anmälan/ändring arbetsgivarwebb och behörighetsadministratör

Allmänna villkor arbetsgivarwebben

 • Logga in på arbetsgivarwebben 
 • Ange ditt personnummer och identifiera dig med bank-id 
 • Arbetsgivarwebben stödjer för närvarande bank-id men andra typer av e-legitimation kan läggas till

Har du frågor om bank-id?

 • Rollerna i arbetsgivarwebben är för närvarande huvudadministratör, administratör och ekonom. De kallas också för användare. 
 • En användare är en fysisk person som antingen är anställd hos arbetsgivaren eller är arbetsgivarens externa uppdragstagare. 
 • Huvudadministratör och administratör företräder arbetsgivaren på arbetsgivarwebben och kan lämna bindande uppdrag eller godkännanden på arbetsgivarwebben för arbetsgivarens räkning.
 • Den som anmäls som användare måste ha e-legitimation för att kunna logga in i arbetsgivarwebben.

Huvudadministratör

 • Huvudadministratör har full behörighet att använda tjänsterna i arbetsgivarwebben och kan lägga till eller ta bort andra användare. 
 • Om någon användare inte längre arbetar kvar hos arbetsgivaren eller om en användare inte längre ska företräda arbetsgivaren på arbetsgivarwebben, ansvarar arbetsgivaren för att omgående ta bort användaren från arbetsgivarwebben. Det kan huvudadministratören göra i arbetsgivarwebben. Behörig företrädare för arbetsgivaren kan även kontakta Folksam för att ta bort huvudadministratör.

Administratör

Administratör har behörighet att använda alla tjänsterna i arbetsgivarwebben förutom att administratören inte kan lägga till eller ta bort andra användare.

Ekonom

Ekonom kan se information i vissa tjänster, tex faktura och arbetsgivardeklaration AGI. Denna roll har även möjlighet att utföra månadsrapportering till Pensionsvalet för avtalen GTP och KTP1.

Vem en arbetsgivare utser till huvudadministratör varierar. Det kan vara en anställd hos arbetsgivaren eller en extern representant. Exempelvis kan en person som arbetar på en redovisningsbyrå och på uppdrag av er administrerar avtalet, vara huvudadministratör.

Den som anmäls till huvudadministratör måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Huvudadministratör har full behörighet att använda tjänsterna i arbetsgivarwebben och kan lägga till eller ta bort andra användare. Huvudadministratör företräder arbetsgivaren på arbetsgivarwebben och kan lämna bindande uppdrag eller godkännande på arbetsgivarwebben för arbetsgivarens räkning.

Om någon användare inte längre arbetar kvar hos arbetsgivaren eller om en användare inte längre ska företräda arbetsgivaren på arbetsgivarwebben, ansvarar arbetsgivaren för att omgående ta bort användaren från arbetsgivarwebben. Det kan huvudadministratören göra i arbetsgivarwebben.

För att kunna logga in på arbetsgivarwebben och använda tjänsterna där, behöver arbetsgivaren registrera en huvudadministratör.

Huvudadministratören har full behörighet att företräda arbetsgivaren i arbetsgivarwebben och kan lämna bindande uppdrag eller godkännanden på arbetsgivarwebben för arbetsgivarens räkning.

Ja, arbetsgivaren kan anmäla flera huvudadministratörer och huvudadministratör kan lägga till ytterligare huvudadministratör i arbetsgivarwebben. Viktigt att uppmärksamma är att den i sin tur får full behörighet att företräda arbetsgivaren i arbetsgivarwebben.

Ja det går bra.

För att ändra huvudadministratör behöver befintlig huvudadministratör via arbetsgivarewebben anmäla en ny huvudadministratör eller behörig firmatecknare skriva under blankett där denne utser en ny huvudadministratör (länk till blankett).

Den nya huvudadministratören kan ta bort den befintliga huvudadministratören i arbetsgivarwebben.

Om ni är inloggade på arbetsgivarwebben klickar ni på er profil uppe i högra hörnet. Klicka sedan på Administrera användare. Där kan ni se vilka som är huvudadministratör/administratör. Om ni inte har behörighet att logga in, kan ni vända er direkt till Folksam kundservice för hjälp: arbetsgivare@folksam.se eller 0771-485 485.

Det är endast huvudadministratör som kan lägga till eller ta bort administratörer. Ni behöver därför anmäla en ny huvudadministratör via blankett. Det är en fördel om huvudadministratören är en person som kan ha denna roll en längre tid, till exempel ägaren av företaget.

En huvudadministratör har full behörighet att använda tjänsterna i arbetsgivarwebben och kan lägga till eller ta bort andra användare.

En administratör har också behörighet att använda tjänsterna i arbetsgivarwebben, men kan inte lägga till eller ta bort andra användare.

Du behöver vara registrerad som huvudadministratör, administratör eller ekonom för en arbetsgivare för att ha behörighet att logga in på arbetsgivarwebben. Om du är registrerad men ändå inte kan logga in finns det tips på lösningar vid inloggningen.