Anmäla utlandstjänstgöring

Vid tjänstgöring utomlands kan den anställde behålla sitt försäkringsskydd. Hur försäkringsskyddet ser ut beror bland annat på i vilket land den anställde arbetar och under hur lång tid han eller hon tjänstgör utomlands.

Vid utlandstjänstgöring behåller den anställde de förmåner som ingår i den vanliga pensionsplanen. Anställd som på arbetsgivarens uppdrag ska arbeta utomlands och inte längre omfattas av svensk allmän socialförsäkring får genom utlandsförsäkringen ett försäkringsskydd likvärdigt de socialförsäkringsförmåner som han eller hon eventuellt förlorar vid utlandsflytten.

Den anställde omfattas även av läkekostnadsförsäkring LFU, som kan ge ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid sjukdom och olycksfall.

Anmälan till KTP-Utland

Anställd som på arbetsgivarens uppdrag ska arbeta utomlands och inte längre omfattas av svensk allmän socialförsäkring anmäler du till KTP-Utland på blanketten nedan.

Ny- /ändringsanmälan tjänsteman med utlandstjänstgöring

Förändring för utlandsanställda, till exempel byte av tjänst, ska också anmälas på denna blankett. Anmälan om löneändring, utträde och föräldraledighet görs på blanketten "Ändringsanmälan-KTP”.

Om utlandsuppdraget samtidigt innebär en nyanställning ska ett vanligt inträde göras, läs mer under Anmäla inträde.

Ändringsanmälan KTP

Anmälan av tjänsteman till TGL

Anmälan till ITP-Utland

Anställd som tillhör avdelning 1 inom avtalsområde Fremia-PTK som på arbetsgivarens uppdrag ska arbeta utomlands och inte längre omfattas av svensk allmän socialförsäkring anmäler du till ITP-Utland. Anmälan gör du till Collectum och inte till Folksam Läs mer på collectum.se.

Collectums webbplats

Anmälan till GTP-Utland

Anställd som på arbetsgivarens uppdrag ska arbeta utomlands och inte längre omfattas av svensk allmän socialförsäkring anmäler du till GTP-Utland. Anmälan gör du till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se

Pensionsvalets webbplats

Anmälan till LFU

Anmälan till LFU för anställd som omfattas av KTP, anställd som tillhör avdelning 1 inom avtalsområde Fremia-PTK eller anställd som omfattas av GTP gör du i januari varje år i samband med årsrapportering till Folksam. Observera att du även ska anmäla anställda som är äldre än 65 år.

Vid anställning som är tänkt att pågå kortare tid än ett år anmäler du antalet resdagar på arbetsgivaruppgiften som du hittar på internettjänsten.

Arbetsgivarwebben (tidigare Internettjänsten)

Vid anställning som är tänkt att pågå mer än ett år anmäler du den anställde till LFU i mall nedan.

Rapportering av LFU

Om skadan inträffar i Sverige, anmälan per telefon 0771-950 950, vardag 07.30-21.00 eller helg 09.00-19.00.

Om skadan inträffar utomlands, vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall kontakta serviceföretaget SOS-International. De har öppet dygnet runt.

SOS-International DK
Nitivej 6 DK-2000
Frederiksberg Denmark
Telefon +45-701 050 50 Fax +45-701 050 56 E-post sos@sos.dk