Tjänstemän

— kollektivavtal som vi hanterar

Vi på Folksam administrerar avtalsförsäkringar och pensioner för tjänstemän.
Här nedan i listan ser du exempel på de områden vi hanterar. Du kan också ladda ner en anmälningsblankett direkt genom att klicka på länken.

Exempel på kollektivavtal vi hanterar

  • ABF-Handels
  • AFO-Handels
  • KFO-FTF
  • KFO-Handels
  • KFO-PTK
  • FAO-FTF
I dessa kollektivavtal ingår förmåner som till exempel ålderspension, sjukpension, familjepension och ersättning vid arbetsskada.
Din kostnad för dessa förmåner baseras på de uppgifter som du rapporterar till Folksam. Det är därför viktigt att ni löpande rapporterar exempelvis inträden, löneändringar och sjukdom enligt anvisningar.

KTP-planen för avtalsområde KFO-PTK:

Från och med 2009-01-01 är KTP-planen uppdelad i två avdelningar:

ITP 1
(avdelning 1) omfattar tjänstemän födda 1981 eller senare. Anmälan görs till Collectum. Läs mer på Collectums webbplats

KTP 2 (avdelning 2) omfattar tjänstemän som är födda 1980 eller tidigare. Anmälan görs till Folksam

Collectums webbplats

KTP-planen för avtalsområde KFO-Handels samt folkrörelseavtal:

Från och med 2011-01-01 är KTP-planen uppdelad i två avdelningar:

KTP 1 (avdelning 1) omfattar tjänstemän födda 1983 eller senare. Anmälan görs till Pensionsvalet. Läs mer på Pensionsvalets webbplats

KTP 2 (avdelning 2) omfattar tjänstemän födda 1982 eller tidigare. Anmälan ska ske till Folksam

Pensionsvalets webbplats

KTP-planen för avtalsområde KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund:

Från och med 2011-07-01 är KTP-planen uppdelad i två avdelningar:

KTP 1 (avdelning 1) omfattar tjänstemän födda 1978-07-01 eller senare. Anmälan görs till Pensionsvalet. Läs mer på Pensionsvalets webbplats

Tjänsteman som är född under perioden 1978-07-01 – 1983-06-30 och anställd den 30 juni 2011 kunde välja att avstå från avdelning 1 för att istället omfattas av avdelning 2

KTP 2 (avdelning 2) omfattar tjänstemän födda 1978-06-30 eller tidigare. Anmälan görs till Folksam

Pensionsvalets webbplats