Värdefulla medarbetare behöver ha bra förmåner — Folksam

Tjänstemän

— kollektivavtal som vi hanterar

Vi på Folksam administrerar avtalsförsäkringar och pensioner för tjänstemän.
Här nedan i listan ser du exempel på de områden vi hanterar. Du kan också ladda ner en anmälningsblankett direkt genom att klicka på länken.

Exempel på kollektivavtal vi hanterar

  • ABF-Handels
  • AFO-Handels
  • Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden
  • Fremia-Handels
  • Fremia-PTK
I dessa kollektivavtal ingår förmåner som till exempel ålderspension, sjukpension, familjepension och ersättning vid arbetsskada.
Din kostnad för dessa förmåner baseras på de uppgifter som du rapporterar till Folksam. Det är därför viktigt att ni löpande rapporterar exempelvis inträden, löneändringar och sjukdom enligt anvisningar.

KTP-planen för avtalsområde ABF-Handels anställda före 1 januari 2017*

KTP-planen är uppdelad i två avdelningar.

KTP 1 (avdelning 1) omfattar tjänstemän födda 1984 eller senare .
Anmälan görs till Pensionsvalet. Läs mer på Pensionsvalets webbplats. 

KTP 2 (avdelning 2) omfattar tjänstemän födda 1983 eller tidigare. Anmälan görs till Folksam.

* Alla nyanställda efter 1 januari 2017 omfattas av Fremia-Handels folkrörelseavtal.

Pensionsvalets webbplats

KTP-planen för avtalsområde AFO-Handels

KTP-planen är uppdelad i två avdelningar.

KTP 1 (avdelning 1) omfattar tjänstemän födda 1984 eller senare . Anmälan görs till Pensionsvalet. Läs mer på Pensionsvalets webbplats.

KTP 2 (avdelning 2) omfattar tjänstemän födda 1983 eller tidigare. Anmälan görs till Folksam.

Pensionsvalets webbplats

KTP-planen för avtalsområde Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden

KTP-planen är uppdelad i två avdelningar:

KTP 1 (avdelning 1) omfattar tjänstemän födda 1978-07-01 eller senare. Anmälan görs till Pensionsvalet. Läs mer på Pensionsvalets webbplats.

KTP 2 (avdelning 2) omfattar tjänstemän födda 1978-06-30 eller tidigare. Anmälan görs till Folksam.

Pensionsvalets webbplats

KTP-planen för avtalsområde Fremia-Handels samt folkrörelseavtal

KTP-planen är uppdelad i två avdelningar:

KTP 1 (avdelning 1) omfattar tjänstemän födda 1981 eller senare. Anmälan görs till Pensionsvalet. Läs mer på Pensionsvalets webbplats. 

KTP 2 (avdelning 2) omfattar tjänstemän födda 1980 eller tidigare. Anmälan ska ske till Folksam.

Pensionsvalets webbplats

KTP-planen för avtalsområde Fremia-PTK

KTP-planen är uppdelad i två avdelningar:

ITP 1
(avdelning 1) omfattar tjänstemän födda 1981 eller senare. Anmälan görs till Collectum. Läs mer på Collectums webbplats. 

KTP 2 (avdelning 2) omfattar tjänstemän som är födda 1980 eller tidigare. Anmälan görs till Folksam.

Collectums webbplats