Anmäla utlandstjänstgöring

Vid tjänstgöring utomlands kan den anställde behålla sitt försäkringsskydd. Hur försäkringsskyddet ser ut beror bland annat på i vilket land den anställde arbetar och under hur lång tid han eller hon tjänstgör utomlands.

Vid utlandstjänstgöring som är tänkt att pågå i mer än ett år behåller den anställde de förmåner som ingår i den vanliga KTP-planen och får genom KTP Utland får den anställde ett försäkringsskydd likvärdigt de socialförsäkringsförmånerna som han eller hon eventuellt förlorar vid utlandsflytten.

Den anställde omfattas även av läkekostnadsförsäkring LFU, som kan ge ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid sjukdom och olycksfall.

Anmälan

Vid anställning som är tänkt att pågå kortare tid än ett år anmäler du antalet resdagar på arbetsgivaruppgiften som du hittar på internettjänsten.

Internettjänsten

Vid anställning som är tänkt att pågå mer än ett år anmäler du den anställde till oss med blanketten "Tjänsteman med utlandstjänstgöring-nyanmälan/ändringsanmälan".

Ny- /ändringsanmälan tjänsteman med utlandstjänstgöring

Förändring för utlandsanställda, till exempel byte av tjänst, ska också anmälas på denna blankett. Anmälan om löneändring, utträde och föräldraledighet görs på blanketten "Ändringsanmälan-KTP”.

Om utlandsuppdraget samtidigt innebär en nyanställning ska ett vanligt inträde göras, läs mer under Anmäla inträde.

Ändringsanmälan KTP

Anmälan av tjänsteman till TGL

Den anställde kontaktar Folksam så snart som möjligt på telefonnummer 0771-950 950, vardagar kl 08.00-17.00.
Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla utlandstjänstgöring per avtalsområde, till exempel vilken valcentral du använder dig av.

För att anmäla utlandstjänstgöring för avtalsområde KFO-PTK:

Anmälan görs till Collectum och inte till Folksam. Läs mer på collectum.se.

Collectums webbplats

För att anmäla sjukdom för avtalsområde KFO-Handels samt folkrörelseavtal:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se.

Pensionsvalets webbplats

För att anmäla sjukdom för avtalsområde KFO-FTF/Handels/Saco-förbund:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se.

Pensionsvalets webbplats