Återbetalning av premier för AGS

- tillägg till AFAs regelverk avseende avslutade konkurser och likvidationer åren 2005 - 2008

Styrelsen för AFA Försäkring har tidigare fattat beslut om att premier för AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring) för åren 2005 - 2008 ska återbetalas till arbetsgivarna.

Återbetalningarna av premierna är avslutade och genomfördes av Folksam 2012 och 2014.

Vi ber er att observera att förändringen i regelverket endast gäller för arbetsgivare som inte längre existerar på grund av avslutad konkurs eller avslutad likvidation.

AFA Sjukförsäkringsaktiebolag har i oktober 2015 beslutat om följande tillägg till regelverket:
- Återbetalning av premier ska ske till organisationer som betalat in berörda premier även om dessa organisationer inte längre existerar på grund av avslutad konkurs eller likvidation.

Så begär du omprövning av ditt ärende

Om du med anledning av tilläggen till regelverket vill få ditt ärende omprövat gör du så här: 

  1. Kontakta Folksam genom att skicka e-post till adressen: afa-ags@folksam.se
  2. Skriv ”Återbetalning AFA AGS” i e-postrubriken. 
  3. I brevet beskriver du kortfattat ditt ärende samt skälet till att du överklagar. 
  4. Kom ihåg att skicka med dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig. 
  5. Bifoga gärna kopior på handlingar som styrker bestridandet, t.ex. konkurshandlingar, likvidationshandlingar etc.
Folksam kommer att behandla er begäran om omprövning. Vi kontaktar er så snart som möjligt för att utreda ert ärende. Om vi inte godkänner era skäl för omprövning har du ändå möjlighet att få frågan prövad av en särskild partssammansatt prövningsnämnd hos AFA, som därefter fattar ett slutgiltigt beslut.

Har du frågor?
Du når oss enklast och snabbast via telefon men kan även nå oss via e-post.
Telefon:020-485 485
Postadress: Folksam kooperativa tjänstepensioner, 106 60 Stockholm
E-post: afa-ags@folksam.se