Värdesäkring av förmånsbestämda pensioner 2024

Folksam och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse värdesäkrar pensionerna för de kunder som har förmånsbestämd KTP-pension.

Pensioner under utbetalning och intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut (fribrev), höjs med 6,48 procent från och med den 1 januari 2024. Värdesäkring inom KTP-planen i syfte att skydda köpkraften i förmånsbestämd tjänstepension sker årligen efter beslut i Folksam och Konsumentkooperationens pensionsstiftelses respektive styrelser.

För ytterligare information:
Mats Hägglund, Affärsområde Liv, Folksam, telefon 0761-16 27 28
Björn Jonsson, vd Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, telefon 0708-31 53 32

Om Folksam
Folksam erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Om Konsumentkooperationens pensionsstiftelse
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse är en gemensam pensionsstiftelse som tryggar utfästelser om förmånsbestämd ålderspension till tjänstemän inom kooperativa och folkrörelseägda företag och förvaltar cirka 27 miljarder kronor.

 Läs mer om Pensionsstiftelsen