Kundservice

Skriv till oss

Behöver du hjälp?

Vår kundservice svarar gärna på frågor
Vardagar 07.30–17.00

Just nu frågar många om det här:

En tidigare anställd som slutat i syfte att pensionera sig och som fått sin KTP 2 slutbetald med kollektiva medel, kan få återgå temporärt och arbeta 8 timmar eller mer utan att det kommer att påverka den kollektiva slutbetalningen, enligt beslut av kollektivavtalsparterna. Detta undantag i reglerna kring arbetstidsmåttet är begränsat i tiden och gäller så länge parterna anser det lämpligt.

För de personer som redan har lämnat KTP 2 i syfte att pensionera sig och som återgår i tjänst kan inte anmälas in till KTP 2. Arbetsgivaren kan däremot frivilligt anmäla in dessa personer till ITP 1 om de önskar.

Fremia och PTK har beslutat att du inte ska avanmäla den anställde från KTP 2 vid sådan arbetstidsminskning som beror på förkortad arbetstid under period med korttidsarbete.

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd tillämpas från 16 mars 2020 under förutsättning att det finns stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal.

Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer information om kraven för statligt stöd vid korttidsarbete.

Du kan välja att anmäla den faktiska lägre lönen (inklusive det statliga stödet vid korttidsarbete) i kronor/år inklusive semesterersättning eller fortsätta att anmäla den ordinarie lönen i kronor /år inklusive semesterersättning. Försäkringsförmåner och premier beräknas alltid utifrån den lön du anmäler till Folksam.

Du ska anmäla den sysselsättningsgrad som anställningen är grundad på, det vill säga den sysselsättningsgrad som gäller innan korttidsarbete.

Har du anmält den lägre lönen vid korttidsarbete ska du vid återgång i normal tjänstgöring anmäla den ordinarie faktiska lönen i kronor/år inklusive semesterersättning.

För anställd som har mindre än fem år kvar till pensionsåldern har Fremia och PTK respektive Fremia-Forena kommit överens om att reglerna för fastställande av pensionsmedförande lön, de så kallade kapningsreglerna, inte ska tillämpas för anställda vars pensionsmedförande lön höjs vid återgång i normal tjänstgöring efter tid med korttidsarbete.

Sådan lönehöjning anmäler du på blankett ”Ändringsanmälan” och kryssar ja i rutan för ”Lönehöjning efter korttidsarbete när mindre än fem år återstår till pensionsålder”.