Anmäla ålderspension

Vi på Folksam betalar automatiskt ut pension från och med 65 års ålder. Du behöver med andra ord inte göra någon anmälan när någon av era anställda går i pension vid ordinarie pensionsålder.

Ungefär sex månader före pensionsåldern skickar vi ett brev till den anställde med uppgift om kommande pensionsutbetalning, svarsblankett för pensionsutbetalning och pensionsmeddelande, med uppgift om pensionens storlek.

Anmälan

Så här gör du för att anmäla ålderspension beroende på om det sker på den anställdes eller arbetsgivarens initiativ.

Vid förtida uttag på den anställdes initiativ

Om en anställd vill ta ut sin ålderspension innan ordinarie pensionsålder, 65 år, dock tidigast från 55 års ålder, ska du skicka blanketten "Förtida uttag av ålderspension – anställning i Folksamanslutet företag upphör" till oss.

Internettjänsten

Förtida uttag av ÅP anställning upphör

Förtida pensionsavgång på arbetsgivarens begäran

Vid pensionering på arbetsgivarens initiativ

Vid pensionering före ordinarie pensionsålder på ert initiativ kan pensionsanmälan göras på internettjänsten eller på blankett ”Förtida pensionsavgång på arbetsgivarens begäran”.

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam.

Pensionsvalets webbplats

Collectums webbplats

Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla ålderspension per avtalsområde, till exempel vilken valcentral du använder dig av.

För att anmäla ålderspension för avtalsområde Fremia-PTK:

Anmälan görs till Collectum och inte till Folksam. Läs mer på collectum.se.

Collectums webbplats

För att anmäla ålderspension för avtalsområde Fremia-Handels och för folkrörelseavtal:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se.

Pensionsvalets webbplats

För att anmäla ålderspension för avtalsområde Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se.

Pensionsvalets webbplats