Anmäla föräldraledighet

Det finns olika regler när det gäller att anmäla utträde på grund av föräldraledighet, beroende på vilket avtalsområde som tjänstemannen omfattas av.

AFO-Handels

Du ska inte anmäla utträde för anställd som är ledig med föräldrapenning förrän tidigast 18 månader från barnets födelse eller adoption. Därefter ska utträde eller ändring av lön och sysselsättningsgrad rapporteras till Folksam.

Fremia-PTK

Parterna rekommenderar att upprätthålla KTP 2 under den period som medarbetaren är ledig med föräldrapenning.

Tid under föräldraledighet är pensionsgrundande. Om du väljer att anmäla utträde för tjänstemannen tillgodoräknas vid återinträdet i tjänst den tjänstetid som gått förlorat, dock högst 13 månader.

Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden

Parterna rekommenderar arbetsgivare att inte avanmäla anställda de första 13 månaderna under tid med föräldraledighet och föräldrapenning från Försäkringskassan.

Tid under föräldraledighet är pensionsgrundande. Om du väljer att anmäla utträde för tjänstemannen tillgodoräknas vid återinträdet i tjänst den tjänstetid som gått förlorat, dock högst 13 månader.

Anmälan

Utträde kan du enkelt anmäla på arbetsgivarwebben under avsluta anställning. Om du gör anmälan på blankett ska du använda en ändringsanmälansblankett.

Utträde på grund av föräldraledighet kan tidigast registreras från och med den månad anmälan kommer in till oss. Retroaktiv anmälan om föräldraledighet godkänns inte.

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL

  • TGL fortsätter att gälla för den anställde under föräldraledighet även om du anmält utträde. Du anmäler den anställde till TGL genom att fylla i blanketten Anmälan till TGL och skickar den till oss.

Anmälan inträde/ändring/ålderspension KTP-bemanning

Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla löneändring per avtalsområde, till exempel vilken valcentral du använder dig av.

Anmäla utträde på grund av föräldraledighet — Fremia-PTK:

Anmälan görs till Collectum och inte till Folksam. Läs mer på collectum.se.

Collectums webbplats

Anmäla utträde på grund av föräldraledighet — Fremia-Handels och för folkrörelseavtal:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se.

Pensionsvalets webbplats

Anmäla utträde på grund av föräldraledighet — Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden:

Anmälan görs till Pensionsvalet och inte till Folksam. Läs mer på pensionsvalet.se.

Pensionsvalets webbplats