Kundservice

Skriv till oss

Behöver du hjälp?

Vår kundservice svarar gärna på frågor
Vardagar 07.30–17.00

Just nu frågar många om det här:

I dagsläget jobbar vi intensivt med att införa de förändringar som krävs för att efterleva Skatteverkets regler och vi planerar att till årsskiftet redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket.

Här kan du läsa mer om vad som händer från årsskiftet.

Aktuella frågor och svar >

Det är viktigt för oss på Folksam att våra kunder är trygga med hur vi hanterar deras personuppgifter. I och med den nya datalagen kommer vi att vara ännu tydligare med hur vi behandlar uppgifterna för anställda som omfattas av kooperativ tjänstepension.

För dig som arbetsgivare blir det ingen skillnad mot tidigare. Vi har fortfarande personuppgiftsansvaret och det behövs inga nya avtal mellan oss.

Läs mer här >

Folksam Liv har haft en bra kapitalavkastning vilket har skapat ett överskott. Folksam Livs stämma beslutade den 20 april 2017 att betala ut delar av överskottet till försäkringstagare. Vi kommer med start i maj månad att per brev informera de försäkringstagare som berörs. Därefter betalas pengarna ut.

Läs mer här

Arbetsgivaren gör en KTP-sjukanmälan på vår Internettjänst eller skickar blanketten KTP-sjukanmälan till Folksam när den anställde har varit sjukskriven mer än 90 dagar. Arbetsgivaren ska även bifoga kopior av den anställdes läkarintyg. Arbetsgivaren fortsätter att skicka in kopior av läkarintygen om sjukskrivningen förlängs.

Det viktigaste att komma ihåg är att:
- inträdesanmäla de nyanställda
- rapportera ändringar under anställningstiden (t.ex. långtidssjukdom, ändring av arbetstid och/eller lön etc.)
- avanmäla anställningen när den upphör.

Du administrerar enkelt försäkringarna på internettjänsten (gäller KTP 2).

Våra kontor

Besöksadress

Kontorets öppettider

Kontorets kundservice