Extra pensionsavsättningar

Som arbetsgivare har du möjlighet att göra extra pensionsavsättningar i Folksam.
Vill du erbjuda dina anställda en högre pension? Då kan du göra extra pensionsavsättningar hos oss.

Du kan göra pensionsavsättningar till:

  • Avgångspension
  • Gruppension
  • Sänkt pensionsålder

Avgångspension

Om du betalar in avgångspension kan du pensionera en anställd i förtid. Avgångspensionen ordnar du genom att betala in ett engångsbelopp den dagen den anställde går i pension.

Gruppension

Genom löpande extra pensionsavsättningar kan du komplettera den avtalsenliga pensionen för dina anställda.

Det är du som arbetsgivare som avgör om gruppensionen ska knytas till tjänstepensionen.

Att knyta gruppension till tjänstepension

  • Tjänstepension: Du betalar särskild löneskatt på premien och gör avdrag precis som vanligt, förutsatt att beloppet ryms inom inkomstskattelagens regler för avdrag
Den anställde kan själv bestämma om premien ska placeras i traditionell pensionsförsäkring eller/och fondförsäkring.

Gruppensionen består av:

  • En obligatorisk (ålders)pension, som kan kombineras med ett skydd för efterlevande
  • En premiebefrielseförsäkring, som gäller om den anställde blir sjuk.

Sänkt pensionsålder

Genom att göra extra pensionsavsättningar kan du sänka pensionsåldern för dina anställda. Som arbetsgivare kan du sänka pensionsåldern för en eller flera anställda genom att betala in en engångspremie tillsammans med högre löpande KTP-premier.