Anmäla sjukdom

Den anställde kan ha rätt till sjukpension efter en längre tids sjukdom. Sjukanmälan ska göras även om det inte kan bli aktuellt med utbetalning av sjukpension till den anställde, eftersom du kan ha rätt till premiebefrielse.

Sjukpension kan inte betalas ut samtidigt som ni betalar ut sjuklön, enligt lag till den anställde.

Sjukanmälan ska göras när:

  • Tjänstemannen har varit arbetsoförmögen till minst 25 procent i sin sysselsättningsgrad i mer än 90 kalenderdagar i följd
  • Tjänstemannen har varit sjukskriven i totalt 105 kalenderdagar under den senaste tolvmånadersperioden

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör ni på arbetsgivarwebben eller på blankett Sjukanmälan/friskanmälan - KTP 2, bifoga även Försäkringskassans beslut och kopior.

Ni ska fortlöpande anmäla förändringar i till exempel sjukgrad till oss.

Friskanmälan

När den anställde är åter i tjänst ska ni göra en friskanmälan till oss. Detta är särskilt viktigt om den anställde börjar arbeta innan sjukskrivningen tagit slut.

Friskanmälan gör ni på arbetsgivarwebben eller på blanketten Sjukanmälan/Friskanmälan-KTP 2. 

Sjuk-/friskanmälan KTP 2

Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla sjukdom per avtalsområde, till exempel vilken valcentral du använder dig av.

För att anmäla sjukdom för avtalsområde Fremia-PTK:

Anmälan görs till Collectum och inte till Folksam. Läs mer på collectum.se.

Anmäla sjukdom avtalsområde Fremia-Handels och för folkrörelseavtal:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se.

Anmäla sjukdom avtalsområde Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se.