Anmäla föräldraledighet

Det finns olika regler när det gäller att anmäla utträde på grund av föräldraledighet, beroende på vilket avtalsområde som tjänstemannen omfattas av.

Avtalsområde AFO-Handels

Premier betalas och löneändringar ska anmälas som om tjänstemannen är i tjänst. Du ska inte anmäla utträde för de anställda som är föräldralediga förrän tidigast efter 18 månaders föräldraledighet.

Övriga avtalsområden

Parterna rekommenderar att upprätthålla KTP 2 under den period som medarbetaren är ledig med föräldrapenning. Premier betalas och löneändringar ska anmälas in som om tjänstemannen är i tjänst.

Tid under föräldraledighet är pensionsgrundande. Om du väljer att anmäla utträde för tjänstemannen tillgodoräknas vid återinträdet i tjänst den tjänstetid som gått förlorat, dock högst 13 månader.

Anmälan

Utträde kan du enkelt anmäla på arbetsgivarwebben under avsluta anställning. Om du gör anmälan på blankett ska du använda en ändringsanmälansblankett.

Utträde på grund av föräldraledighet kan tidigast registreras från och med den månad anmälan kommer in till oss. Retroaktiv anmälan om föräldraledighet godkänns inte.

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL

  • TGL fortsätter att gälla för den anställde under föräldraledighet även om du anmält utträde. Du anmäler den anställde till TGL genom att fylla i blanketten Anmälan till TGL och skickar den till oss.

Anmälan inträde/ändring/ålderspension KTP-bemanning

Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla löneändring per avtalsområde, till exempel vilken valcentral du använder dig av.

Anmäla utträde på grund av föräldraledighet — Fremia-PTK:

Anmälan görs till Collectum och inte till Folksam. Läs mer på collectum.se.

Collectums webbplats

Anmäla utträde på grund av föräldraledighet — Fremia-Handels och för folkrörelseavtal:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se.

Pensionsvalets webbplats

Anmäla utträde på grund av föräldraledighet — Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se.

Pensionsvalets webbplats